Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Săvârşin | Judeţ: Arad | Punct: Dealul Cetăţuia | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Arad
Localitate   Săvârşin
Comuna   Săvârşin
Punct
Dealul Cetăţuia
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    11851.01
Raport


Au continuat cercetările la poalele dealului Cetăţeaua, în sectorul de sud-est al acestuia. Săpăturile au fost efectuate în cadrul suprafeţei deschise în campaniile anterioare cât şi prin prelungirea secţiunii F, perpendiculară pe curbele de nivel, în vederea clarificării aspectelor legate de evoluţia în spaţiu şi timp a aşezării. Corespunzător primei faze de locuire, sec. V - IV a.Chr., perioada de formare a nucleului aşezării, au fost depistate până la ora actuală, exclusiv locuinţe de tip bordei.


Pe lângă acestea, a fost identificată şi o necropolă de incineraţie cuprinzând 6 morminte. Urnele funerare sunt vase de provizii de tip mijlociu ornamentate cu brâu alveolar şi butoni. Ele au fost acoperite cu castroane larg canelate, de tradiţie hallstattiană. În cazul unuia dintre morminte resturile orsteologice au fost depuse într-un coif de fier. Resturile de oase calcinate aparţin unor adulţi, există însă şi un mormânt de copil. Pornind din zona de sud-est aşezarea s-a extins spre nord pe parcursul sec. III - II a.Chr. cuprinzând locuinţe de tip bordei şi de suprafaţă precum şi un atelier metalurgic cu un cuptor de redus minereu şi o platformă de turnare a lingourilor.


Maxima înflorire a aşezării se înregistrează în ultima fază, sec. I a.Chr. - sec. I p.Chr., perioadă în care locuirea s-a extins în jurul dealului urcând şi spre acropolă. În zona cercetată, corespunzător acestei faze, au fost depistate exclusiv locuinţe de suprafaţă construite pe terase artificiale amenajate pe 3 "etaje" în coasta dealului. Au putut fi surprinse podinile locuinţelor, amprentele stâlpilor de susţinere a pereţilor precum şi fragmente de chirpic. Materialul arheologic recuperat constă mai ales din ceramică, la care se adaugă o râşniţă din tuf vulcanic şi câteva fragmente de metal (fier şi bronz).


Ceramica, lucrată cu mâna şi la roată, acoperă întregul spectru al formelor cunoscute. Atrage atenţia în mod deosebit varietatea ornamentelor incizate, unele amintind de forma unor litere greceşti (e). Piesele din metal, surprinzător de puţine, sunt reprezentate de câteva fragmente de lame de cuţit din fier, puternic corodate, scoabe, precum şi două ace de fibulă din bronz.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu