Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Ostrov | Judeţ: Tulcea | Punct: Piatra Frecăţei | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Hallstatt;
Latene;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade
Eneolitic;
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie;
Hallstatt;
La Tène
Categorie
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Ostrov
Comuna   Ostrov
Punct
Piatra Frecăţei
Sector   
Toponim   [Beroe]
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    161115.01
Raport I. Cercetări sistematice:
Cercetările din campania 2002 s-au desfăşurat doar pe promontoriul sudic, luându-se hotărârea desfăşurării săpăturii în suprafaţă. Secţiunea VI a fost lăţită cu 4 m spre nord, iar secţiunea VII cu 4 m spre sud, denumind noile suprafeţe S VI b, c respectiv S VII b, c, acestea fiind caroiate din 2 în 2 m. Suprafaţa deschisă are 144 m2. Cercetarea s-a efectuat doar în S VI b, c şi S VII b, c, scopul acesteia fiind, în prima fază, ajungerea până la nivelul în care ne aflăm în S VI a şi S VII a.
Adâncimea maximă la care s-a ajuns în suprafeţele săpate este de -0,60 m (în capătul de vest al acestora). La sfârşitul campaniei ne-am oprit pe un strat gros de dărâmătură.
Materialul arheologic medieval timpuriu (secolele XI – XII) constă în:
- ceramică – vase-borcan (între care se remarcă unul întreg şi câteva întregibile), amfore, ulcioare cu firnis verde-măsliniu, căldări, fusaiole etc.;
- sticlă – fragmente de brăţări;
- o cruciuliţă simplă;
- monede – trei folles anonimi şi o scyphată.
Pe lângă materialele medievale, au fost descoperite şi fragmente ceramice de epocă romană şi romano-bizantină antrenate – terra sigillata, amfore "morcov", L R 1, L R 2 şi Spatheia, farfurii romano-bizantine etc.
II. Periegheze:
În anii 2001 şi 2002 au fost efectuate cercetări de suprafaţă între localităţile Peceneaga şi Ostrov, prilej cu care au fost identificate următoarele obiective arheologice:
- în punctul "Piscul Sărat" sau "Colţanul Mare" (la 2 km sud de Peceneaga) – o aşezare hallstattiană şi una medievală, pe lângă castrul roman cunoscut;
- la 6,2 – 6,5 km nord de Ostrov – o aşezare getică de perioadă elenistică;
- în punctul "Cetatea Baltina" sau "Valea Hogii (la 4 km nord de Ostrov), punct în care este amintită, în mai multe lucrări de specialitate, o "cetate romană" – un tell gumelniţean, suprapus de o aşezare getică de perioadă elenistică.
Rezumat
English Abstract The investigations of the 2002 campaign were conducted only on the south promontory, as we decided to carry out surveys.
The early mediaeval archaeological material (the 11th – 12th centuries) consists of:
-pottery – jars (including a whole one and a few reconstructable), amphorae, dark green jugs, buckets, whirlpool, etc.;
-glassware – bracelet sherds;
-a simple cross;
-coins – three anonymous folles and a scyphate.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu