.
Corna | Comuna: Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Tăul Cornei | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Corna
Comuna:
Roşia Montană
Punct:
Tăul Cornei
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bârcă Vitalie Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bălos Angelica Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Beu-Dachin Eugenia Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bocan Ionuţ Muzeul Naţional de Istorie a României
Căstăian Mihai Cristian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cleşiu Sorin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cociş Sorin Ilie responsabil sector Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cosma Călin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Dabîca Mircea Mihail Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Dincă Marius Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ilieş Constantin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Marcu Felix Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Măgureanu Andrei Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Nemeti Sorin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oloşutean Gelu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oţa Liana Loredana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Pescaru Adriana responsabil sector Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Plantos Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Stanciu Ioan Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ştirbulescu Christina responsabil sector Muzeul Naţional de Istorie a României
Ţentea Ovidiu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Ţuţuianu Costin Daniel Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Voişian Valentin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Zirra Vlad Vintilă responsabil sector Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

În perioada cuprinsă între lunile iunie-octombrie 2002 în cadrul "Programului Naţional de Cercetare Alburnus Maior" a fost supus spre cercetare ştiinţifică în vederea epuizării şi degrevării de sarcină arheologică un platou amplasat la 100 m vest de Tăul Cornei, între Masivul Cârnic (Piatra Corbului) şi Vârful Ghergheleu.
În vara anului 1983, în locul în care apăruse mai înainte un sfinx funerar, a fost d...escoperit soclul unei stele funerare de dimensiuni mari. În primăvara anului 1994 pe proprietatea Dumitraş Ioan a apărut un al doilea sfinx funerar1
Acest punct a fost supus investigării arheologice în campania anului 2000 când un colectiv al Muzeului Naţional al Unirii Alba Iulia a deschis trei secţiuni de sondaj pe proprietăţile Dumitraş Ioan şi Jurcă Letiţia. Aici au fost investigate opt morminte de incineraţie care au fost datate, cu ajutorul inventarului funerar recoltat, în epoca romană2. Zona necropolei a fost împărţită, în campania 2002, în şase sectoare aflate pe proprietăţile: Dumitraş Ioan (1866,65 m2), Furdui Petru (2007 m2), Jurcă Letiţia (2312,92 m2), Golgoţ Beniamin (610 m2). Suprafaţa totală cercetată însumează 107 unităţi de săpătură ceea ce înseamnă 6796,57 m2, reuşindu-se astfel să se cerceteze în jur de 95% din suprafaţa pe care o ocupa.
În cele 107 de casete sau secţiuni epuizate au fost identificate şi cercetate un număr de 315 de morminte. Majoritatea mormintelor (278) dispun de resturi cinerare arse la ustrinum, iar 37 morminte conţin resturi cinerare cu arderea efectuată pe loc. Dintre acestea, 26 de complexe au gropile de formă rectangulară, ovală sau circulară, cinci beneficiază de ring (din care o groapă cu ring şi pseudo-dromos), iar şase sunt acoperite cu pietre.
Inventarul funerar prelevat din mormintele din această categorie conţine: şase monede (două descoperite în gropi acoperite cu pietre), opaiţe, ulcioare, fragmentele unei amfore, unguentaria, fragmente de la o oglindă de bronz, de formă pătrată, crampoane, cuie, o gemă cu reprezentarea lui Jupiter tronans, dăltiţe de fier, căni. În nouă morminte nu a putut fi reperat nici un inventar (patru sunt gropi simple, iar cinci sunt gropi împrejmuite de ring).
Din cele 278 de morminte care dispun de resturi cinerare arse la ustrinum 203 de morminte au gropi simple, de formă rectangulară, circulară şi ovală (relativ rare), iar 74 de morminte dispun de o amenajare aproximativ circulară (ring) compusă din pietre de dimensiuni diferite, nefasonate şi aşezate una lângă alta fără nici un fel de liant. Amenajările împrejmuiesc o singură groapă sepulcrală. Într-un singur caz a fost descoperită o incintă funerară de formă circulară în care au fost cercetate patru morminte. Gropile au marginile uşor rotunjite şi cu o dungă de arsură la roşu sau de culoare neagră. Resturile cinerare sunt depuse în partea inferioară a gropii împreună cu cenuşa rezultată în urma cremaţiei. Doar trei morminte au avut depuse resturile cinerare în urnă (în cele trei cazuri recipientul este din ceramică). Doar o urnă a fost descoperită într-o groapă împrejmuită de ring.
Din 57 de morminte nu a fost prelevat nici un fel de inventar.
Orientarea predilectă a gropilor sepulcrale din aria funerară de la Tăul Cornei o constituie două axe: E - V şi N - S, cu mici deviaţii.
Obiectele care constituie inventarul mormintelor sunt dispuse, de cele mai multe ori, pe limita superioară a gropilor sepulcrale, în principiu pe laturile lungi. Inventarul predilect, relativ sărac şi într-o stare precară de conservare, al complexelor funerare este compus din: recipiente ceramice: ulcioare, afumătoare, vase tip borcan, castroane, căniţe, opaiţe (unele ştampilate cu mărcile de olar: "MURRI", "OPTATI" "FESTI", "FAOR"); obiecte de fier: cuie, crampoane, lame de cuţite, unelte de miner, ţinte, piroane, cadrul metalic al unei cutii de lemn; obiecte de bronz: un inel, oglinzi, chei; recipiente de sticlă: unguentaria, guttus, 19 monede de bronz (din păcate cea mai mare parte din ele sunt extrem de corodate, deci ilizibile), un denar, o gemă, cercel fragmentar, probabil din argint, piese de sculptură funerară (doi lei funerari de calcar), piese din obsidian şi silex.
În afara perimetrului necropolei, în zona limitrofă acesteia, au mai fost cercetate şase proprietăţi: Jurcă Graţian (49,5 m2), Petrean Doina (82,5 m2), Vasinca Ilie (32 m2) Ciani Iosif şi Petruţa Vasile (90 m2). În secţiunile de pe proprietatea lui Petrean Doina au fost descoperite următoarele: bolovani legaţi cu pământ sub forma unui zid, digul unui tău, urmele unui ustrinum. În urma săpăturii realizate pe proprietatea lui Petrean Doina (la nord de zona necropolei), a fost cercetat un complex de dimensiuni mari (11 x 4 m). Prezenţa arsurii, a urmelor abundente de cărbune de lemn, a lutuielii compacte de culoare roşiatică, consistenţa stratului (cu o grosime de 0,40 m) reprezintă o posibilă dovadă la descoperirea unui ustrinum. Nu au apărut materiale arheologice.
În secţiunile de pe proprietatea lui Vasinca Ilie au fost descoperite următoarele: urmele unui dig şi a unui sistem de aducţiune datate în secolele XVIII - XIX.
În secţiunile cercetate pe proprietăţile: Jurcă Graţian, Ciani Iosif şi Petruţa Vasile nu au fost descoperite vestigii arheologice. [Paul Damian, Christina Ştirbulescu]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO