.
Iam | Comuna: Berlişte | Judeţ: Caraş-Severin | Punct: La Castel, Sat Bătrân | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca bronzului;Hallstatt;Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca post-romană;
Epoca medievală mijlocie;
Epoca bronzului;
Hallstatt
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Iam
Comuna:
Berlişte
Punct:
La Castel, Sat Bătrân
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Radu Adriana responsabil Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Ţeicu Dumitru Muzeul Banatului Montan, Reşiţa
Cod RAN:
Raport:

Descrierea săpăturilor:
Prima săpătură - S 1 a fost executată în zona numită "La castel" pe prima terasă a râului Vicinic în dreapta drumului Berlişte-Iam şi a avut dimensiunile de 10 x 2 m. Pământul negru a conţinut fragmente ceramice şi urme de chirpic încă din stratul de arătură (cu o grosime de 0,25 m). La adâncimea de -0,40 m în carourile 1 şi 2 au apărut două şiruri paralele de cărămizi situate la 0,...70 m unul de altul care se continuă în unghi drept către pereţii secţiunii, descriind două construcţii paralele. Săpăturile au confirmat că zidurile continuă şi în adâncime. Stadiul actual al cercetărilor nu ne permite să ne pronunţăm asupra tipului de construcţie şi a scopului pentru care a fost ridicată. Materialul ceramic găsit ne îndreptăţeşte să credem că nu este mai veche de secolul XVIII. În celelalte carouri pământul este amestecat şi, pe lângă fragmente ceramice mai mult sau mai puţin recente apar şi unele aparţinând unor perioade mai vechi.
Următorul nivel de 0,20 m se caracterizează printr-un pământ negru, glimpos, care conţine rare fragmente ceramice, mici bucăţi de chirpic şi pigment roşu. În zona carourilor 1-2 săpăturile au continuat pe lângă zidul de cărămidă.
După acest strat urmează un altul de 0,23 m ce conţine fragmente ceramice şi oase. În general materialul este amestecat, probabil datorită lucrărilor efectuate în timpul ridicării construcţiei târzii. Acest strat se termină printr-un steril arheologic, gros de 0,10 m, negru-gălbui, lutos.
Săpătura S 2 a fost executată pe a doua terasă a râului Vicinic, în locul numit "Sat bătrân" şi a avut dimensiunile de 10 x 2 m. Din primul nivel (pământul arabil), cu o grosime de 0,22 m, nu a provenit nici un fragment ceramic. Începând cu al doilea strat, ce prezintă o grosime de 0,18 - 0,20 m, pământul negru începe să fie pigmentat cu bucăţi mărunte de chirpic şi apar fragmente ceramice în toate carourile. După acest nivel urmează un altul de 0,40 m grosime, cu o consistenţă asemănătoare, unde ceramica este mai numeroasă. În caroul doi, către peretele de est au apărut la un moment dat foarte multe fragmente ceramice de culoare neagră, care ulterior s-a dovedit că fac parte dintr-un vas, secţionat de marginea săpăturii. Printre bucăţile de ceramică au apărut şi fragmente mărunte de oase calcinate. Zona de împrăştiere a fragmentelor ceramice a fost bine sesizată în profil unde se vede şi praful alb, calcaros al oaselor calcinate. După prelevarea acestei urne săpăturile au continuat, căci stratul de cultură mai prezenta bucăţi de chirpic şi fragmente ceramice în carourile 1 şi 2, grupate spre peretele opus. După toate probabilităţile ne aflăm în imediata apropiere a unei locuinţe ce datează dintr-o perioadă mai timpurie. În carourile 3, 4 şi 5 au apărut doar slabe urme de pigment roşu. Şi grosimea acestui strat este de 0,18 - 0,20 m.
La 0,40 m de secţiunea S 1, în dreptul locului unde a fost găsită urna, a fost trasată o casetă cu dimensiunile de 2 x 2 m. Stratigrafic ea s-a prezentat asemănător cu cea din secţiunea S 2. Şi aici a apărut o urnă, de dimensiuni mai mici conţinând oase calcinate.
Descrierea ceramicii:
În secţiunea S 1 din punctul "Legumicol" primul nivel conţine multe fragmente ceramice de secolul XVIII şi fragmente de cărămizi. În nivelul următor au apărut fragmente ceramice realizate dintr-o pastă fină cu nisip, bine frământată, de culoare cenuşie, sau cafeniu-cenuşie.
O altă categorie ceramică, cu pereţii groşi realizată din pastă semifină, compactă, cu nisip şi cioburi pisate, bine frământată este de culoare cenuşiu închis în spărtură, cu straturi superficiale brun-roşcat. Exteriorul netezit, nu este lustruit. De culoare cenuşiu deschis sunt fragmentele ceramice lucrate la roată, realizate dintr-o pastă compactă cu nisip. Netezirea exterioară este foarte bună.
În punctul "Sat bătrân" ceramica este realizată din pastă fină cărămizie în exterior, probabil datorită arderii secundare. Alte fragmente sunt de culoare cafenie-cenuşie, cenuşie sau neagră-cenuşie.
Urnele sunt din pasta semifină cu nisip şi pietricele, cea de culoare neagră este bine arsă şi netezită în exterior. Cea de culoare cafeniu-cărămizie este mai prost arsă şi lucrată mai puţin îngrijit.
Formele vaselor, datorită stării fragmentare sunt greu de reconstituit. Au fost descoperite vase cu buza răsfrântă şi lobată, vase patrulatere cu un buton lung oval în apropierea marginii, străchini cu buza aplecată către interior şi marginea teşită spre exterior, oale.
Motivele ornamentale constau din motive incizate paralele, apropiate, verticale. Altele sunt din două linii paralele îmbinate în unghi ascuţit ce se repetă la o distanţă de cca. 1 cm. Au apărut şi ornamente realizate din nervuri paralele.
Alte fragmente ceramice prezintă un ornament format din incizii în val, compus din două sau mai multe linii.
Încadrare culturală:
Descoperirile făcute în punctul "Legumicol" pot fi încadrate mai multor perioade istorice. Au fost găsite materiale care prin factura ceramicii şi ornamentele incizate "în val" aparţin perioadei medievale timpurii. Alte descoperiri aparţin secolului IV. Pe lângă acestea au mai fost depistate şi urme preistorice.
În punctul "Sat bătrân" urnele din mormintele de incineraţie aparţin perioadei hallstattiene şi fragmente ceramice de epoca bronzului.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO