.
Gorneşti | Judeţ: Mureş | Punct: Spre hotar | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Epoca bronzului;Dacii liberi;Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Mureş
Localitate:
Gorneşti
Comuna:
Gorneşti
Punct:
Spre hotar
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Petică Mihai responsabil Muzeul Judeţean Mureş
Zrinyi Andrei Muzeul Judeţean Mureş
Cod RAN:
Raport:

În vederea finalizării cercetărilor arheologice întreprinse între anii 1992 - 1993, în punctul "Spre hotar", am efectuat o scurtă campanie de săpături, între 24.10. - 29.10.1994. Durata campaniei s-a datorat lipsei posibilităţilor financiare la nivelul muzeului. Astfel, nu am putut trasa şi lucra decât într-o singură secţiune, de 10 x 2 m, având orientarea N-S, la o distanţă de 4,50 m de limita sudică a ...celei săpate în anul 1993. Măsurătorile în teren s-au efectuat de la borna topografică CSA 481, aflată în apropiere. După îndepărtarea solului negru, de arătură, conţinând şi acesta diverse fragmente ceramice împrăştiate cu ocazia lucrărilor agricole, a urmat un nivel brun-negricios - stratul de cultură, având o grosime de cca. 1,00 m, după care a urmat lutul galben, tare, 0,25 m. Demn de constatat sunt între m 8-10 puternice urme de arsură care apar în profilul vestic, la 0,60 - 0,85 m. Acestea sunt aşezate pe o lentilă de lut galben de cca. 10 - 12 cm., amestecate cu fragmente de chirpici şi fragmente ceramice, aparţinând epocii bronzului. Pe lângă acestea, mai apar fragmente decorate cu linii în val sau orizontale de culoare cărămizie, sau ornamente cu impresiuni executate cu unghia, de culoare cenuşiu-deschis. Multe buze de vase feudal timpurii şi o toartă (Sântana de Mureş), lucrată dintr-o pastă cenuşiu-deschis, bine lustruită. Lentila în cauză se profilează şi în planul secţiunii pe o suprafaţă în formă de potcoavă, de cca. 1,30 m. În profilul nordic înregistrăm 2 fragmente de gresie. Avem de-a face, probabil, cu o locuinţă din epoca bronzului; o datare mai exactă, în momentul de faţă, neputându-se face. În m 0 - 3,25 la - 0,75 - 0,90 m, înregistrăm în profilul estic, material ceramic divers, de culoare roşie şi cenuşie, fragmente de funduri de vase (diam. 9 cm.), toartă de vas, fragment Coţofeni, mult chirpici cu urme de nuiele, un fragment de râşniţă şi 2 lespezi din gresie trecute prin foc, material osteologic. Şi aici va fi existat o locuinţă ce şi-a avut începuturile în perioada de tranziţie la epoca bronzului. De remarcat amestecul de material ceramic aparţinând diverselor epoci, precum şi greutatea stabilirii unei stratigrafii cronologice. Probabil, explicaţia constă în deranjarea zonei survenită în perioada feudalismului timpuriu, numai aşa putându-se explica faptul că la o adâncime de 0,75 - 0,90 m, găsim material ceramic şi din epoca bronzului şi din secolul IV şi din secolele X - XII.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO