.
Alba Iulia | Punct: str. Calea Moţilor | Anul: 1999
Anul:
1999
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
Alba Iulia
Punct:
str. Calea Moţilor
Toponim:
Apulum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Dragotă Aurel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

STR. CALEA MOŢILOR F.n. În perioada 10 mai-10 iunie 1999, s-au efectuat săpături arheologice de salvare în vederea descărcării de sarcină istorică a terenului situat pe str.Calea Moţilor F.N., aflat în proprietatea d-lui Voican Ioan. Pentru investigarea amplasamentului s-au trasat două secţiuni – S1 = 18 m x 2 m x –2.95 m şi S2 = 18 m x 2 m x – 3.25 m, orientate pe axul N-S, între ele rămânând un martor de 3.4...0 m. S1 a pus în lumină o locuinţă semiadâncită (carourile 5-6, -1.44 m), în care intrarea se făcea după toate aparenţele din direcţia sud. Pe latura vestică a locuinţei, s-a remarcat o peliculă de arsură, destul de uniformă ca grosime (15-20 cm), sub care se afla sterilul arheologic. Inventarul arheologic prelevat a constat din piese de factură romană, respectiv vase ceramice, lucerne şi piese de os cu urme de prelucrare. Un alt aspect demn de remarcat ar fi un edificiu din care s-au surprins două laturi, realizate din cărămidă şi piatră legată cu lut, ce se închid în profilul vestic. Din interiorul acestuia, au ieşit la iveală o gamă diversă de materiale arheologice, între care recipiente din sticlă, unelte din os, cărămizi romane cu ştampila LEG XIII GEM, la care se adaugă şi cahle fragmentare de sec. XVI-XVII. În S2 s-a depistat un bordei roman –B1 (carourile 5-7, -3.25 m), cu mai multe nivele succesive de locuire, din care n-au lipsit piese de os şi metal, lucerne, ceramică sau fragmente de sticlă cu decor. În final, precizăm că într-o groapă menajeră –G3 (caroul 9, -2.80 m) s-a descoperit o monetă de la Marcus Aurelius.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO