.
Iaz | Comuna: Obreja | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: Catrul mic | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Iaz
Comuna:
Obreja
Punct:
Catrul mic
Toponim:
Tibiscum
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ardeţ Adrian Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Ardeţ Lucia-Carmen Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Benea Doina responsabil Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice întreprinse în castrul mic de la Tibiscum au permis identificarea în anul 1992 a principiei. Cu această ocazie s-au precizat încăperile de pe laturile de nord şi de est. În anii 1993-1994 alte secţiuni au dus la dezvelirea armamentăriei. Edificiul era construit din lemn, întreaga construcţie era aşezată pe bârne. Au fost observate două de folosinţă, ambele de lemn, distruse fiecare de ...câte un incendiu puternic. Materialul arheologic recuperat, relativ puţin, se încadrează în dotarea generală a castrului mic (II), şi anume în prima jumătate a secolului II. A. Sector oraş roman. Cercetările arheologice efectuate la Tibiscum în campaniile 1992 - 1994, au abordat zona nordică a rezervaţiei, perimetrul oraşului antic. În această zonă a fost surprinsă o clădire romană, drumul roman ce traversează oraşul, şanţul de apărare (fossa) şi o parte din val (vallum) împreună cu berma. La dreapta secţiunii magistrale de 50 x 2 m, cercetată în anii anteriori a fost caroiată o suprafaţă de 120 m.p. fiind surprinse zidul de incintă al locuinţei şi compartimentele ce impărţeau diferitele camere. În carourile D2 - D4, a fost dezvelită curtea interioară compusă din trei straturi alternative de pietriş şi nisip suprapuse peste primul nivel de locuire. Săpăturile din această zonă confirmă investigaţiile efectuate în secţiunea magistrală, stratigrafic constatîndu-se patru nivele de locuire şi un presupus nivel post roman. Nivelul I - surprins atât în interiorul clădirii, cât şi în curte se află la o adîncime de 2 m., fiind compus dintr-un strat de cca. 10 cm. de chirpici şi arsură cu numeroase fragmente ceramice lipsind urmele de construcţie. Nivelul II - aflat la 1,50 m. adîncime constă dintr-un strat de amenajare fiind dezvelite baza unui zid din chirpici şi bârne care delimitează o clădire. În caroul D1, au fost surprinse "in situ", două vase întregibile dintre care unul de mari dimensiuni, destinat consumului de apă (cisterneae) şi multe fragmente ceramice. Nivelul III - reprezintă un strat de lutuire de cca. 10 cm. aflîndu-se la adîncimea de 0,80 m. Au fost surprinse zidurile despărţitoare ale camerelor din piatră de râu. Acest nivel reprezintă din punct de vedere stratigrafic, momentul în care această locuinţă este ridicată din ziduri de piatră de râu. Nivelul IV - se caracterizează printr-o peliculă de lut gălbui cu multe materiale de construcţie, groasă de 15 cm. suprapusă tot de un strat de lutuire. Acestea indică o refacere în sec. III a podelei şi unele îmbunătăţiri în domeniul construcţiei. Ultimul nivel, aflat sub glie la cca. 20 - 30 cm., constă dintr-o peliculă de lut pe care au fost surprinse ţigle şi cărămizi căzute ca urmare a prăbuşirii construcţiilor după părăsirea oraşului. Această situaţie se constată atât în interiorul clădirii, cât şi în curte. Dintre piesele descoperite pot fi amintite cele 10 monede (denari şi sesterţi) de la Traian şi pînă la Filip Arabul, apoi o piesă provenind de la o maşină de război, cisterna întregibilă şi foarte multe fragmente ceramice. În campania arheologică 1993, a fost surprins şanţul de apărare, (fossa) şi o parte din val (vallum) împreună cu berma. Cronologic, valul descoperit de noi, se încadrează la sfîrşitul sec. II şi începutul sec. III, fiind analog situaţiei existente la nord de drumul roman, care se prezintă astfel: - nivelul I - se încadrează la începutul sec. II, nivelul II - mijlocul sec. II, fiind distrus în urma unor conflicte probabil cele cu sarmaţii iazigi, nivelul III, este analog cu ridicarea în piatră a construcţiei fiind datat la sfîrşitul sec. II şi începutul sec. III. Nivelul IV, se datează la mijlocul sec. III, iar ultimul nivel îl încadrăm momentan la începutul sec. IV. B. Sector "Tigăneşti". Punctul "Tigăneşti" - se află situat la cca. 1km. sud de Tibiscum şi cca. 200 m. de Caromet S.A. Caransebeş, în imediata apropiere a drumului roman Tibiscum - Dierna. Colectivul de cercetare a fost format din Adriana Ardeţ şi Carmen Ardeţ, trasându-se o secţiune de 16 x 1,5 m., orientată nord-sud, fiind surprinse două nivele şi fundaţia unei construcţii aflată în această zonă. Primul nivel este format dintr-un pămînt brun-gălbui, cu urme de mortar şi multă cărămidă având o grosime de cca. 35 - 45 cm. fiind acoperit de humusul actual. Au fost descoperite trei schelete umane orientate est - vest în caroul 2, la adîncimea de 0,35 m. a fost descoperită o monedă din timpul lui Carol Robert. Sub acest nivel de înmormîntare au fost descoperite trei morminte avînd aceeaşi orientare, singurul care a conţinut material arheologic a fost cel de copil în care a apărut un vârf de săgeată. În caroul 7, la adîncimea de 0,40 m., a fost descoperită o monedă romană în condiţii proaste de păstrare, pe avers reprezentându-l pe Filip Arabul şi pe revers având COL; VIM. Alături de aceste piese au mai fost descoperite cărămizi romane cu ştampila CIV cunoscute la Tibiscum şi foarte multă ceramică medievală, în caroul 8 descoperindu-se un vas medieval întregibil. Din cercetările noastre, se pare că avem de-a face cu o construcţie romană refolosită la începutul evului mediu având în vedere faptul că locul unde ne-am desfăşurat cercetările se află între anticul Tibiscum şi oraşul medieval Caransebeş care a început în această perioadă să se dezvolte. Cercetările viitoare ne vor elucida asupra aspectelor arhitectonice din această zonă.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO