Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Sibiu | Punct: Biserica Azilului | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca modernă;
Epoca medievală mijlocie
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Biserică;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Sibiu
Comuna   mun. Sibiu
Punct
Biserica Azilului
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Munteanu-Beşliu Petre
Cod RAN    143469.03
Raport În urma recomandării Inspectoratului pentru construcţii Sibiu de subzidire a doi stâlpi din interiorul bisericii, am sondat arheologic terenul din proximitatea unui dintre ei. Caseta mărginită de substrucţia din beton a unui stâlp şi faţa celui ce urma să fie subzidit, a suprapus secţiunea II, secţiune nefinalizată în interiorul bisericii. În zona cercetată am dezvelit o substrucţie din piatră, o probabilă bază a unui stâlp ce susţinea tribuna edificiului medieval. Sondajul a fost util pentru grupul de studenţi arhitecţi din Franţa şi România care au studiat starea de conservare şi morfologia monumentului. Pereţii casetei au fost armaţi cu bârne din lemn, ceea ce a permis vizitarea substrucţiilor dezvelite arheologic şi a bisericii în vara şi toamna anului 2002. Caseta a fost umplută cu pământ după ce a fost afectată de apa menajeră pătrunsă din spălătoria azilului.
Cercetarea arheologică nu a relevat informaţii suplimentare faţă de ceea ce cunoşteam din cercetările anterioare. Urmele celei mai vechi construcţii din lemn nu sunt atât de consistente precum în caseta de la vest. Analizând global cele mai vechi urme de construcţie din acest loc nu putem contura planul unei clădiri. Astfel, se impune ipoteza existenţei unui şantier pentru ridicarea unei clădiri din lemn. Şi în partea de est a bisericii, săpăturile pentru drenaj au scos la iveală mai multe fragmente de lemn prelucrat, cu urme de ardere secundară. Existenţa unei construcţii deranjate de incendiu sau surprinse de acesta înainte de finalizare este dovedită de stâlpul din lemn cu diametrul de 25 cm. Partea îngropată în pământ era mai groasă.
În lunile octombrie-noiembrie 2002 au fost întreprinse vaste săpături la sud şi sud-est de biserică pentru a coborî nivelul de călcare şi pentru a amenaja un drenaj. Ca şi sondajul din interiorul bisericii, asistenţa arheologică şi analiza resturilor de schelete s-au efectuat prin voluntariat.
Săpăturile de la sud şi sud-est de biserică au afectat mai multe substrucţii:
- canal din cărămizi cu bolta din pietre de râu care parcurgea limita sudică a curţii spitalului medieval, colectând apele de pe terasa superioară;
- canalul a fost dezafectat în urma construirii unui zid din pietre şi cărămizi ce lega sacristia bisericii, zidul refăcut în secolul al XVIII-lea de clădirea de la sud-est. Zidul a suferit o reparaţie în secolul al XIX-lea;
- un alt zid din pietre a putut fi urmărit din colţul corpului adosat bisericii în secolul al XVIII-lea, având direcţia sud-est, spre culoarul ce pătrundea sub casa de la sud-est.
Săpătura a afectat de asemenea pavajul medieval al terenului dintre spitalul medieval şi zidul casei parohiale de la sud, pavaj format din pietre plate, de talie mare.
Capătul de vest al canalului de drenaj a afectat substrucţii din pietre de râu legate cu mortar. Pe suprafaţa platformei din pietre au apărut fragmente de cahle medievale.
Săpăturile au afectat mai multe schelete aparţinând cimitirului azilului. Materialul osteologic a permis unele observaţii interesante. La M 117, de exemplu, s-au observat urme de lovire a craniului. Groapa în care a fost depus scheletul a intersectat un nivel stratigrafic marcat de urme de incendiere. Lista prezentată mai jos se bazează pe observaţiile efectuate de biologul Alexandru Dobrescu asupra scheletelor sau fragmentelor de schelete recuperate în urma sondajului din interiorul bisericii şi a săpăturilor din exterior.
M 96. S II-2002, bărbat, 1,75 m, 60 ani. Mormânt dezvelit cu ocazia organizării unui şantier arheologic vizitabil în anul 2002.
M 97. Săpătură de salvare în 2002 la limita sudică a curţii azilului; femeie, 1,55-1,60 m; 40 ani, multe măsele lipsă.
M 98. Săpătură de salvare în 2002, limita sudică a curţii; femeie, 1,55-1,60 m, 30 ani; schelet aşezat cu craniul pe o parte între femurele lui M 97.
M 99. Săpătură de salvare în 2002, limita sudică a curţii, bărbat, 1,70-1,80 m, mormânt tăiat de groapa lui M 97, schelet aşezat cu capul înspre est.
M 100. Săpătură de salvare în 2002, sud-est de biserică; bărbat, 65 ani, 1,65 m.
M 101. Idem. Craniul unui bărbat de 45 ani, urme de lovitură pe calota craniană.
M 102. Idem. Craniul în poziţie secundară, est de biserică, bărbat, 60 ani, 1, 70 m.
M 103. Idem. Craniul unui bărbat aflat la est de biserică, 25-30 ani.
M 104. Idem. Craniul unei femei de 30 ani, 1,75 m.
M 105. Idem, la sud de canalul de apă, copil 6-7 ani.
M 106. Deasupra lui M 99, oasele unui copil de 8-9 ani.
M 107. Idem, sud-est de cor; copil, 7-8 ani, craniul cu malformaţie congenitală.
M 108. Idem, bărbat, 1,70 m.
M 109. Idem, femeie, 1,55-1,60 m.
M 110. Idem, bărbat, 1,85-1, 90 m.
M 111. Idem, bărbat, 1,80 m.
M 107 – 111. Idem, fragmente de schelete recuperate din săpătura de canalizare.
M 112. Idem, la sud-est de biserică, femeie, 1,45 m, 70 ani, scifoză (cocoaşă), lipsa laba piciorului stâng.
M 113. Idem, sud-est de biserică, femeie, 1,60 m, lordoză, 70 ani, schelet aşezat în pantă.
M 114. Idem, oasele femurale ale unui bărbat de 1,80 m, mormânt la sud-est, lângă zidul ce lega azilul cu spaţiul de la sud; oasele sunt deformate.
M 115. La 1,20 m sud de M 112, oase deranjate de pietre şi cărămizi din umplutură; braţele sunt în prelungire.
M 116. La est de contrafortul corului; antebraţul stâng îndoit cu degetele îndreptate spre craniu, bărbat, 1,75 m, 45 ani.
Importanţa observaţiilor arheologice despre situl de la sud de biserică, sub terasa superioară a oraşului medieval, problemele apărute (rostul zidului de pe direcţia NV - SE, platformele din piatră şi relaţia cu cimitirul bisericii) impun sondaje în zona deja afectată de lucrările de drenaj şi de coborâre a nivelului curţii. Sunt necesare rapide lucrări de conservare a substrucţiilor dezvelite în toamna anului 2002 în exteriorul bisericii, ca şi în interiorul monumentului aflat în restaurare.
Rezumat
English Abstract The stone base of a pillar was uncovered in the Hospital Church. In the same excavation the traces of a wooden construction (of the first hospital, dated to the beginning of the 13th century) were uncovered. Outside the Hospital Church, the rescue excavations uncovered a lot of skeletons, some of them with malformations. We can observe two levels of tombs outside and inside of the church. The skeletons from lower levels have their arms along the body. The earlier pavement was noticed in the south part of the church. The excavation revealed the mediaeval and modern walls separating the hospital property from the neighbouring one and a mediaeval drain collecting the water from the upper terrace.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu