.
Cefa | Judeţ: Bihor | Punct: La Pădure | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Bihor
Localitate:
Cefa
Comuna:
Cefa
Punct:
La Pădure
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crişan Ioan responsabil Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea
Sfrengeu Florin Universitatea Oradea
Stanciu Simona Universitatea Oradea
Cod RAN:
Raport:

În campania de săpături din anul 2002 s-a urmărit, în principal, dezvelirea fundaţiilor bisericii satului medieval Rădvani, atestat documentar începând cu anul 1214, dispărut ulterior în secolul al XVII-lea. După ce în anii 2000-2001 a fost localizat amplasamentul bisericii şi au fost dezvelite parţial fundaţiile acesteia, în anul 2002 cercetarea vestigiilor edificiului a fost finalizată. Biserica, demolată în... epoca modernă, a fost construită în ultimele decenii ale secolului al XIII-lea în două etape, încadrându-se, stilistic, în romanicul târziu, cu posibile elemente gotice. A fost o biserică-sală cu absidă patrulateră decroşată şi, probabil, cu un turn deasupra altarului. Atât ca dimensiuni cât şi ca realizare a fost o construcţie modestă care servea necesităţilor spirituale ale unei comunităţi cu posibilităţi ce nu au permis ridicarea în această perioadă a unui edificiu monumental, cu valenţe artistice deosebite. Prin descoperirea sa repertoriul bisericilor medievale din Bihor se îmbogăţeşte cu un monument a cărui existenţă fusese, până acum, doar presupusă. În anul 2002 au fost descoperite 77 morminte (39 adulţi, 38 copii) dintre care 11 (6 adulţi, 5 copii) în interiorul bisericii, 19 (18 adulţi, un copil) sub fundaţiile zidurilor acesteia şi 46 (16 adulţi, 30 copii) în apropierea edificiului, în cimitir, unde se delimitează, treptat, un sector al copiilor. Împreună cu cele descoperite în anii anteriori numărul mormintelor din biserică şi din afara ei se ridică la 212, iar al defuncţilor la 214 (137 adulţi, 77 copii) două dintre morminte fiind duble. În interiorul bisericii au fost înmormântaţi 52 indivizi (39 adulţi, 13 copii) dintre care 50 (37 adulţi, 13 copii) în navă, iar doi (adulţi) în absidă. Structura stratigrafică şi obiectele din inventar (monede, podoabe, accesorii vestimentare) probează că mormintele se grupează pe trei nivele: unul din secolele XI-XIII, anterior construirii bisericii, următorul, din secolele XIV-XVI, dezvoltat ulterior şi cel modern, de după demolare, reprezentat, deocamdată, doar printr-un mormânt descoperit în anul 2002. Cu aceasta cercetările privind edificiile bisericeşti ale aşezării medievale Rădvani nu s-au încheiat. Urmează a fi identificat amplasamentul unei construcţii mai vechi, cu o realizare arhitectonică superioară de la care presupunem că proveneau piatra cu urme de decor sculptat şi cărămizile folosite la construirea bisericii de la sfârşitul secolului al XIII-lea.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO