.
Sânbotin | Comuna: Dăeşti | Judeţ: Vâlcea | Punct: Castra Traiana | Anul: 1998
Anul:
1998
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Fortificaţii
Localizare pe hartă:
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Sânbotin
Comuna:
Dăeşti
Punct:
Castra Traiana
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Amon Lucian Facultatea de Istorie, Universitatea din Craiova
Avram Romeo Muzeul Militar Naţional "Regele Ferdinand I"
Fântâneanu Cristinel Muzeul Judeţean Vâlcea, Râmnicu Vâlcea
Cod RAN:
Raport:

Cea de a zecea campanie de cercetări arheologice de la această fortificaţie s-a desfăşurat în perioada 01-30 iulie 1998, săpăturile fiind executate mânu militari.
Principalul obiectiv urmărit în această campanie a fost identificarea porţii de pe latura de est a castrului şi a eventualelor sale bastioane. Spre surprinderea şi bucuria noastră acest obiectiv a fost îndeplinit în totalitate, săpăturile identif...icând atât poarta cât şi bastioanele sale.
Au fost deschise 4 casete C20, C21, C22, C23 - numerotarea lor respectând ordinea rezultată din celelalte nouă campanii - având dimensiunile de 6 x 5 m, săpându-se la adâncimi de peste 3 m. în aceste casete au fost identificate, la adâncimi diferite, cele două bastioane ale porţii de est şi poarta propriu-zisă.
Bastionul de sud are dimensiunile exterioare de 5,20 x 4,30 m, grosimea zidurilor fiind cuprinsă între 0,96 -1,10 m. înălţimea păstrată a zidurilor este de 1,20-1,35 m, temelia fiind înaltă de 0,70-0,88 m. Zidurile propriu-zise, realizate în tehnica opus quadratum, s-au păstrat pe 9 rânduri de blocuri din calcar fasonat, legate între ele cu mortar. La bază zidul are un soclu din pietre fasonate, gros de 8 cm şi care iese din front cu 17 cm. Sub acest soclu a fost identificată temelia zidului, construită în tehnica opus incertum, din pietre mari si mijlocii de râu legate cu pământ.
Bastionul de nord are dimensiunile exterioare de 5,30 x 4,30 m, înălţimea maximă a zidurilor sale fiind păstrată între 1,35-1,50 m, iar a temeliei între 0,80-0,90 m. Zidurile propriu-zise s-au păstrat pe 7 rânduri de blocuri din calcar fasonat, legate între ele cu mortar şi construite tot în tehnica opus quadratum. Şi la acest bastion a fost identificat soclul din pietre fasonate, gros de 6 cm şi ieşit din front cu 12 cm. Sub el este temelia, tot din pietre mijlocii şi mari de râu legate cu pământ, în tehnica opus incertum.
în spaţiul dintre cele două bastioane, de 4,60 m, a fost identificată poarta de pe latura de est a castrului. Din aceasta s-au păstrat doi stâlpi tăiaţi din blocuri de piatră, o piatră fasonată pe care s-a păstrat un j locaş pentru fixarea stâlpului vertical din metal şi un fragment din acest stâlp metalic. Deschiderea porţii este de 3,10 m.
La mijlocul distanţei dintre cei doi stâlpi ai porţii a fost identificat - sub nivelul de calcare din poartă - un canal de scurgere a apei pluviale din castru. El este realizat din cărămizi legate cu mortar, având o lăţime de 30 cm. Peste acest canal s-a păstrat pragul porţii, realizat din plăci de piatră groase de 3 cm.
în afară de aceste informaţii noi, legate de sistemul constructiv şi arhitectura fortificaţiei de la Castra Traiana, în această campanie au fost identificate noi elemente privitoare la faza de pământ a acestui castru.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO