Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Olteni | Comuna: Bodoc | Judeţ: Covasna | Punct: Cariera de nisip/Tag | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Epoca bronzului;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Eneolitic;
Epoca migraţiilor;
Epoca bronzului
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Covasna
Localitate   Olteni
Comuna   Bodoc
Punct
Cariera de nisip/Tag
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Buzea Dan Lucian Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Kavruk Valerii responsabil Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Sfântu Gheorghe
Cod RAN    63919.03
Raport Între 02.04.2002 - 30.04.2002, au fost reluate cercetările arheologice de salvare de la Olteni "Carierea de nisip", punctul "Tag". Firma Domarkt S.R.L, interesată de exploatarea nisipului din zonă, a încheiat un contract cu Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, pentru efectuarea unor săpături arheologice de salvare, necesare avizului de descărcare de sarcină arheologică a parcelei 727/3. Terenul se află în punctul A, şi reprezintă o suprafaţă de cca. 10000 m2, amplasat la sud de locul în care au fost efectuate săpăturile arheologice de salvare din anul 2001.
Cu această ocazie, în Zona A, au fost deschise două secţiuni, însumând o suprafaţă totală de 260 m2.
Stratul de cultură este sărac şi puternic afectat de lucrările agricole. Materialul ceramic descoperit este divers. Izolat au apărut fragmente ceramice din: neolitic (un fragment), cultura Boian (Precucuteni?), două lame de silex fin retuşate pe ambele tăişuri; din perioada mijlocie a epocii bronzului (1 fragment), aparţinând culturii Wietenberg, lucrat din pastă semifină şi ornamentat cu bandă unghiulară umplută cu împunsături; din perioada finală a epocii bronzului, cultura Noua, materialul ceramic este numeros mai ales în complexe şi reprezentat de ceramică semifină, de culoare neagră, bine arsă, lustruită; din perioada romană (1 fragment de toartă dintr-o amforă, lucrat din pastă fină de culoare cărămizie); şi din sec. IV. p. Chr., ceramica culturii Sântana de Mureş - Cerneahov, lucrată cu mâna (din pastă grosieră, prost arsă şi slab netezită, de culoare cărămizie cu pete negre, recipientul cel mai des întâlnit fiind oala-borcan), şi lucrată la roată (atât din pastă grosieră cât şi din pastă fină, vasul de provizii de tip krausengetasse, este caracteristic), tot acestei perioade îi aparţin şi câteva fragmente de zgură de fier şi o lamă de cuţit.
S.8, o secţiune magistrală de 2 x 50 m, pe direcţia N - S, lărgită apoi cu 4 x 2 m spre vest în zona car. 15 -16, a fost deschisă în scopul surprinderii laturii de sud a aşezării. Situaţia stratigrafică se prezintă astfel: între 0 – 0,20 m, solul vegetal; 0,20 – 0,50 m, pământ brun în care apar sporadic materiale arheologice şi stratul steril caracterizat de argila nisipoasă de culoare galbenă, ce apare între 0,50 - 0,60 m.
Au fost descoperite două gropi de stâlp: g.3, caroul 11, - de formă ovală (Dg= 0,3 m), uşor adâncită, –8 cm, de la nivelul sterilului şi g.4, caroul 12, de formă circulară (Dg= 0,36 m), cu fundul rotunjit, adâncită 13 cm de la steril. În aceste gropi nu au fost descoperite materiale arheologice.
Materialul arheologic descoperit este amestecat, şi reprezentat de 315 fragmente ceramice din care: 1 fragment Boian; 41 fragmente Noua; 271 fragmente lucrate cu mâna, din pastă grosieră, secolul IV; 2 fragmente moderne; şi de 8 oase animaliere şi 16 fragmente de lipitură.
S 9, de 7 x 6 m, deschisă la 12 m est de S 9, în malul abrupt al carierei unde se observau resturile unui complex, denumit ulterior Loc 2. A fost prelungită cu o casetă de 3 x 2 m în partea sa de sud, pentru a surprinde Gr. 31, în întregime. Materialul ceramic este reprezentat de 8 fr. din pastă grosieră lucrate cu mâna, din sec. IV.
Complexe aparţinând culturii Noua:
Au fost cercetate 5 gropi menajere: Gr. 26, Gr. 27, Gr. 29, Gr. 30, şi Gr. 31a.
Gr. 26, (S 8) carourile 15, a fost surprinsă în partea nordică a caroului, la adâncimea –0,50 m. Are forma de clopot cu următoarele dimensiuni: Dg = 0,82, Df = 0,90, ad. -0,86 m. Pereţii sunt oblici spre exterior şi fundul este drept. Umplutura este formată din pământ cenuşiu în amestec cu resturi de lemn ars. Deasupra gropii, până la adâncimea - 0,60 m, au apărut 20 fragmente ceramice, grosiere, lucrate cu mâna, din secolul IV. De la -0,70 m, întreg materialul ceramic aparţine culturii Noua, 3 fragmente semifine, bine netezite, de culoare cafenie, şi 2 oase de animal.
Gr. 27, (S 8) carourile 13, 14, a fost surprinsă pe latura estică a secţiunii, la ad. –0,50 m. Are forma circulară cu Dg = 0,80, Df = 1,50, adâncimea –1,40 m. Are forma de clopot cu pereţii oblici spre exterior şi fundul drept. Umplutura este formată din pământ maroniu în amestec cu lemn şi lut ars şi o cantitate mare de oase de animale puternic arse. Pe fundul gropii se poate observa o cantitate mare de cenuşă de culoare neagră şi cărămizie. Inventarul aparţine culturii Noua şi este format din: 19 oase animaliere, un fragment de lipitură şi 59 fragmente ceramice din care: fine (3), semifine (22) şi grosiere (34).
La -1,20 m, a fost descoperită prima piesă din bronz sau cupru, un vârf de ac (sulă ?), oval în secţiune.
Gr. 29 (S 8), caroul 16, a fost descoperită pe latura de vest a casetei deschise în dreptul acestui carou, la adâncimea -0,42 m. Are forma ovală cu Dg = 0,60 m, Df = 0,57 m, adâncimea -1, 06 m. Are pereţii uşor înclinaţi spre interior şi fundul drept. Umplutura este tasată, formată din pământ cenuşiu în amestec cu nisip. Inventarul este sărac, format din 5 fragmente ceramice lucrate din pastă grosieră, bine netezite, aparţinând culturii Noua.
Gr. 30, (S 8) caroul 9, a fost surprinsă aproximativ în centrul caroului la adâncimea –0,60 m, este de formă circulară cu Dg = 0,98, Df = 1,34, adâncimea -1,22 m. Are forma de clopot cu pereţii oblici spre exterior. Umplutura este afânată, formată din pământ de culoare cenuşie în amestec cu lemn şi lut ars. Gura gropii este căptuşită cu fragmente mari de lipitură. În centrul gropii, la adâncimea -85 cm, au fost depuşi doi bolovani de piatră: unul de formă relativ rotundă cu dimensiunile de 25 x 25 x 30 cm, se afla în partea de nord a gropii, sub care a fost descoperit un vas de tip cană cu buza uşor evazată, gâtul abia sesizabil, corpul bitronconic şi fundul drept. Din buză erau trase două toarte (probabil supraînălţate şi rupte din vechime) şi prinse de umăr. Pe umăr sunt două proeminenţe alungite, dispuse simetric faţă de toarte. Este lucrată din pastă semifină, cu pietricele în compoziţie, culoare neagră, bine lustruită, H = 47, Dg = 97, Df = 49, Dmax = 101 mm, lucrată din pastă fină; al doilea este o lespede cu dimensiunile de 40 x 25 x 6 cm. La nivelul pietrelor, -85 cm, a fost descoperită o piesă de formă cilindrică, lucrată din pastă grosieră de culoare cenuşie cu pete cărămizii, H = 44 şi D = 35 mm. Sub aceste pietre la -100 cm, a fost descoperit un "cap de băţ", de formă tronconică, perforat în partea inferioară transversal la mijloc, confecţionat din pastă semifină, culoare cărămizie cu pete negre, bine netezit, H = 26, D = 42, Dmin = 30, Dperforaţiei = 11 mm. La -1,05 m, a fost descoperită şi o fusaiolă de formă bitronconică cu partea superioară alungită, lucrată din pastă semifină, perforată transversal la mijloc, culoare castanie cu pete negre, bine lustruită, H = 21, D = 28, Dperforaţiei = 8 mm. Întreg materialul arheologic aparţine culturii Noua, şi este reprezentat de: 4 oase animaliere, 19 fragmente de lipitură, 2 piese de piatră, şi 33 fragmente ceramice, din care grosiere (19) şi semifine (14).
Gr. 31a, (S 9) carourile 7, 8, a fost descoperită pe latura de sud a secţiunii, delimitându-se printr-o pată semicirculară de culoare galbenă (lut nears), cu diametrul de 2,28 m, în interiorul căreia se afla o pată neagră de aceiaşi formă cu diametrul de 1 m, dar de culoare neagră în amestec cu resturi de lut ars. Se pare că aici sunt două gropi suprapuse, deoarece materialul ceramic din sec. IV, s-a găsit doar în umplutura de culoare neagră. Pentru a fi surprins conturul gropii, S.9 a fost extinsă cu o casetă de 3 x 2 m. Aceasta este de formă neregulată cu dimensiunile de 2,28 x 1,80 m, la adâncimea -0,28 m. De la -0,80 m, umplutura gropii devine nisipoasă de culoare maronie în care apar materiale arheologice din epoca bronzului şi o cantitate mare de oase de animale arse. Inventarul este compus din: 36 oase animaliere, 2 fragmente de lipitură şi 152 fragmente ceramice. Din această groapă s-au evidenţiat câteva piese din os: ac, perforat la un capăt L = 83 mm, LA = 8 mm, G = 5 mm, cu vârful bine ascuţit, păstrat integral şi prevăzut cu incizii spiralice pentru o mai bună perforare a materialelor; ac, perforat longitudinal la un capăt (ac de pielărie ?), L = 70 mm, LA = 7 mm; o "daltă", de os cu L = 63 mm, LA = 22 mm, G = 18 m; daltă de acelaşi tip, dar cu vârful rupt, L = 92 mm, LA = 22 mm, G = 18,5 mm.
Complexe din secolul IV:
Acestei perioade îi aparţin 4 gropi menajere (Gr. 25, Gr. 31, Gr. 32, Gr. 33) şi o locuinţă semiadâncită (Loc. 2), precum şi un bogat material arheologic.
Loc 2, (S 9) carourile 1-3, 1’- 3’, distrusă în proporţie de 30%, pe latura de nord, în timpul lucrărilor de exploatare a nisipului. S-a conturat la adâncimea -0,30 m, printr-o pată de culoare neagră, în amestec cu resturi de lemn şi lut ars. Are forma dreptunghiulară cu colţurile rotunjite, cu dimensiunile de 5,20 x 3,40 m, şi este adâncită de până la cca. 1,20 m, în stratul steril. Din păcate cercetarea acestui complex nu a fost încheiată deoarece săpăturile de salvare au fost oprite din lipsa de fonduri a beneficiarului. Materialul arheologic din locuinţă este variat în partea sa superioară, ceramica descoperită aparţine în proporţie redusă culturii Noua (18 fragmente) şi secolul IV, majoritară (113 fragmente, din care, 100 lucrate cu mâna şi 13 lucrate la roată). Alături de ceramică s-au descoperit şi 3 fragmente de zgură de fier, I piatră prelucrată şi un os de animal. Între -60 – 70 cm, a fost descoperită o toartă supraînălţată cu buton cilindric, triunghiulară în secţiune, lucrată din pastă semifină, culoare neagră, bine netezită.
Gr 25, (S 9) carourile 15, 16, a fost surprinsă pe latura de vest a secţiunii, la adâncimea -0,40 m. Are forma circulară cu Dg = 1,65, Df =1,30, adâncimea -1,00 m de la suprafaţa terenului, pereţii sunt uşor arcuiţi spre interior, iar în partea sa de nord groapa are o albiere în care a fost descoperit un vas întregibil, lucrat la roată, ornamentat cu valuri incizate. Umplutura este formată din pământ cenuşiu în amestec cu lemn şi lut ars, cu resturi de lipitură în gura gropii. Inventarul gropii este compus din: un os de animal; 16 fragmente de lipitură; şi 251 fragmente ceramice din care trei aparţin culturii Noua (ceramică semifină, bine netezită) şi 248 din secolul IV (182 lucrate cu mâna, 42 din pastă grosieră şi 9 din pastă fină, lucrate la roată).
Gr 31, (S 9) carourile 7, 8, a fost descoperită pe latura de sud a secţiunii, delimitându-se printr-o pată semicirculară de culoare neagră cu resturi de lut ars, de forma unui oval neregulat cu diametrul de cca. 1 m, în umplutura galbenă a Gr 31a. Groapa era adâncită până la -0,80 m, în groapa din epoca bronzului. Din umplutura acesteia au fost recoltate: trei oase animaliere; o lipitură şi 139 fragmente ceramice, din care 7 aparţin culturii Noua, 138 din secolul IV, şi unul de factură modernă.
Gr 32, (S 9) caroul 3, s-a evidenţiat pe latura de vest a secţiunii, printr-o pată semicirculară de culoare cenuşie, la adâncimea –0,60 m de la suprafaţa terenului, în care se observau resturi de lipitură. Secţiunea a fost extinsă în această zonă cu o casetă de 2 x 2 m, pentru a surprinde întreg conturul gropii. Groapa este de formă circulară cu dimensiunile de Dg = 1,54 m, Df = 1,52 m, adâncimea –1,96 m. Pereţii sunt drepţi, şi fundul uşor înclinat spre nord. Umplutura este formată din pământ de culoare maroniu-gălbui, în amestec cu nisip, puternic tasat, greu de excavat. Este săracă din punct de vedere arheologic, s-a descoperit un os, un fragment de zgură de fier şi 52 fragmente ceramice din care 24 aparţin culturii Noua, (unul este striat pe exterior) şi 28 fragmente din secolul IV, (25 lucrate cu mâna, iar 3 lucrate la roată).
Gr 33, (S 9) caroul 10, s-a conturat printr-o pată relativ ovală, de culoare neagră, la –0,40 m, pe nivelul sterilului. Are următoarele dimensiuni: Dg = 0,60 m, Df = 0,55 m, adâncimea -0,92 m. Umplutura este formată din pământ negru tasat, în care nu au fost descoperite materiale arheologice.
Complexe cercetate în afara secţiunilor:
În partea de nord a carierei, pe latura vestică a malului abrupt a fost descoperită o groapă menajeră (Gr 28). Groapa era strânsă la gură şi se lărgea spre fundul drept. Inventarul este compus din: două lame de silex; două piese de piatră şi din 50 fragmente ceramice din care 3 neolitice, 36 din epoca bronzului, cultura Noua, şi 11 din secolul IV. De aici a fost recoltat un vas mare de tip oală-borcan, cu buza evazată, lucrat cu mâna din pastă grosieră, de culoare castanie, din secolul IV. Din păcate nu s-a putut desena planul şi profilul gropii, deoarece exista pericolul permanent de surpare a terenului.
Concluzii:
Cercetările arheologice de salvare de la Olteni "Cariera de nisip" au dus la descoperirea unei locuinţe semiadâncite de formă patrulateră cu colţurile rotunjite datând din secolul IV p. Chr. şi a mai multor gropi menajere din care: 5 aparţin locuirii din perioada finală a epocii bronzului, cultura Noua, şi 5 din perioada culturii Sântana de Mureş - Cerneahov, secolul IV p. Chr. Materialul arheologic descoperit cu ocazia acestor săpături este bogat şi variat şi arată încă o dată caracterul sezonier al acestor aşezări din perioade diferite de timp. Din cauza faptului că beneficiarul nu şi-a respectat contractul şi a refuzat susţinerea financiară a lucrărilor am fost nevoiţi să sistăm săpăturile arheologice pe termen nelimitat, până la rezolvarea problemelor contractuale.
Rezumat
English Abstract We opened up two sections that uncovered several occupation complexes.
The rescue excavations at Olteni “the sand quarry” led to the discovery of a square sunken-floored building with rounded corners dating to the 4th century AD and of several domestic pits, of which: five belong to the occupation from the final period of the Bronze Age, the Noua culture, and five to the Sântana de Mureş – Cerneahov culture period, the 4th century AD. The archaeological material uncovered during these excavations is rich and varied, and once again proves the seasonal nature of these settlements from various periods of time.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu