Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Istria | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Epoca greacă
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Istria
Comuna   Istria
Punct
Cetate
Sector   Extramuros-Poarta Mare-Turnul Mare
Toponim   Histria
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Apostol Virgil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Bâltâc Adela Muzeul Naţional de Istorie a României
Damian Paul Muzeul Naţional de Istorie a României
Drăghici Cristina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nedelcu Nicoleta Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Niculescu Vlad Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Suceveanu Alexandru responsabil Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Cod RAN    62039.01
Raport Obiectivele principale ale acestei campanii au fost investigarea complexelor apărute în campania anterioară precum şi raportul acestora cu zidul de incintă roman târziu, prin extinderea cercetării atât în suprafeţele deja existente precum şi prin deschiderea unora noi spre sud. Astfel, a fost continuată cercetate edificiilor nr. 1 şi 2, a complexelor apărute în anii precedenţii (CPL 2, 4), precum şi a celor evidenţiate în această campanie (CPL 7-8).
Cercetarea Edificiului nr. 11 a continuat în suprafeţele deschise anterior, mai ales în încăperea din caseta C1, unde a fost sesizat (în casetele a-d 1-2) un pat de pietre la nivelul dalelor din cel de-al doilea nivel surprins aici (-0,30 m), dar cel mai timpuriu cronologic.
În Edificiul nr. 2, a fost cercetată o groapă ce se contura aproximativ pe mijlocul casetei E2 (denumită convenţional CPL 7), posibil groapa de alimentare a cuptorului din caroul d4 (CPL 6 - cercetat în campania anterioară)2.
CPL 23 - a fost surprinsă o porţiune foarte mică din canalul colector de sub stradă, în caseta D3, acolo dalele de pe stradă nu s-au mai păstrat. Canalul (orientat E - V) dispus aproximativ pe mijlocul străzii, se compune din două plăci de calcar aşezate vertical, iar din fundul acestuia (surprins la adâncimea de –1,70 m) se păstrează doar spre vest, este format din câteva plăci de calcar de mici dimensiuni, bine îmbinate. Menţionăm că celălalt canal (denumit de noi CPL 4) distruge şi suprapune acest canal, deci şi strada ce-l acoperă.
CPL 44 - s-a încercat surprindea traseului spre sud, dar bordurile acestuia sunt distruse, iar spre nord, acesta nu a mai putut fi surprins. Fundul canalului nu a fost surprins deşi s-a sondat în interiorul acestuia şi până la adâncimi de –1,80 m, acesta fiind dezafectat ulterior.
CPL 7 - Groapa are o formă aproximativ ovală în plan şi a fost secţionată spre vest, unde la aproximativ -0,75 -0,80 m au fost găsite mai multe bârne de lemn carbonizat, în partea de est a gropii în lut şi chirpic, mai multe cărămizi, ţigle şi olane aşezate se pare pe acest lemn carbonizat la nivelare pentru întărirea acestui lut. Pe cea mai mare parte din groapă a rămas lemn carbonizat sau arsură, pe alocuri pelicule de lut galben, înspre sud adică spre zid au fost recoltate mai multe fragmente ceramice (atât greceşti cât şi romane). Cercetarea nu a fost finalizată.
CPL 8 - canalul surprins în casetele C3, F2, G3, este orientat N - S. Dimensiuni surprinse L = 14 m, l = 0,70 m, h = 0,47 m. Canalul este format din plăci de calcar şi şisturi legate cu mortar din var şi nisip fin, pereţii şi capacul, şi din şisturi regulate fundul. Pereţii interiori şi fundul sunt acoperite cu mortar hidrofug (de culoare roz). Amintim că o porţiune din acest canal a fost surprins şi într-o săpătură mai veche5.
Materialul arheologic recoltat constă din fragmente ceramice6 şi de construcţie, diverse obiecte de bronz şi fier (printre care câteva fragmente de fibule), fragmente de la recipiente de sticlă. În cursul cercetărilor au fost recoltate 34 de monede7, unele puternic oxidate, datându-se din secolul al III-lea a. Chr. – până la Iustinian I.
Rezumat
English Abstract In the Extramuros Sector – the Great Gate – the Great Tower, we investigated and discovered several complexes. We are discovered sherds, various bronze objects and 34 coins which are dating from the 3rd century – emperor Justinian the Ist.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu