Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Zau de Câmpie | Judeţ: Mureş | Punct: La grădiniţă, La bufet, Casa Cocoară | Anul: 1998

Anul   1998
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului
Perioade
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Mormânt izolat
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Mureş
Localitate   Zau de Câmpie
Comuna   Zau de Câmpie
Punct
La grădiniţă, La bufet, Casa Cocoară
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Lazăr Valeriu Institutul de Cercetări Socio-Umane "Gheorghe Șincai", Târgu-Mureș
Cod RAN    120389.03 120389.02
Raport În continuarea săpăturilor din anii precedenţi (1977-1986), în campania din august 1998 am efectuat un sondaj pentru verificarea stratigrafiei orizontale a aşezărilor Turdaş, situate pe terasa mijlocie a Pârâului de Câmpie (Tău), investigate înainte sistematic (Fig. l). ("La grădiniţă", "La bufet", "Casa Cocoară").
Sondajul a fost deschis la cca. 15 m V de aşezarea "La bufet" (fig. 1/18), paralel cu aceasta, în spatele "Dispensarului medical uman", în marginea terasei mijlocii, şi a avut dimensiunile de 10 m x 1,5 m, iar orientarea E-V. Dimensiunea mică a suprafeţei sondate a fost determinată de spaţiul liber restrâns: clădirea dispensarului la 3 m şi lanul de porumb la 2 m.
Stratigrafie s-a constatat, în sondaj, că aşezarea are ca depuneri geologice: un strat vegetal (0-0,30 m), urmat de altul cenuşiu-negru, granulos (0,30-0,90 m), care suprapune un strat cenuşiu (0,90-1,50 m). Sub acesta a apărut un strat de gresie şi marnă verzuie, umedă, care pătrundea, în N-E secţiunii, până la -1,63 m, stratul suprapunând o pânză freatică (izvor de apă).
Cele două straturi (cenuşiu-negru, cenuşiu) au conţinut vestigii arheologice, în stratul cenuşiu-negru a fost descoperit, în partea nord-vestică, la -0,65 m, un mormânt de inhumaţie, izolat, aparţinând unui adult. El avea orientarea V-E.
Inventarul mormântului era constituit din trei vase (Fig. II), toate dispuse în semicerc, lângă capul decedatului. Alte obiecte de inventar nu au fost găsite.
În zona mormântului, în nord-vestul pantei terasei au apărut în peretele secţiunii, între -1,40-1,57, numeroase oase mari de bovidee, aşezate deasupra unei platforme de arsură şi chirpic a unei locuinţe secţionate, vestigii asociate cu fragmente ceramice Turdaş.
Cele trei vase ale mormântului, toate de mici dimensiuni, au pereţii relativ groşi, parţial lustruiţi, friabili, culoarea cenuşie-neagră, cu nuanţe cărămizii, ardere incompletă. Miezul pereţilor este constituit din lut nisipos, cuarţ alb şi mică.
Tipologic, vasele ar putea aparţine unor amfore (11/1) şi castroane (N/2, 3). Ele sunt din bronzul timpuriu (cultura Braşov - Schneckenberg, Faza A?).
Ceramica Turdaş are decorul incizat şi pictat, ea putând fi încadrată în grupul Iclod, aşa cum a fost şi cea descoperită în aşezările limitrofe.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu