Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Trinca | Judeţ: R. Moldova | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Epoca bronzului
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   R. Moldova
Localitate   Trinca
Comuna   
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    **
Raport Au fost continuate investigaţiile în aşezarea pluristratigrafică Trinca "Izvorul lui Luca". S-a dezvelit o suprafaţă de 600 m2. Grosimea stratului de cultură variază, de la 0,50 până la 1,0-1,20 m. Materialul arheologic rezultat confirmă, încă o dată, succesiunea orizonturilor cultural-cronologice fixată în anul 1996: paleoliticul superior reprezentat de o colecţie impunătoare de unelte de silex; perioada de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului-cultura Horodiştea-Gordineşti, documentată prin vestigiile unei locuinţe de suprafaţă, a unei gropi menajere, o mare cantitate de ceramică şi ustensile din diferite materiale (silex, os, lut ars); perioadele timpurie şi mijlocie a epocii bronzului reprezentate doar prin material ceramic; perioada târzie a epocii bronzului - prima epocă a fierului căreia îi sunt atribuite resturile unor locuinţe de suprafaţă, platforme din pietre de calcar, vetre deschise (una cu baza din pietre acoperită cu un strat de lut, a doua cu baza din lut ars cu grosimea de circa 10 cm), trei gropi menajere, ceramică şi ustensile de lut ars, silex, calcar, gresie, os şi bronz; vestigii sporadice din perioada medievală timpurie. Din straturile de săpătură şi din complexele investigate provine şi o considerabilă cantitate de oase de animale.
Rezultatele săpăturilor din anul 1998 din aşezarea Trinca "Izvorul lui Luca" sunt de o importanţă deosebită, atât pentru cunoaşterea succesiunii şi culturii materiale a orizonturilor cultural cronologice evidenţiate, cât şi a situaţiei cultural istorice din zona de nord-vest a Moldovei.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu