.
Corna | Comuna: Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Tăul Cornei | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Corna
Comuna:
Roşia Montană
Punct:
Tăul Cornei
Sector:
Sector: proprietatea Furdui Petre
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bârcă Vitalie Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bălos Angelica Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Beu-Dachin Eugenia Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bocan Ionuţ Muzeul Naţional de Istorie a României
Căstăian Mihai Cristian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cleşiu Sorin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cociş Sorin Ilie responsabil sector Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cosma Călin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Dabîca Mircea Mihail Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Damian Paul responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Dincă Marius Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ilieş Constantin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Marcu Felix Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Măgureanu Andrei Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Nemeti Sorin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oloşutean Gelu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oţa Liana Loredana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Pescaru Adriana responsabil sector Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Plantos Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Stanciu Ioan Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ştirbulescu Christina responsabil sector Muzeul Naţional de Istorie a României
Ţentea Ovidiu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Ţuţuianu Costin Daniel Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Voişian Valentin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Zirra Vlad Vintilă responsabil sector Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Proprietatea este situată la aproximativ 100 m sud-est de Tăul Corna. S-au executat un număr de 16 secţiuni de cercetare cu scopul descărcării de sarcină istorică a sectorului încredinţat nouă.
Secţiunea nr. 1 – este orientată NV - SE şi are dimensiunile de 4,30 x 57,60 m. Stratigrafia este următoarea: strat vegetal propriu-zis – 0,10 m, depunere post-antică (pământ lutos, culoare brun-gălbuie) având o gro...sime de 0,20 m în funcţie de configuraţia pantei, pământ argilos brun-cenuşiu cu o grosime de 0,20 m (stratul antic), strat de argilă galbenă, tentă cafenie, amestecată cu pământ brun – cenuşiu. Pe toată suprafaţa secţiunii în discuţie am surprins la baza stratului denumit convenţional b o depunere naturală de pietre. Au fost identificate şi cercetate opt morminte (M 5, M 19, M 20, M 24, M 26, M 38, M 45, M 66).
Secţiunea nr. 6 – are dimensiunile de 3,80 x 57 m şi este similară atât ca orientare cât şi ca stratigrafie cu secţiunea descrisă anterior. Secţiunea a fost preluată de către echipa noastră de la colegii de la MNUAI care au cercetat-o parţial. Între cele două secţiuni nu am considerat necesar a lăsa obişnuitul martor de control. Au fost identificate şi cercetate zece morminte (M 3, M 4, M 6, M 9, M 10, M 16, M 17, M 22, M 23, M 65).
Secţiunea nr. 7. Păstrează orientarea şi stratigrafia secţiunilor precedente şi are dimensiunile de 5 x 36 m. Au fost identificate şi cercetate 16 morminte (M 25, M 27, M 28, M 29, M 30, M 31, M 32, M 33, M 34, M 35, M 37, M 39, M 47, M 50, M 51, M 52).
Secţiunea nr. 11. Orientată NE - SV, cu dimensiunile de 5 x 22 m, a fost deschisă cu scopul de a delimita întinderea necropolei romane în acea zonă. Stratigrafia se prezintă după cum urmează: a. strat vegetal pe o grosime de – 0,10 m; b. depunere post-antică pe o grosime de 0,20 – 0,25 m (pământ brun-roşcat, în unele zone lut cenuşiu); c. stratul antic propriu-zis cu începere de la –0,35/-0,40 m adâncime (sol roşcat cu pietriş în componenţă); d. stratul virgin cu începere de la –0,75/-0,80 m adâncime. Au fost identificate şi cercetate cinci morminte (M 41, M 42, M 43, M 44, M 46).
Secţiunea nr. 17. Este orientată şi prezintă aceeaşi stratigrafie ca S 1, S 3-6 şi S 7. Au fost identificate şi cercetate 16 morminte (M 1, M 2, M 7, M 8, M 11, M 12, M 13, M 14, M 15, M 18, M 21, M 36, M 40, M 48, M 56, M 74).
Secţiunea nr. 18. Are dimensiunile de 5 x 35,50 m şi este orientată SE - NV. Stratigrafia este similară cu cea din secţiunea descrisă anterior. Au fost identificate şi cercetate şase morminte (M 63, M 67, M 68, M 69, M 72, M 73).
Secţiunea nr. 19. Dimensiunile sale sunt de 5 x 35,50 m iar orientarea şi stratigrafia sunt similare cu cele din secţiunea S 18. Au fost identificate şi cercetate nouă morminte (M 53, M 54, M 55, M 57, M 58, M 60, M 61, M 62, M 64).
Secţiunea nr. 20. Are dimensiunile de 5 x 7 m iar ca stratigrafie şi orientare este similară cu S 19. Au fost identificate şi cercetate două morminte (M 70, M 71).
Secţiunea nr. 23. A fost trasată cu scopul descărcării de sarcină istorică a drumului ce străbate proprietatea Furdui Petru pentru aducerea forezei în zonă. Secţiunea în discuţie este de 2 x 6 m, iar ca orientare şi stratigrafie este similară cu S 11. A fost identificat şi cercetat un singur mormânt (M 49).
Foreză. Cu ocazia lărgirii drumului de pe proprietatea lui Furdui Petru s-a identificat şi cercetat un mormânt (M 59).
Secţiunea nr. 2. A fost trasată cu scopul de a verifica existenţa unui tumul preistoric pe proprietatea Furdui Petru. Are dimensiunile de 1,5 x 28 m şi este orientată N - S. Stratigrafia se prezintă după cum urmează: a. strat vegetal pe o grosime de 0,10 m; b. depunere naturală de pietre pe o grosime de 0,35 m (sol negricios în amestec cu pietriş mărunt şi pietre mai mari); c. stratul virgin (lut galben-cenuşiu) identificat la –0,50 m. Menţionăm că întreaga stratigrafie urmează înclinaţia naturală a pantei. Nu s-a descoperit material arheologic.
Pentru o verificare mai amănunţită a zonei în stânga şi dreapta secţiunii S 2 am deschis secţiunile denumite convenţional S 12 şi S 13.
Secţiunea nr. 12. Deschisă alături de S 2 are dimensiunile de 5 x 28 m. Orientarea şi stratigrafia sunt similare cu cele din S 2. Nu s-a descoperit inventar arheologic.
Secţiunea nr. 13. Trasată lângă secţiunea S 2 are orientarea şi stratigrafia similară cu cele din secţiunea amintită. Dimensiunile sale sunt de 5 x 26 m. Nu s-a descoperit material arheologic.
Secţiunea nr. 14. Deschisă la aproximativ 8 m nord-est de secţiunea 1 are dimensiunile de 2 x 12 m. Orientarea şi stratigrafia sunt aceleaşi cu cele din S 1. Nu s-a descoperit material arheologic.
Secţiunea nr. 15. A fost trasată la 7,5 m nord-est de secţiunea 11. Are dimensiunile de 2 x 10 m şi este orientată precum S 11. Stratigrafia este similară cu cea din secţiunea mai sus menţionată.
Secţiunea nr. 16. Are dimensiunile de 4 x 4 m (casetă) şi se află la aproximativ 10 m sud-vest de S 11. Orientarea şi stratigrafia sunt similare cu cele ale lui S 11. Nu s-a descoperit material arheologic.
Secţiunea S 24. A fost deschisă cu scopul descărcării de sarcină istorică a drumului ce taie proprietatea Furdui Petru pentru aducerea forezei în zonă. Are dimensiunile de 2 x 10 m şi este orientată NE - SV. Stratigrafia este similară cu cea din S 11 şi S 6. Nu s-a descoperit material arheologic.
Concluzii:
În campania din 2002 colectivul de la IAIA Cluj a investigat o suprafaţă de 1722 m2 de pe proprietatea lui Furdui Petru, cercetându-se exhaustiv un număr de 74 de morminte de incineraţie, cu ardere la ustrinum sau pe loc.
Inventarul lor constă în general din vase ceramice (ulcioare, turribula, vase tip borcan, castroane, căniţe etc.), opaiţe, piese de fier (cuie, crampoane, cuţite, unelte de miner, cuie caliga, chei etc.), piese de sticlă (lacrimarii şi unguentarii), piese de bronz (câteva monede extrem de corodate, inel, fragment de oglindă?), un denar de argint şi câteva piese din obsidian şi silex.
Mormintele de incineraţie de pe sectorul cercetat de de către colectivul IAIA Cluj se datează în secolul II p. Chr.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO