Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Capidava | Comuna: Topalu | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Capidava
Comuna   Topalu
Punct
Cetate
Sector   Sectorul VII
Toponim   Capidava
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Covacef Zaharia
Dobrinescu Cătălin
Florescu Radu
Matei Cristian
Miron Costin
Opriş Ioan Carol
Pinter Zeno-Karl
Ţiplic Ioan Marian
Cod RAN    63063.01
Raport Săpăturile coordonate de lect. univ. Costin Miron şi executate de studenţi ai Facultăţii de Istorie şi Patrimoniu din Sibiu, s-au concentrat şi în această campanie asupra părţii de NE a sectorului VII, carourile 77-76.
A fost continuată degajarea zidului longitudinal, pe care au fost alipite bordeiele 255, 256, 257, şi care uneşte zidul de incintă de pe latura de est cu absida din carourile c-d 72, a construcţiei ce se întinde în spaţiul carourilor a-b-c-d 72-71-70-69. În urma recentei degajări zidul îşi păstrează elevaţia de 1 m, iar paramentul de sud-vest este prăbuşit în continuare pe jumătatea superioară şi în carourile d 74-73.
Spre deosebire de observaţiile de anul trecut (vezi CCA, campania 2001), în caroul d 74 a apărut o dărâmătură pe o lungime de trei metri care apare ca o fostă ramificaţie laterală a zidului longitudinal menţionat mai sus. Mortarul folosit la acest zid este de bună calitate cu multă cărămidă pisată, foarte asemănător cu cel din zidul longitudinal. Între dărâmături au apărut olane sparte, fragmente tegulare şi o bârnă groasă arsă, păstrată parţial.
Săpătura a fost extinsă spre limita de sud-vest care este constituită aici de edificiul cu absidă, bordeiul 256 fiind demontat integral, pentru aducerea la acelaşi nivel a carourilor c-d 77-76-75, unde stratigrafia este foarte complexă şi dificil de urmărit din cauza numeroaselor intervenţii medio-bizantine în straturile romano-bizantine. Inventarul scos este comun, fragmente ceramice medio-bizantine striate, şi multe fragmente ceramice romano-bizantine, provenind de la mai multe amfore cu coaste şi striate. Un singur vas, o amforă cu coaste de dimensiuni mari a putut fi reîntregită de studenţii specializării Conservare-Restaurare din Facultatea de Istorie şi Patrimoniu – Sibiu. Alături de ceramică printre descoperirile mobile se numără şi un pahar, probabil, sau un clopoţel de bronz foarte oxidat, partea exterioară cu oxid de fier, iar la interior cu oxid de cupru, găsit în caroul c 75. Tot aici au apărut un cap de cheie şi o tortiţă tot din bronz.
În bordeiul 256 au fost descoperite la un loc, pe o arie de 40 x 40 cm, 9 oase de viţel lustruite (probabil de la rulare sau folosire îndelungată), cu urme de prelucrare. Problemele puse de sectorul VII rămân în continuare foarte complexe, iar cercetările înaintează anevoios din cauza declivităţii terenului, şi a săpăturii destul de restrânse care nu pot da un răspuns imediat necunoscutelor din acest sector care are o suprafaţă destul de mare. În campaniile viitoare poate vom afla, şi parţial ar fi bine, cum a arătat partea de sud-vest a cetăţii, şi dacă această parte are actuala configuraţie datorită intervenţiei voite a locuitorilor cetăţii - care ar fi putut-o terasa - sau în urma unor mişcări seismice.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu