Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Alba Iulia | Punct: str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636 | Anul: 1999

Anul   1999
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Aşezare urbană
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Alba
Localitate   Alba Iulia
Comuna   mun. Alba Iulia
Punct
str. Dealul Furcilor, fişa cadastrală 28635, 28636
Sector   Oraşul roman Apulum II
Toponim   Apulum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Gligor Adrian Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN    1026.16
Raport STR. DEALUL FURCILOR – ORAŞUL ROMAN APVLVM II 4. F.n. (fişa cadastrală 28635, 28636)
În prima jumătate a lunii august1999, au fost efectuate săpături arheologice pentru descărcare de sarcină istorică pe terenul situat pe str. "Dealul Furcilor" f.n din Alba Iulia, proprietar d-l. Valer Retegan. Perimetrul cercetat se situează la aproximativ 50 m est de monumentul ridicat în memoria răscoalei lui Horea şi în apropiere au mai fost puse în evidenţă vestigii aparţinând oraşului roman constituit lângă castrul Legiunii a XIII-a Gemina. Prin săpăturile de faţă am urmărit în special completarea planimetriei unui complex termal de mici dimensiuni descoperit anterior pe un teren învecinat (proprietar d-l. Nedeluş).
Din păcate cele două secţiuni arheologice deschise acum, de 10 X 2 m, dispuse pe direcţia N-S, nu au pus în evidenţă nici un element important al complexului în chestiune. În cadrul primei secţiuni au fost degajate vestigiile a două locuinţe semiadâncite şi un zid transversal aparţinând unui edificiu distrus, toate de epocă romană, afectate pe de o parte de reamenajări medievale şi de lucrări agricole moderne. Aspectul cel mai interesant pus în evidenţă de această primă secţiune îl constituie o groapă menajeră din care au fost recuperate câteva fragmente de stuc, aparţinând complexului termal evocat, însă într-o avansată stare de degradare datorită umidităţii solului. Ca material arheologic au fost descoperite şi de această dată fragmente ceramice de uz comun, un fragment dintr-un obiect de bronz, probabil o aplică, precum şi resturi de oase de animale, inventar caracteristic pentru complexele de acest tip.
În cadrul celei de-a doua secţiuni a fost pusă în evidenţă doar o locuinţă semiadâncită cu acelaşi tip de inventar, ai cărei pereţi erau căptuşiţi cu un strat subţire de var. O parte destul de însemnată a perimetrului cercetat fusese afectată deja de amplasarea unui şanţ modern, orientat nord sud, care a distrus vestigiile de epocă romană şi medievală. Din stratul de dărâmături a fost recuperat un mic fragment dintr-o statuetă de bronz, probabil un picior de grifon, alături de ceramică romană de uz comun.
Având în vedere lipsa unor vestigii arheologice importante, nu se pune problema unor lucrări de conservare.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu