.
Sânnicolau Român | Comuna: Cefa | Judeţ: Bihor | Punct: Cefa - La pădure | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bihor
Localitate:
Sânnicolau Român
Comuna:
Cefa
Punct:
Cefa - La pădure
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crişan Ioan Muzeul "Ţării Crişurilor", Oradea
Dumitraşcu Sever responsabil Universitatea din Oradea
Cod RAN:
Raport:

  Săpăturile au continuat în sectorul D al aşezării "La Pădure" prin trasarea la V de secţiunea S I E, în paralel cu aceasta, a secţiunii S III în lungime de 30 m. Principalele descoperiri au fost trei complexe feudale timpurii, două locuinţe şi un cuptor. Prima locuinţă, notată cu L15 era semiadâncită, cu acoperişul sprijinit pe stâlpi. În colţul de N-E avea săpat un cuptor ce depăşea cu puţin marginile ...locuinţei. Spre N, în imediata apropiere a locuinţei, a fost dezvelit un cuptor de mari dimensiuni, a cărui vatră era săpată în stratul virgin. Cuptorul, prevăzut cu suflantă şi orificii pentru fum, avea după toate probabilităţile o destinaţie gospodărească. Urmele de stâlpi arată că există un acoperiş ce adăpostea acest cuptor, notat cu Cp1. Pe baza ceramicii şi a situaţiei stratigrafice, cele două complexe se datează în sec. XII. La mică distanţă, spre N de cuptor, au apărut urmele unei locuinţe de suprafaţă, al cărei contur a putut fi delimitat numai cu aproximaţie. Instalaţia de foc era total distrusă, vestigiile ei fiind risipite în perimetrul locuinţei. Materialul ceramic şi poziţia stratigrafică indică, pentru această locuinţă notată cu L16, un orizont de locuire feudal timpuriu, ce poate fi încadrat cronologic în prima jumătate a sec.XIII. Locuinţa L16 este astfel primul complex din această perioadă dezvelit în aşezare. Au mai fost cercetate o groapă neolitică şi trei gropi feudale, datând din sec. XV-XVI.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO