Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Isaccea
Comuna   or. Isaccea
Punct
Cetate
Sector   Sector: Intramuros cetate (CT- edificiul bizantin)
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Aparaschivei Dan
Baumann Victor-Heinrich
Lockyear Kris
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe
Olariu Cristian
Stănică Aurel
Cod RAN    159696.05
Raport În cursul lunilor iulie-august 2002 au fost continuate cercetările arheologice în secţiunile CT III şi CT VI pentru stabilirea limitelor edificiului decorat cu frescă, descoperit în campaniile anterioare în secţiunea CT I. Edificiul a fost semnalat printr-un strat masiv de dărâmătură.
În cele două secţiuni au fost găsite trei locuinţe, opt instalaţii de încălzit şi preparat hrana (dintre care: două vetre deschise; şase cuptoare amenajate din piatră) şi 15 gropi menajere. Din punct de vedere cronologic, majoritatea aparţin ultimei etape de locuire (secolele XIII-XV). Demn de subliniat este numărul foarte mare al instalaţiilor de foc: pentru secolele XIII-XV sunt caracteristice vetrele deschise, amenajate din lut (dimensiuni orientative: 0,50 m – 0,70 m) şi amplasate în afara complexelor de locuire. Găsite la mică adâncime, acestea se pot încadra larg, raportate la stratul de cultură în care au fost surprinse. Uneori ele au fost deranjate de gropi menajere aparţinând ultimului nivel de locuire.
În această campanie au fost cercetate mai multe cuptoare în formă de potcoavă, construite din bucăţi de piatră de dimensiuni mici şi mijlocii, lipite cu lut. Cel mai bine păstrat a fost cuptorul nr. 3 din secţiunea CT VI, caroul 12. Acesta a fost dezvelit în întregime la -0,95 m, într-un strat cu materiale arheologice din secolul al XI-lea. Cuptorul fusese amenajat într-un calup de lut. Cu excepţia bolţii din lut, prăbuşită în interior, restul instalaţiei este foarte bine păstrat: cu o înălţime de 0,50 m, laturile au următoarele dimensiuni: vest = 1,13 m; nord = 0,68 m; est = 1,20 m. Gura cuptorului, orientată spre sud-vest, este consolidată cu pietre de dimensiuni mai mari. Datarea este asigurată de un folles anonim din clasa C, emisiune atribuită împăratului Mihail IV (1034-1041), găsit în interiorul cuptorului, ceea ce constituie un reper, un terminus ante quem în datarea acestuia. Spre sud, acolo unde trebuia să fie groapa de acces, o groapă din secolul al XIII-lea (nr. 10) a distrus restul instalaţiei de foc.
Dintre gropile cercetate, majoritatea aparţin etapei târzii de locuire: inventarul este reprezentat, aproape în exclusivitate, din fragmente ceramice de la borcane şi oale cu toartă. Pe lângă acestea se întâlnesc amfore (s-a reuşit reconstituirea unui exemplar de mari dimensiuni) şi ceramică smălţuită. O încadrare cronologică mai strânsă a descoperirilor din secolele XIII-XIV, este posibilă cu ajutorul unor stamena devalorizate şi a emisiunilor Hoardei de Aur.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu