.
Ciocadia | Judeţ: Gorj | Punct: Codrişoare | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca migraţiilor (sec. III - VI)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca post-romană
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Gorj
Localitate:
Ciocadia
Comuna:
Bengeşti-Ciocadia
Punct:
Codrişoare
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Hortopan Dumitru Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Marinoiu Vasile responsabil Muzeul Judeţean Gorj "Alexandru Ştefulescu"
Scurtu Florin SC GEI PROSECO SRL, Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetările geofizice de teren realizate de noi la Bengeşti – satul Ciocadia, au avut ca punct de plecare faptul că aici au fost descoperite în anul 2000, de către arheologii de la MJ Gorj, resturile unor construcţii antice necunoscute, pe care au continuat să le studieze în anul 2001. Randamentul lucrărilor arheologice fiind mic, săpăturile efectuându-se cu foarte multă atenţie pentru a putea surprinde toate d...etaliile şi a nu deteriora din întâmplare obiectele prezente în zona respectivă (au fost găsite multe obiecte de podoabă şi de uz casnic concentrate pe o suprafaţă relativ mică), cercetarea geofizică a avut ca obiectiv indicarea direcţiei optime de continuare a săpăturilor pentru o eficienţă ştiinţifică maximă a viitoarelor săpături.
Măsurătorile petrofizice au arătat că rocile de construcţie antice găsite în zonă sunt de natură metamorfică şi sedimentară şi au susceptibilităţi magnetice de ordinul a (20-50) x10-6 uCGS, iar ţiglele şi cărămizile – (200-1000) x10-6 uCGS, deci astfel de construcţii sunt decelabile magnetometric..
Rezultatele noastre, ca urmare a măsurătorilor magnetometrice (efectuate în condiţii tehnice foarte dificile, din cauza liniei de înaltă tensiune care trece la o distanţă de câteva zeci de metri de zona cercetată), arată că aceste vestigii au o geometrie destul de dezorganizată, probabil ca urmare a unor distrugeri, dar se continuă cel puţin spre nord. Secţiunile arheologice de verificare au confirmat această concluzie.
Într-o a doua fază, au fost efectuate două profile magnetometrice de recunoaştere, orientate S – N, amplasate la nord de zona cercetată prin măsurători magnetometrice de mare detaliu în etapa precedentă. Scopul lor a fost de a încerca să stabilim prezenţa unor construcţii antice pe platoul ce se întinde la nord de această zonă şi care pare să fie de origine antropică. Unul dintre profile are lungimea de 110 m, al doilea – 65 m.
Ambele profile prezintă un aspect "fierăstruit", generat de prezenţa unui număr relativ mare de anomalii magnetometrice locale cu amplitudinea de 20 – 200 nT şi lăţimea de ordinul metrilor, ceea ce ne îndreptăţeşte să credem că ele traversează zone în care solul este neomogen din cauza prezenţei unor construcţii îngropate, a căror vârstă se poate determina numai prin realizarea unor secţiuni arheologice de verificare.
În anul 2003 lucrările vor continua în primul rând prin realizarea altor profile informative, pentru localizarea unor posibile zone cu vestigii antice îngropate care să fie apoi studiate prin măsurători de foarte mare detaliu.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO