.
Alba Iulia | Punct: str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636 | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare urbană
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636
Sector:
Oraşul roman Apulum II
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

STR. DEALUL FURCILOR – ORAŞUL ROMAN APVLVM II 4. F.n. (fişa cadastrală 28635, 28636)
În prima jumătate a lunii august1999, au fost efectuate săpături arheologice pentru descărcare de sarcină istorică pe terenul situat pe str. "Dealul Furcilor" f.n din Alba Iulia, proprietar d-l. Valer Retegan. Perimetrul cercetat se situează la aproximativ 5...0 m est de monumentul ridicat în memoria răscoalei lui Horea şi în apropiere au mai fost puse în evidenţă vestigii aparţinând oraşului roman constituit lângă castrul Legiunii a XIII-a Gemina. Prin săpăturile de faţă am urmărit în special completarea planimetriei unui complex termal de mici dimensiuni descoperit anterior pe un teren învecinat (proprietar d-l. Nedeluş).
Din păcate cele două secţiuni arheologice deschise acum, de 10 X 2 m, dispuse pe direcţia N-S, nu au pus în evidenţă nici un element important al complexului în chestiune. În cadrul primei secţiuni au fost degajate vestigiile a două locuinţe semiadâncite şi un zid transversal aparţinând unui edificiu distrus, toate de epocă romană, afectate pe de o parte de reamenajări medievale şi de lucrări agricole moderne. Aspectul cel mai interesant pus în evidenţă de această primă secţiune îl constituie o groapă menajeră din care au fost recuperate câteva fragmente de stuc, aparţinând complexului termal evocat, însă într-o avansată stare de degradare datorită umidităţii solului. Ca material arheologic au fost descoperite şi de această dată fragmente ceramice de uz comun, un fragment dintr-un obiect de bronz, probabil o aplică, precum şi resturi de oase de animale, inventar caracteristic pentru complexele de acest tip.
În cadrul celei de-a doua secţiuni a fost pusă în evidenţă doar o locuinţă semiadâncită cu acelaşi tip de inventar, ai cărei pereţi erau căptuşiţi cu un strat subţire de var. O parte destul de însemnată a perimetrului cercetat fusese afectată deja de amplasarea unui şanţ modern, orientat nord sud, care a distrus vestigiile de epocă romană şi medievală. Din stratul de dărâmături a fost recuperat un mic fragment dintr-o statuetă de bronz, probabil un picior de grifon, alături de ceramică romană de uz comun.
Având în vedere lipsa unor vestigii arheologice importante, nu se pune problema unor lucrări de conservare.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO