.
Corna | Comuna: Roşia Montană | Judeţ: Alba | Punct: Tăul Cornei | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca bronzului;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Necropolă
Județ:
Alba
Localitate:
Corna
Comuna:
Roşia Montană
Punct:
Tăul Cornei
Sector:
Sector: proprietatea Letiţia Jurcă 3
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Apostol Virgil Muzeul Naţional de Istorie a României
Bârcă Vitalie Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bălos Angelica Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Beu-Dachin Eugenia Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Bocan Ionuţ Muzeul Naţional de Istorie a României
Căstăian Mihai Cristian Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ciobanu Radu Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Cleşiu Sorin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cociş Sorin Ilie responsabil sector Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cosma Călin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Dabîca Mircea Mihail Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Damian Paul responsabil sector Muzeul Naţional de Istorie a României
Dincă Marius Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Drîmbărean Matei Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Ilieş Constantin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Inel Constantin Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Marcu Felix Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Măgureanu Andrei Mircea Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Nemeti Sorin Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oloşutean Gelu Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Oţa Liana Loredana Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Pescaru Adriana responsabil sector Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Plantos Cristinel Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Spânu Daniel Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Stanciu Ioan Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Ştirbulescu Christina responsabil sector Muzeul Naţional de Istorie a României
Ţentea Ovidiu Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Ţuţuianu Costin Daniel Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Ursuţiu Adrian Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Vasile Mihai Muzeul Naţional de Istorie a României
Voişian Valentin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Zirra Vlad Vintilă responsabil sector Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Cercetările din sectorul Corna-Tăul Cornei desfăşurate între 7.09. - 31.10.2002 au avut ca scop decopertarea unei porţiuni din necropola de incineraţie romană identificată aici. Zona în care s-au desfăşurat săpăturile este situată în continuarea arealului cercetat de reprezentanţii IAIA Cluj, la vest de acesta, pe un mic platou în proprietatea Liviei Jurcă. Având în vedere conformaţia terenului şi faptul că în ...vecinătate au fost semnalate şi identificate morminte de incineraţie romane am procedat de la început la deschiderea unor secţiuni de mai mari dimensiuni. La numerotarea generală a sectorului şi a secţiunilor s-a ţinut cont de codurile preexistente, codificarea finală şi caracteristicile fiecărei secţiuni, fiind în ordinea deschiderii lor: 03 02 08 001 – nord/sud 40 m - est/vest 1 m; 03 02 08 002 – nord/sud 30 m - est/vest 4 m; 03 02 08 003 – nord/sud 30 m - est/vest 3 m; 03 02 08 004 – nord/sud 36 m - est/vest 4 m; 03 02 08 005 – nord/sud 32 m - est/vest 4,5 m; 03 02 08 006 – nord/sud 32 m - est/vest 4 m; 03 02 08 007 – est/vest 15,5 m - nord/sud 3 m. Orientare secţiunilor este de aproximativ 300° V - calculându-se din colţul de nord-est al secţiunii 03 02 08 001, trasată undeva în mijlocul platoului - ele fiind paralele, cu excepţia secţiunii S 007 trasată perpendicular pe S 006.
În cele ce urmează vom descrie principalele elemente rezultate. Stratigrafia propriu-zisă se constituie din trei niveluri principale având următoarele caracteristici: până la o adâncime de -0,05 –0,10 m se distinge un sol vegetal de culoare brună, inconsistent, cu material arheologic sporadic; între adâncimile de -0,10 -0,40/-0,50 m a fost identificat nivelul antic roman, după care urmează un nivel steril din punct de vedere arheologic având în consistenţă un lut gălbui amestecat cu un pământ închis la culoare şi cu pietre de dimensiuni variabile (maxim 0,30 m în diametru). Materialul arheologic din primul nivel este reprezentat de fragmente de vase ceramice şi diverse obiecte de metal, tipice perioadelor medio-moderne şi contemporane. Partea superioară a nivelului antic a fost identificată pe toată suprafaţa secţiunilor la o adâncime de cca. -0,05 -0,20 m. Aceasta constă în general dintr-un strat compact de pietre de carieră cu diametru care variază de la 0,05 m la 0,40 m. Aparent nivelul de bolovani nu reprezintă nimic. Cu toate acestea, pe anumite porţiuni bolovanii de mai mari dimensiuni par să delimiteze contexte, constituindu-se uneori chiar în ringuri. Pe unele porţiuni am putut distinge bucăţi de cărbune şi fragmente sau chiar vase ceramice. După îndepărtarea pietrelor de dimensiuni mici sau mijlocii am putut identifica în zona amintită o serie de morminte de incineraţie, iar la vest de aceasta, acolo unde începe panta dinspre vest a platoului, alte morminte fără ring sau manta de piatră. Gropile mormintelor se disting în nivelul steril din punct de vedere arheologic ca nişte pete de formă ovală mai închise la culoare. Pietrele de dimensiuni mai mari împrejmuiau, într-adevăr, parţial sau total morminte. După cum vom vedea mai jos există şi morminte care nu au circumscrisă nici un tip de groapă. Mormintele au fost denumite convenţional de la M 1 la M 41 şi au următoarele caracteristici:
M1. Localizare: S 001 - m 34,10 – 35,50. Dimensiuni: 1,30 x 0,70 m. Orientare: N - S. În interiorul lui au fost identificate mici fragmente de oase calcinate şi bucăţi de cărbune. Inventar: trei ulcioare de mici dimensiuni (h = 10 cm), dintre care două fragmentare. Vasele ceramice erau dispuse în colţurile din limita nordică a mormântului, iar cel de-al treilea, întreg, aproape de colţul de sud-est. În profil groapa mormântului este alveolată, fiind adâncă de maximum 15 cm.
M 2. Localizare: S 001 - la cca. 2 m est de mormântul M 1. Dimensiuni: 1,30 x 0,70 m. Orientare: NE - SV. Pe lângă bucăţile mai mari de cărbune, dispuse la marginea gropii mormântului, mai apar foarte puţine fragmente de oase calcinate. Mormântul este lipsit de inventar. Groapa mormântului atinge o adâncime maximă de 0,10 m.
M 3. Localizare: S 001 - m 12,30-13. Dimensiuni: groapa are o lăţime de 0,80-0,90 m, lungimea neputând fi stabilită deoarece groapa mormântului intră în profilul de sud al secţiunii. Au fost identificate fragmente minuscule de oase calcinate şi foarte puţin cărbune. Groapa mormântului se distinge foarte greu, fiind puţin adâncă.
M 4. Localizare: S 001 - m 8, 05 – 9,65. Dimensiuni: 1,60 x 0,85 m. Orientare: N - S. Inventar: două opaiţe lungi de 0,10 m, respectiv 0,15 m; un vas ceramic globular de culoare neagră, înalt de cca. 0,10 m; oase calcinate de foarte mici dimensiuni; cărbune şi cuie. Groapa propriu-zisă este împrejmuită doar pe jumătate în partea ei dinspre nord la o distanţă de 0,20-0,40 m de pietre de carieră de dimensiuni mai mari. În profil groapa mormântului are o formă alveolată ajungând la o adâncime de -0,40 m.
M 5. Localizare: S 001 - m 11,15 – 12,60. Dimensiuni: 1,40 x 0,80 m. Orientare: NV - SE. Ringul de piatră suprapune parţial mormântul, marginea lui de sud fiind aproximativ aceeaşi cu a mormântului. Groapa mormântului se distinge foarte greu. Resturile cinerare constau şi de această dată din fragmente de oase calcinate de foarte mici dimensiuni, iar inventarul dintr-un opaiţ. Tot în groapa mormântului au fost identificate trei cuie. Mormântul are în profil o formă albiată, fiind adânc de 0,05 - 0,10 m.
M 6. Localizare: S 001 - m 1,70 – 3,15. Dimensiuni: 1,45 x 0,90 m. Orientare: NV - SE. Groapa mormântului este parţial acoperită de un ring de piatră are în profil o formă alveolată, fiind adâncă de 0,10 m. Resturile cinerare constau în fragmente de mici dimensiuni de oase calcinate. Au mai fost identificate şi bucăţi de cărbune. Mormântul este fără inventar.
M 7. Localizare: S 001 - m 18,20-19,60. Dimensiuni: cca. 1,60 x 0,80/0,90 m. Orientare: NE – SV. Şi de această dată au fost descoperite oase calcinate de dimensiuni reduse şi fragmente de cărbune. Inventar: un ulcior, un vas ceramic cu toartă fragmentar şi un opaiţ, de asemenea, fragmentar. Groapa mormântului are o formă alveolată fiind adâncă de cca. 0,10 m.
M 8. Localizare: S 001 - m 14,40-15,90. Dimensiuni: 1,60 x 0,85 m. Orientare: E-V. Inventar: alături de fragmentele de oase calcinate şi cărbune au mai fost descoperite o mică strachină şi un opaiţ fragmentar. Groapa mormântului are în profil o formă alveolată fiind adâncă de 0,05-0,10 m.
M 9. Localizare: S 001 - m 4,25-6,30, o mică parte din groapa mormântului intră în profilul de nord al secţiunii. Dimensiuni: 1,80 m x ?. Orientare: E - V. Inventar: cuţit şi fragmente dintr-o căniţă spartă în perioada antică. Fragmentele de oase calcinate şi cărbune sunt sporadice.
M 10. Localizare: S 002 - m 1,60-3,80. Dimensiuni : 1,60 x 1 m. Orientare: E - V. Mormântul este delimitat de un ring, format din două rânduri de piatră; cele din rândul de sus fiind de dimensiuni mai mari (max. 40 cm). Înspre nord ringul avea o prelungire de formă neregulată. Inventar: patru vase şi un opaiţ. Cel mai mare vas reprezintă o urnă, fiind depusă în centrul ringului.
M 11. Localizare: S 002 - m 5-7,60. Forma ringului reprezintă un pătrat cu conţurile rotunjite, având latura de 1,20 m. În partea sa nordică prezintă o prelungire aproximativ rectangulară, formată din bolovani de aceleaşi dimensiuni cu cei care constituiau ringul. Această prelungire se mărginea cu un bolovan de stâncă nativă de dimensiuni considerabile. În interiorul ringului a fost descoperit un fragment de lemn carbonizat. Nu a putut fi sesizată vreo groapă de mormânt sau inventar funerar.
M 12. Localizare: S 002 - m 8-11. A fost decopertată cea mai mare parte a mormântului, fiind vorba de un ring de piatră în centrul căruia a fost identificată o urnă funerară, cu alte cuvinte, un vas înalt de aprox. 30 cm prevăzut cu două toarte. Inventar: în interiorul urnei a fost depusă o cantitate mare ce oase calcinate, cărbune, un unguentarium şi două piese fragmentare de fier.
M 13. Localizare: S 002 - m 10,80-13. Şi acest mormânt este delimitat de un ring care intră în profilul sudic.
M 14. Localizare: S 002 - m 12,75-14,80. Orientare: E - V. Groapa mormântului este împrejmuită de un ring de piatră. Inventar: vas globular cu buză evazată (în colţul de nord-est), un vas globular cu buză invazată (pe marginea nordică) şi un opaiţ, depus în colţul de nord-vest.
M 15. Localizare: S 002 - m 8,80-1,10. Groapa mormântului se distinge ca o pată negricioasă. Dimensiuni: cca. 1,30 x 0,70. Orientare: E - V. Au fost identificate puţine oase calcinate şi fragmente minuscule de cărbune.
M 16. Localizare: S 002 - m 10,75-12,50. Orientare : VNV-ESE. Inventar: opaiţ (capacul lămpii a fost descoperit lângă marginea de nord, iar corpul undeva în mijloc) şi un ulcior cu buza treflată. Au mai fost descoperite urme sporadice de cărbune.
M 17. Localizare: S 003 – mijlocul secţiunii. Groapa mormântului se distinge foarte greu, dovada că este vorba de mormânt o reprezintă cantitatea mare de cărbune şi descoperirea unei lucerne.
M 18. Localizare: S 004 - m 31-32,40. Groapa mormântului este arsă până la înroşire. Orientare: NV - SE. Inventar: două opaiţe (depuse în colţurile de nord-est şi în cel de nord-vest), două ulcioare (depuse în celelalte două colţuri), un turribulum (la suprafaţă şi împrăştiat în secţiune), oase şi cărbune.
M 19. Localizare: S 005 - m 5-8. Groapa mormântului este parţial arsă fiind mărginită de un ring şi acoperit cu o manta de piatră. Orientare: N - S. Printre bolovanii ce constituiau mantaua propriu-zisă, a fost descoperit un ulcior.
M 20. Localizare: S 004 – m 5,60-7,50. În interiorul ringului de piatră cu manta, nu a putut fi distins conturul unei gropi. Urmele de cărbune din interiorul ringului sunt sporadice. Inventar: opaiţ spart, depus lângă bolovanii din partea de sud-vest a ringului şi un piron.
M 21. Localizare: S 004 - m 3,60-6. Orientare: NV - SE. Groapa mormântului are o adâncime maximă de 0,10 - 0,15 m, fiind situată mai aproape de latura est a ringului. Inventar: două opaiţe, bucăţi de fier probabil dintr-un cuţit, oase calcinate şi cărbune.
M 22. Localizare: S 004 - m 14. Mormântul constă dintr-o urnă în care erau depuse oase calcinate, cărbune şi un crampon de fier. Vasul a fost depus în vecinătatea unui bolovan de mari dimensiuni.
M 23. Localizare: S 004 - m 14,80-16,20. Orientare: N - S. Jumătatea de est a gropii este acoperită de bolovani de râu de cca. 0,30-0,40 cm fără a se putea distinge un ring. Adâncimea maximă, până la care ajunge groapa este de -0,15 m. Inventar: ulcior spart, depus lângă limita scurtă de sud a mormântului, cărbune şi oase.
M 24. Localizare: S 004 - m 7,80-9. Groapa mormântului este foarte dificil de sesizat ajungând până la o adâncime de -0,10 m. Orientare: N - S. Inventar: două vase, fragmente de cărbune şi din fragmente de oase calcinate.
M 25. Localizare: S 004 - m 1,50-3. Mormântul se distinge ca o pată mai închisă la culoare, groapa lui atingând adâncimea de -0,10 m. Inventar: opaiţ mic, depus în mijloc mormântului, cărbune şi câteva piroane.
M 26. Localizare: S 005 - m 0-3. Groapa mormântului, de această dată parţial arsă, este împrejmuită de un ring de piatră. Inventar: buză de vas şi un piron. În groapă au mai fost descoperite şi bucăţi de cărbune.
M 27. Localizare: S 005 – m 3,40 - 4,70. Se distinge doar latura de est a gropii, fără ca aceasta să fi fost împrejmuită de un ring cum sunt mormintele din imediata vecinătate. Orientare: NE - SV. Inventar: fund de vas, o bucată de fier şi o monedă depusă în partea de nord a gropii.
M 28. Localizare: S 005 - m 2-5. Groapa mormântului este împrejmuită de un ring de piatră. Orientare: NE - SV. Inventar: un piron şi o monedă depusă în partea de vest, pe latura scurtă a mormântului. În groapă au mai fost identificate fragmente de cărbune şi oase calcinate.
M 29. Localizare: S 005 - m 7-9. Mormântul constă dintr-un ring de piatră groapa nefiind clar distinsă. În interiorul ringului a fost descoperite doar câteva bucăţi de cărbune.
M 30. Localizare: S 005 – m 7,50 - 9,50 m. Groapa mormântului are un contur roşiatic, în interiorul ei fiind descoperite bucăţi de cărbune. Inventar: un piron şi o monedă.
M 31. Localizare: S 006 - m 14,90-17. Groapa mormântului este acoperită parţial de un ring de piatră. Inventar: un vas. Pe lângă acest vas au mai fost descoperite o serie de bucăţi de cărbune şi de oase calcinate.
M 32. Localizare: S 005 - m 12-14,50. Partea vestică a gropii este acoperită de un ring şi o manta de piatră cu aspectul unei movile. Inventar: opaiţ depus lângă latura sudică a ringului
M 33. Localizare: S 006 - m 11. Nu se conturează cu precizie un ring. Orientare: groapa fiind orientată NE - SV. Inventar: trei ulcioare - depuse în colţurile de nord-vest, sud-est, respectiv la limita sudică a gropii - două opaiţe - depuse în colţurile de nord-est şi sud-est - un fragment de fier şi oase calcinate.
M 34. Localizare: S 005 - m 18-20,50. Se defineşte printr-o manta de piatră, printre bolovani fiind răspândite fragmente de oase calcinate.
M 35. Localizare: S 005 - m 14-17. A fost identificat un ring de piatră, groapa rămânând neidentificată. În interiorul ringului au fost descoperite fragmente de ceramică, oase calcinate şi cărbune.
M 36. Localizare: S 006 - m 1,50-3. Conturul gropii se distinge cu mare greutate. Inventar: fragmente atipice de ceramică. În groapa mormântului au mai fost identificate mici cantităţi de cărbune şi de oase calcinate.
M 37. Localizare: S 007 - m 9,50-11. Orientare: cca. N - S. Inventar: opaiţ. Groapa mormântului a fost şi de această dată greu de identificat.
M 38. Localizare: S 007 - m 5-7,50. Inventar: două vase globulare şi un vas de dimensiuni mai mari. Mormântul se distinge ca un ring de bolovani.
M 39. Localizare: S 007 - m 0,60-1,30. Orientare: NE - SV. Una dintre marginile mormântului este înroşită. Inventar: opaiţ fragmentar (depus în colţul de sud-est) şi fragmente de ceramică. S-a mai descoperit şi cărbune, iar pe latura scurtă de est o bârnă carbonizată lunga de 70 şi lată de 15 cm.
M 40. Localizare: S 007 - m 1,50-3). Nu a fost identificată groapa mormântului. Inventar: două opaiţe şi fragmente de ceramică
M 41. Localizare: S 007 - m 3,20-4,50. Orientare: NE - SV. Inventar: constă dintr-un vas globular fragmentar, fragmente ceramice, cărbune şi oase calcinate.
Cele 41 de complexe reprezintă morminte de incineraţie, unele dintre ele caracterizându-se doar printr-o groapă simplă, iar altele printr-o groapă mărginită de un ring în care era depus inventarul funerar. Majoritatea gropilor par să fie acoperite cu o movilă de piatră măruntă de carieră. În două cazuri - mormintele M 12 şi M 22 - nu a fost identificată o groapă, resturile cinerare fiind depuse într-o urnă simplă mărginită sau nu de un ring de piatră.
Aşadar, mormintele de incineraţie din acest areal se caracterizează printr-o groapă simplă nepurificată prin ardere, defunctul fiind incinerat la ustrinum undeva în vecinătate. Resturile cinerare au fost aşezate în groapă împreună cu o parte din cărbunele rezultat la ardere şi cu câteva din obiectele folosite în cadrul ritualului de înmormântare. În ceea ce priveşte conţinutul mormintelor, de obicei, apar fragmente de oase calcinate, cărbune, vase ceramice, opaiţe şi cuie. Într-un singur mormânt, M 9, a fost descoperit un cuţit. Întregul inventar a fost identificat în partea superioară a mormintelor, acolo de unde groapa lor a putut fi sesizată mai clar. Opaiţele sau ulcioarele de mici dimensiuni apar aproape întotdeauna depuse în colţurile sau la marginea gropii mormintelor, în timp ce oasele calcinate au fost depuse aleatoriu, fiind descoperite pe toată suprafaţa gropii. Nu toate complexele sunt orientate la fel, însă orientarea de bază pare să fie nord-sud cu mici devieri. Puţinele excepţii, sunt reprezentate de morminte a căror groapă au o orientare aproximativă est-vest.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO