.
Sarmizegetusa | Judeţ: Hunedoara | Punct: Forum Novum | Anul: 1998
Anul:
1998
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Sarmizegetusa
Comuna:
Sarmizegetusa
Punct:
Forum Novum
Sector:
Forum Novum
Toponim:
Colonia Dacica Sarmizegetusa
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Diaconescu Alexandru Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Piso Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Campania 1998 s-a desfăşurat în lunile iulie si august, fiind finanţată de către universităţile din Cluj şi din Koln. Din partea germană la săpături a participat dr. Alfred Schafer cu un grup de studenţi de la universitatea din Berlin.
Continuând programul de cercetări din ultimii ani, lucrările s-au concentrat în partea de est a "basilici! forensis", în paralel cu dezvelirea unei noi suprafeţe din "area f...ori". Careurile A, B, C, din jumătatea sudică a basilicii amintite şi carourile D, E, F, din cea nordică, au confirmat stratigrafia stabilită în campaniile anterioare, adăugând unele nuanţe şi completând planul clădirilor de lemn de la începuturile coloniei.
Structurile fazei l, de lemn, prezintă aici numai sporadice urme de arsură, în zona cercetată în 1998 se găsea o curte interioară, pavată cu cărămizi bipedale şi flancată la nord de un perete masiv. De-a lungul acestuia a fost descoperit un jgheab carbonizat, în faza a doua, tot de lemn, planul s-a modificat, căci - deşi peretele principal avea acelaşi traseu, apar - în locul curţii de mai înainte - compartimentări ce delimitează o serie de încăperi podite cu lut.
Faza a III-a reprezintă perioada de construire a forului de piatră, când la sud de acesta au fost săpate canale de drenaj. In această perioadă partea sudică a clădirii de lemn din faza II continuă a fi folosită, probabil pentru necesităţile şantierului de construcţie. Chiar şi în faza a IV-a, când la sud de for se construieşte macellum-ul, peretele portant de la clădirea de lemn nu a fost demolat şi a servit la susţinerea unui fel de şopron, unde erau adăpostite lăzi pentru prepararea mortarului.
Faza a V-a corespunde funcţionării macellum-ului cu tabernele şi porticul din faţa lor. Singura noutate faţă de anii precedenţi o constituie faptul că în locul fundaţiilor singulare de pilaştri, în această zonă pare să se fi găsit de la început o fundaţie continuă pentru un stilobat. în atari condiţii este mai greu de sesizat în partea răsăriteană a "basilicii forensis" momentul în care porticul macellum - ului a fost prelungit spre vest, cu ocazia extinderii pieţei, ceea ce în succesiune cronologică înseamnă faza a Vl-a. în momentul următor o parte din taberne au fost dezafectate şi s-au construit două pasaje spre forul traianic. Acum se aşează atât în portic, cât şi în taberne, o podea consistentă de mortar. Sub aceasta a fost descoperită o tegulă cu ştampila PR(aedia) CO(n) S(ulari).
În ultima fază tabernele şi porticul au fost desfiinţate şi s-a construit "basilică forensis", care a fost dezvelită prin săpăturile din perioada interbelică si din a cărui nivel de călcare s-au păstrat numai urme sporadice.
După cum aminteam la început, în această campanie a fost continuată dezvelirea unei părţi din "area fori". A fost completat şirul de baze de statui ecvestre de pe latura de nord a curţii şi, în extremitatea estică, chiar pe axul pieţei a fost dezvelită o bază monumentală, comparabilă ca dimensiuni şi tehnică de lucru cu baza închinată lui Traian în centrul lui forum vetus.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO