Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade
Epoca romană;
Epoca greacă
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit
Fortificaţii
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Albeşti
Comuna   Albeşti
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexandru Nicolae
Bărbulescu Maria
Buzoianu Livia
Georgescu Nicolae
Cod RAN    60954.03
Raport Cercetarea arheologică din campania 2002 a vizat sectorul A, carourile 6-7-13-20 şi sectorul C, caroul 58. Obiectivele urmărite au vizat raporturile între incintele păstrate şi nivelurile de amenajare a terenului; raporturile între incinte şi pavajele care urmează, la exterior, traseele acestora; complexele de locuire din interiorul spaţiului fortificat. S-a reluat cercetarea suprafeţei ocupate de S A, c 7 şi S C, c 58. Cum martorul între cele două carouri a dispărut, am avut ca repere colţul incintei de sud din S B şi limita de est a incintei a III-a din S A, c 7. Comparaţia cu profilul ? din S A, c 42, constată absenţa primului nivel de tasare; asizele din incinta a II-a (S B) stau pe stâncă, spre limita de est şi pe un strat de pământ care asigură orizontalitatea terenului spre vest. Nivelul II de tasare din piatră coincide cu plasarea primelor asize (de bază) ale incintei a II-a. Peste nivelul de tasare stă un strat gros de pământ amestecat cu pietre, suprapus de o nouă tasare pe care e construit un pavaj. Este vorba de pavajul care urmează, la exterior, incinta a II-a şi care este prezent în carourile 35-28-21 şi 14.
În S C, c 58, exterior incintei a III-a, apare un nou pavaj din pietre mari, acoperind o suprafaţă de 3,30 x 2,70 m; probabil între incinta III şi pavajul ei pe latura de est este acelaşi raport ca între incinta a II-a şi pavajul aferent ei pe latura de sud.
Situaţiile surprinse în carourile noi deschise:
- în S A, c 14 prezenţa la –0,25 m a pavajului exterior incintei a II-a; lungimea pavajului = 4 m; lăţimea = 1,55 m (spre martorul de vest) şi 1,50 m (spre martorul de est); lăţimea bordurii: 0,63 m;
- la 2,30 m de profilul de vest al caroului apare pe direcţia N - S un zid care se opreşte în pavaj (spre nord; spre sud zidul intră în martor). Zidul, construit din blocuri mari de calcar, are L.=2,40 m şi l.=0,50 m;
- la –0,50 m s-a dat peste un alt pavaj (2) din dale mari de calcar (dimensiunile dalelor 1 x 0,66 m); pavajul urmează direcţia N - S a zidului (nu atinge limita de vest a caroului). Raportul între zid şi pavaje: pavaj (1) – zid – pavaj (2);
- în S A, carourile 13-20, au fost surprinse laturile de nord, vest şi est ale unei clădiri de mari dimensiuni, cu pavaj interior; Zidurile clădirii sunt construite din blochete de calcar de dimensiuni medii şi mici; pavajul interior, în schimb, este amenajat din dale mari de calcar. Clădirea are ca dimensiuni: 0,60 m – lungimea laturii de nord; 2 m – lungimea laturii de vest şi 1,60 m – lungimea laturii de est; zidurile au lăţimea de 0,60 m.
- pe latura de vest a caroului 20 se păstrează pe o lungime de 2,10 m zidul de est al încăperii din S A, c 29; lăţimea zidului este tot de 0,60 m. Încăperea din S A, c 27 (care continuă parţial şi în S A, c 20) are ca dimensiuni: 5,60 m – lungimea laturii de nord; 1,70 m – lungimea laturii de vest (latura, păstrată în martor, este marcată prin plăci de calcar aranjate pe cant); 2,10 m – lungimea laturii de est.
- în colţul de nord-est al caroului 13, la –0,45 m, a fost descoperită o vatră. Marcată de pietre de calcar aşezate circular, vatra prezintă o lipitură superioară. Axa vetrei este de 0,90 m; vatra stă pe o substructură de piatră şi pământ groasă de 0,10 m.
Situaţiile înregistrate în S A carourile 41-34-27-20-13 permit constatarea plasării construcţiilor pe acelaşi aliniament. Adâncimea la care s-a ajuns în carourile menţionate este aceea a nivelului superior de piatră tasată (-0,55 m). Suprafaţa din imediata apropiere a incintei a II-a din S B – care corespunde S A, c 35-28-21-14, nu este ocupată de vreo construcţie cu rol de locuinţă. Cu excepţia pavajului paralel incintei a II-a (la care ne-am referit), singurele amenajări sunt zidul N - S din S A, c 14. Cum în profilele de nord ale carourilor 27-20 şi într-un sfert din caroul 13 se profilează o denivelare (pământ negru, nepigmentat şi netasat, lipsit de orice urmă arheologică), zidurile respective au probabil doar rol de sprijin.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu