Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Gorneşti | Judeţ: Mureş | Punct: Spre hotar | Anul: 1994

Anul   1994
Epoca
Epoca bronzului;
Dacii liberi;
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Mureş
Localitate   Gorneşti
Comuna   Gorneşti
Punct
Spre hotar
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Petică Mihai responsabil Muzeul Judeţean Mureş
Zrinyi Andrei Muzeul Judeţean Mureş
Cod RAN    117186.02
Raport În vederea finalizării cercetărilor arheologice întreprinse între anii 1992 - 1993, în punctul "Spre hotar", am efectuat o scurtă campanie de săpături, între 24.10. - 29.10.1994. Durata campaniei s-a datorat lipsei posibilităţilor financiare la nivelul muzeului.
Astfel, nu am putut trasa şi lucra decât într-o singură secţiune, de 10 x 2 m, având orientarea N-S, la o distanţă de 4,50 m de limita sudică a celei săpate în anul 1993. Măsurătorile în teren s-au efectuat de la borna topografică CSA 481, aflată în apropiere.
După îndepărtarea solului negru, de arătură, conţinând şi acesta diverse fragmente ceramice împrăştiate cu ocazia lucrărilor agricole, a urmat un nivel brun-negricios - stratul de cultură, având o grosime de cca. 1,00 m, după care a urmat lutul galben, tare, 0,25 m.
Demn de constatat sunt între m 8-10 puternice urme de arsură care apar în profilul vestic, la 0,60 - 0,85 m. Acestea sunt aşezate pe o lentilă de lut galben de cca. 10 - 12 cm., amestecate cu fragmente de chirpici şi fragmente ceramice, aparţinând epocii bronzului. Pe lângă acestea, mai apar fragmente decorate cu linii în val sau orizontale de culoare cărămizie, sau ornamente cu impresiuni executate cu unghia, de culoare cenuşiu-deschis. Multe buze de vase feudal timpurii şi o toartă (Sântana de Mureş), lucrată dintr-o pastă cenuşiu-deschis, bine lustruită. Lentila în cauză se profilează şi în planul secţiunii pe o suprafaţă în formă de potcoavă, de cca. 1,30 m. În profilul nordic înregistrăm 2 fragmente de gresie.
Avem de-a face, probabil, cu o locuinţă din epoca bronzului; o datare mai exactă, în momentul de faţă, neputându-se face.
În m 0 - 3,25 la - 0,75 - 0,90 m, înregistrăm în profilul estic, material ceramic divers, de culoare roşie şi cenuşie, fragmente de funduri de vase (diam. 9 cm.), toartă de vas, fragment Coţofeni, mult chirpici cu urme de nuiele, un fragment de râşniţă şi 2 lespezi din gresie trecute prin foc, material osteologic. Şi aici va fi existat o locuinţă ce şi-a avut începuturile în perioada de tranziţie la epoca bronzului.
De remarcat amestecul de material ceramic aparţinând diverselor epoci, precum şi greutatea stabilirii unei stratigrafii cronologice.
Probabil, explicaţia constă în deranjarea zonei survenită în perioada feudalismului timpuriu, numai aşa putându-se explica faptul că la o adâncime de 0,75 - 0,90 m, găsim material ceramic şi din epoca bronzului şi din secolul IV şi din secolele X - XII.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu