.
Mitoc | Judeţ: Botoşani | Punct: Malu Galben | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Paleolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Botoşani
Localitate:
Mitoc
Comuna:
Mitoc
Punct:
Malu Galben
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Chirica Valentin-Codrin Facultatea de Istorie, Universitatea Al. I. Cuza, Iași
Chirica Vasile responsabil Institutul de Arheologie Iași
Cod RAN:
Raport:

Săpăturile arheologice s-au desfăşurat pe două planuri şi în mai multe etape:


1. Locuirile aurignaciene


2. Locuirile gravettiene


1. A fost redescoperit atelierul 62, din careurile B - D 5, la adâncimea de 10,50 - 10,65 m. Acest complex, alcătuit dintr-un atelier şi 2 vetre de foc, a fost depistat în 1985. Cu acea ocazie, au fost recoltate probe de cărbune, care au dat ca vârstă veros...imilă, 30000 B.P. Întregul complex a fost apoi acoperit cu hârtie cerată şi folie, pentru a fi cercetat ulterior.


Cu ocazia reluării săpăturilor în campania anului precedent, a fost recoltat întregul inventar litic al atelierului, compus dintr-o mare cantitate de deşeuri de cioplire, nuclee, aşchii şi lame neretuşate. Nu s-au găsit unelte finisate.


2. Locuirile gravettiene. În lunile mai şi august, s-au continuat cercetările în partea superioară a profilului, pentru descoperirea de noi materiale susceptibile datării cu caracter radioactiv. S-a constatat, ca şi în anii anteriori, că partea superioară a profilului este sterilă din punct de vedere arheologic şi faunistic. Doar la adâncimea de 1,98 m s-a găsit un humerus de ren, dar există o mare probabilitate ca piesa să fie rulată, deci în poziţie secundară. Afirmaţia se bazează pe descoperirea unor piese de silex cu cioplire arhaică, anterioară culturii gravettiene, ajunsă aici prin rulare.


Cu ocazia cercetărilor din luna august, suprafeţele pe al căror perimetru s-au început săpăturile în luna mai, au fost adâncite până la 5,20 m. În felul acesta s-a descoperit noi materiale arheologice, chiar dacă nu tipice, dar care atestă existenţa celui de-al V-lea nivel de locuire graavettiană, postulat încă din 1989. Între 3,90 şi 5,20 m, pe înclinarea naturală a profilului, a fost continuată cercetarea nivelului IV gravettian, cu resturi de vetre, piese de silex tipice şi atipice, deşeuri de cioplire,resturi faunistice. Se remarcă prezenţa lamelelor à dos, a gratoarelor şi burinelor de unghi, specifice Gravettianului. Resturile faunistice (lipsesc vetrele tipice, bine conservate), descoperite la partea superioară a acestui nivel, cât şi în limitele nivelului V gravettian, vor fi expediate în Belgia şi, în cadrul Acordului de colaborare cu Institutul Regal de Ştiinţele Naturii din Bruxelles, vor fi efectuate determinări de cronologie absolută, pentru stabilirea listei acestor locuiri şi, implicit a momentului când marea staţiune de la Mitoc-Malu Galben a fost definitiv părăsită de grupele umane ale epocii paleolitice.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO