.
Sântimbru | Judeţ: Alba | Punct: Biserica reformată | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Alba
Localitate:
Sântimbru
Comuna:
Sântimbru
Punct:
Biserica reformată
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Simina Nicolae Marcel responsabil Muzeul Municipal "Ioan Raica" Sebeş
Cod RAN:
Raport:

Campania arheologică din anul 2002 a fost efectuată cu sprijinul logistic şi material al Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, fiind parte componentă a unui grant privind studiul "Bisericii reformate din Sântimbru (jud. Alba)" şi care se derulează sub egida Ministerului Educaţiei şi Cercetării. În această primă campanie de cercetare arheologică s-a urmărit sondarea platoului din exteriorul bisericii..., respectiv stabilirea coloanei stratigrafice şi verificarea ipotezei potrivit căreia ar fi existat un şanţ de apărare în exteriorul incintei de piatră. S-au efectuat trei secţiuni arheologice, toate amplasate în exteriorul lăcaşului de cult: - S IA (6,30 x 1,50 m), orientată E - V, situată între latura de est a altarului bisericii şi incinta de piatră; - S IB (8 x 1,50 m), orientată E - V, a fost trasată în prelungirea secţiunii IA, în exteriorul incintei de piatră, perpendicular pe aceasta; - S IIA (16,5 x 1,5 m), orientată N - S, perpendicular pe latura sudică a navei bisericii. Secţiunea suprapune 0,20 m din lăţimea celui de-al doilea contrafort al navei, socotit dinspre altar. Prin S IB s-a urmărit sondarea terenului din exteriorul incintei de piatră a bisericii, verificându-se posibilitatea existenţei unui şanţ de apărare. Solul viu a fost surprins, în medie, la -0,30 m, fapt ce infirmă existenţa la Sântimbru - "Biserica reformată" a unei asemenea amenajări antropice. Pe axul V - E al bisericii, între latura de vest a altarului şi incinta de piatră, respectiv latura de sud şi incinta de piatră, s-au amplasat S IA şi S IIA. Stratigrafia surprinsă în cele două secţiuni este puternic deranjată de gropile unor morminte moderne (ultima îngropare aici a avut loc în anii ’50), iar în apropierea zidului bisericii s-a identificat şanţul realizat cu ocazia unor lucrări de restaurare şi consolidare a paramentului bisericii. Nivelul medieval a fost surprins pe porţiuni restrânse, în general, acesta fiind puternic deranjat. Biserica reformată de la Sântimbru a suferit ample lucrări de restaurare şi consolidare fapt relevat de studiul de parament al monumentului. Atunci trebuie să fi avut loc şi realizarea acestei manşonări a fundaţiei bisericii, în exterior, printr-o centură masivă de beton, aflată la circa -0,35 m faţă de nivelul actual de călcare. Pe baza observaţiilor stratigrafice se poate conchide că aceste lucrări au avut loc destul de recent, probabil că la începutul secolului XX. Stratigrafia a evidenţiat şi faptul că incinta de piatră este ridicată relativ târziu, undeva în secolele XVII-XVIII. Aceasta nu avea atât un rol defensiv cât de îngrădire a bisericii, probabil chiar de consolidare a terenului din jurul edificiului de cult, puternic afectat de tasări şi fisuri (vezi cazul bisericii ortodoxe din Sântimbru, din imediata sa apropiere). În această perioadă a fost adusă şi depusă, în interiorul incintei de piatră, o cantitate masivă de umplutură. Ulterior, în perioada modernă, zona din jurul bisericii a continuat să fie folosită ca cimitir parohial al comunităţii calvine din Sântimbru. Necropola din jurul bisericii se rezumă la un număr de 27 de morminte, dintre care medievale - 9, moderne - 10, datare incertă - 8. Materialul funerar descoperit este deosebit de sărăcăcios. În S IIA, incinta de piatră suprapune parţial un mormânt medieval (M 10). Prin campania din anul 2002 de la Sântimbru - "Biserica reformată", seria descoperirilor zonale din epoca bronzului este completată printr-un nou punct, aparţinând culturii Wietenberg. Epoca romană este reprezentată prin unele materiale ceramice aflate în poziţie secundară. Mult mai bine s-au conturat perioadele medievală şi modernă. Dacă materialul litic se rezumă la o piatră funerară, lucrată în stil baroc, în schimb, feroneria este foarte diversificată. Menţionăm resturile metalice ale unei cărţi din perioada medievală, respectiv patru aplice similare şi o parte din închizătoarea acesteia. Seria descoperirilor este continuată de un variat material ceramic, respectiv materiale de construcţie, cahle şi ceramică uzuală (secolele XIV-XVIII). Cercetarea arheologică din acest an de la Sântimbru - "Biserica reformată" nu aduce noi informaţii în privinţa fazelor de construcţie şi de evoluţie a bisericii. În acest scop intenţionăm, în perspectivă, să extindem cercetarea arheologică şi pe laturile de nord şi de vest a bisericii, respectiv investigarea interiorului bisericii.

English Abstract:

During the campaign we conducted excavations beneath the borders of the outside of the mediaeval church, in order to research and verify the hypothesis that a moat existed around the exterior of the church stone. Three archaeological sections were carried out outside the church. We discovered 27 tombs as well as other archaeological material including stone, metal, corner tiles, hand crafted tiles, and pottery.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO