.
Alba Iulia | Punct: Castrul legiunii XIII Gemina – Porta Principalis Dextra | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit:
Castru
Județ:
Alba
Localitate:
Alba Iulia
Comuna:
mun. Alba Iulia
Punct:
Castrul legiunii XIII Gemina – Porta Principalis Dextra
Toponim:
[Apulum]
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Moga Vasile responsabil Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cod RAN:
Raport:

Între 1-30 iulie 2002 am continuat cercetările arheologice la Porta principalis dextra situată pe latura de sud a castului Legiunii XIII Gemina de la Apulum (Alba Iulia). Ţinând cont de capriciile vremii (caniculă şi apoi ploi abundente) s-a lucrat efectiv 20 zile cu un număr de 15 muncitori. Săpăturile s-au derulat şi într-o a doua etapă, în perioada 14-22 octombrie, cu o echipă de 8 muncitori. Două au fost o...biectivele urmărite şi finalizate în această a noua campanie arheologică sistematică la situl apulens: De-o parte şi alta a pilonului median de închidere a porţii duble antice (păstrate în elevaţie maximă de 2 m, lung de 5,65 m şi lat de 1,80 m) au fost îndepărtate, până la nivelul de călcare roman intervenţiile medievale şi moderne care au afectat în timp, atât intrarea propriu zisă cât şi cele două turnuri rectangulare de flancare a porţii. Manual şi apoi mecanic (cu o macara) au fost îndepărtate toate blocurile şi fragmentele din piatră aşezate în poziţie secundară. Multe din blocurile din calcar organogen cu urme de numuliţi, realizate şi puse în operă în maniera opus quadratum, dislocate din elevaţia zidului de incintă, a turnurilor de flancare şi a pilonului (pintenului, n.n.) median au fost reaşezate pentru utilizarea lor la mult aşteptatele lucrări de restaurare şi conservare a obiectivului. S-a adâncit spaţiul porţii până la nivelul de călcare antică, atingându-se un compact nivel de pietriş de râu ce reprezintă spaţiul curţilor porţii. Din acest nivel s-au recuperat puţine materiale arheologice. Amintim totuşi apariţia unui fragment dintr-un vas de provizii – dolia – cu pereţi groşi, apoi o cute din piatră cu semne incizate (utilizată la nivelarea zidurilor în faza de piatră a castrului?), precum şi un piron din fier (lung de 23 cm.) în forma literei T. În turnul de vest al porţii, în epoca feudală a fost plasată o construcţie legată de activitatea monetăriei oraşului Alba Iulia (veacurile XVII-XVIII). Cum în decursul timpului această construcţie prevăzută cu o boltă din cărămidă s-a deteriorat continuu am decis îndepărtarea ei pe cale arheologică. În acest spaţiu al turnului de flancare, au apărut cu pregnanţă materiale arheologice medievale, în principal ceramică fragmentară: vase de tip borcan smălţuite, fragmente de cahle, vase de tip tigae, multe fragmente de ceramică neagră cu urme de grafit (se remarcă în cadrul acestei categorii ceramice, două fragmente ce au imprimate pe toarte însemne masonice, vezi V. Moga, BMA 12, 1999, p. 8-9), în fine creuzete de mici dimensiuni, toate puse în legătură cu monetăria locală. După "golirea" interiorului turnului de vest al porţii am constatat că acesta se păstrează foarte bine pe două laturi, respectiv latura de vest unde blocurile aşezate în maniera opus quadratum au o elevaţie de 3 m şi latura de sud unde aceleaşi blocuri se înalţă in situ până la 6 m înălţime. Intervenţiile medievale au înlăturat latura de est a turnului roman (a cărui bază de blocuri paralelipipedice romane se păstrează şi au fost puse în evidenţă în campaniile precedente n.n.) înlocuindu-l cu un zid alcătuit din piatră de râu, fragmente de zidărie antică şi ceramică, legate cu var. În momentul de faţă ambele turnuri de flancare a porţii castrului Apulum sunt bine evidenţiate, după cum acelaşi lucru se poate spune despre spaţiul dintre turnuri, delimitat de pilonul central. Aşteptăm, în continuare, finalizarea proiectului de conservare şi punere în valoarea a porţii principalis dextra, obiectiv major în arheologia romană a oraşului Apulum, în special şi al provinciei Dacia în general.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO