Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Vermeş | Comuna: Lechinţa | Judeţ: Bistriţa-Năsăud | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Hallstatt;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Bistriţa-Năsăud
Localitate   Vermeş
Comuna   Lechinţa
Punct
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    33505.01
Raport


Au fost reluate cercetările în vatra satului Vermeş, pe terasa din dreapta văii Lechinţei. Au fost săpate trei secţiuni paralele cu clădirea căminului cultural şi o alta în grădina din spatele acestei construcţii.


Principalele rezultate ale acestor cercetări au constat în identificarea unor nivele de locuire din epoca bronzului (cultura Wietenberg) hallstattului timpuriu, romană, postromană, feudală timpurie şi feudală târzie.


Au fost sesizate urmele unui complex hallstattian al cărui inventar cuprinde ceramica grosieră şi fină canelată (oale, strachini cu buza invazată, căni, ceşti cu torţi supraînălţate) şi un fragment de seceră din bronz.


Locuirea daco-romană cuprinde bordeie şi locuinţe de suprafaţă. Au fost prinse în secţiune două locuinţe cu podina situată la 1,80 m de actualul nivel de calcare şi alte două locuinţe de suprafaţă construite din lemn. Inventarul cuprinde, în proporţii variabile, vase roşii şi cenuşii lucrate la roată şi ceramica lucrată cu mâna (borcane, căţui cu o toartă). În nivelul de locuire romană s-a găsit şi un cazan de bronz cu o toartă din fier.


Din nivelul post roman a fost identificată o locuinţă de suprafaţă şi materiale dispersate în ultimul nivel de locuire.


Inventarul ceramic cuprinde vase zgrumţuroase, cenuşii şi negre (oale, căni, strachini, vase de provizii), şi în proporţie redusă ceramică fină cu decor lustruit. În S I, la -1,55 m, s-a găsit un mormânt de înhumaţie, orientat VSV-ENE, depus în poziţia chircită, fără inventar. În apropierea acestui mormânt, lucrări edilitare au distrus anterior un alt mormânt de înhumaţie, din care s-a recuperat un vas cenuşiu-negricios databil în sec. VI. Este de presupus că mormântul descoperit în 1995 aparţine aceluiaşi orizont. Două locuinţe adâncite în pământ, de formă rectangulară, cu cuptoare cotlonite pe una din laturi, au fost dezvelite în secţiunea din spatele frontului stradal. Materialul ceramic apărut în aceste complexe se datează în sec. XI - XII.


O locuinţă feudală, marcată printr-un strat gros de arsură, a oferit un bogat inventar ceramic. Apare ceramica de uz comun şi smălţuită (oale, căni, strachini, farfurii) databilă în sec. al XVII-lea.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu