Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Stupini | Comuna: Sânmihaiu de Câmpie | Judeţ: Bistriţa-Năsăud | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Bistriţa-Năsăud
Localitate   Stupini
Comuna   Sânmihaiu de Câmpie
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    34529.01
Raport


În partea de nord-vest a localităţii, pe locul numit "Vatasnita", pe terasele din stânga pârâului Borleasa se succed aşezări din bronzul târziu (cultura Wietenberg), Hallstatt-ul timpuriu, secolele V - VI şi sec. VII - VIII. Cercetările din anul 1995 s-au concentrat pe terasa din partea vestică a staţiunii, unde a fost săpată o suprafaţă de cca. 1100 m.p. fiind dezvelite douăsprezece locuinţe şi cinci gropi de provizii din sec. V - VI şi alte trei locuinţe din sec. VII - VIII. Stratul de cultură constă într-un nivel de depunere arheologică, gros de 25-40 cm, aparţinând locuirii din sec. V - VI, care suprapune un strat cu rare urme hallstattiene. Nivelul din sec. V - VI cuprinde locuinţe semiadâncite, cu podina situată la 60-80 cm de la actualul nivel de calcare şi bordeie care se adâncesc la 140 -170 cm. O parte din locuinţe aveau vetre de foc amenajate pe latura opusă intrării sau în zona centrală a locuinţelor, altele erau lipsite de instalaţie de foc. În spaţiul din apropierea locuinţelor au fost săpate gropi circulare cu pereţii tronconici sau în formă de căldare, fără urme de ardere sau lustruire.


Inventarul locuinţelor cuprinde fragmente de oale din pastă cenuşie, negricioasă sau cărămizie, lucrate la roată. Predomină olăria din pastă zgrunţuroasă sau cu pietricele în pastă, dar se întâlnesc şi vase din pastă fină cenuşiu-negricioasă, uneori decorată cu motive lustruite. Un singur fragment aparţine categoriei ceramicii ştampilate. Formele consemnate sunt oala fără toartă, văscioare bitronconice sau cu corpul globular, cana, chiupul şi, mai rar, strachina. Inventarul locuinţelor permite separarea unei etape de locuire din a doua jumătate a secolului al V-lea şi o alta care aparţine cu preponderenţă secolului al VI-lea. Nivelul de locuire din sec. VII - VIII nu este marcat printr-o depunere arheologică continuă, materialele aparţinând acestei faze de locuire descoperindu-se numai în gropile locuinţelor care taie nivelul de sec. V - VI. Locuinţele de tip semibordei cu vetre pietrar cuprind ceramica lucrată la roată rapidă şi înceată, dar şi ceramica lucrată cu mâna (borcane, vetre portative).

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu