.
Acâş | Judeţ: Satu Mare | Punct: Biserica Reformată | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Acâş
Comuna:
Acâş
Punct:
Biserica Reformată
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Szőcs Péter Levente responsabil Muzeul Judeţean Satu Mare
Cod RAN:
Raport:

Biserica reformată din Acâş reprezintă cel mai bine păstrat monument ecleziastic romanic din nord-vestul Transilvaniei. Zidit în a doua jumătate a secolului al XII-lea, monumentul a fost biserica unei mănăstiri benedictine, dispărute între timp. Săpăturile arheologice începute în anul 1998 au vizat stabilirea fazelor de construcţie a bisericii, cercetarea cimitirului din jur şi a posibilelor anexe mănăstireşti.... Cu ocazia campaniei din 2002 a fost deschis un sondaj în interiorul bisericii, în capătul de nord-est al colateralei nordice. Scopul principal a fost verificarea intervenţiilor efectuate în interiorul bisericii cu ocazia restaurării din 1896-1902, documentaţia acestora nefiind concludentă în această privinţă. Astfel, au fost identificate mai multe nivele de călcare succesive, păstrate sub nivelul actual, datând din primele faze de construcţie a bisericii. De asemenea, sondajul a fost poziţionat la primul pilon – nord-estic – având forma L, în vederea verificării fundaţiilor. Această formă sugera existenţa unui turn estic în acest colţ, ruinat ulterior. Săpătura a identificat aici mai multe fundaţii, elevaţia lor fiind ruinată. Cea mai veche reprezintă un zid orientat est-vest sub pilon, intrând în fundaţia zidului nordic al colateralei. Orientarea şi materialul zidului sugerează că acesta face parte într-o fază anterioară a bisericii existente, însă pentru verificarea acestei ipoteze cercetările trebuie extinse spre sanctuarul principal al bisericii. În latura sudică a colateralei a fost identificată o fundaţie mai recentă ca şi zidul estic şi pilonul nord estic. Acest fapt indică obturarea arcadei între sanctuarul principal şi traveea estică într-un moment ulterior construcţiei bisericii actuale. Spre vest de această fundaţie a fost identificată o altă fundaţie, superficială, cu talpă oblică, realizată din cărămidă. Forma acesteia a constituit fundaţia unei scări, legând spaţiul colateralei şi sanctuarul. Rezultatele săpăturii demonstrează inexistenţa turnului estic, fundaţiile descoperite nefiind contemporane. Rămâne o problemă deschisă în continuare lămurirea situaţiei şi contextul zidului aparţinând fazei anterioare.

English Abstract:

The Calvinist Church of Ákos is one the best preserved Romanesque monuments in Transylvania, belonging to a former Benedictine abbey. During the archaeological excavations conducted in 2002 we opened a section in the inner of the abbey church, in order to verify the existing foundations and the extent of the interventions made during the restoration of 1896-1902. The survey included the eastern bay of the northern aisle, which made it possible to verify the hypothetical eastern tower. At the western side of this bay, a massive foundation was identified, which seems to be earlier than the northern wall of the aisle and the northeastern pillar. On the western side, we identified the foundation of a wall, which probably separated the eastern bay of the aisle and the main sanctuary. Toward the west of this foundation another foundation belonging to a staircase was identified. The results of the excavations established that no eastern tower existed here, due to the fact that the discovered foundations were contemporaneous. The question of the earlier phase remains open, further investigations being necessary in the main sanctuary.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO