.
Slava Rusă | Comuna: Slava Cercheză | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetatea Ibida - "Cetatea Fetei" | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic;Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Hallstatt;Latene;Epoca greacă şi elenistică;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Mezolitic;
Neolitic;
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Epoca medievală mijlocie;
Hallstatt;
La Tène;
Epoca greacă
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Tulcea
Localitate:
Slava Rusă
Comuna:
Slava Cercheză
Punct:
Cetatea Ibida - "Cetatea Fetei"
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Aparaschivei Dan Institutul de Arheologie, Iaşi
Baumann Victor-Heinrich Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Băcuță George Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Chiriac Costel Institutul de Arheologie, Iaşi
Iacob Mihaela responsabil Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Istudor Leontin Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Mihăilescu-Bîrliba Lucreţiu Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Miriţoiu Nicolae Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Neagu Alina Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nicolau Victor Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Nuțu George Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Paraschiv Eugen Dorel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Paraschiv Mihai Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Piftor Valentin Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Popescu Vlad Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Soficaru Andrei Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Stanc Simina Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Sultana Nicuşor Institutul de Antropologie "Francisc J. Rainer" Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Analiza arheozoologică a materialului recoltat în anul 2002
Au fost recoltate 205 resturi faunistice, de origine menajeră, la care se adaugă încă două piese osoase (mandibulă şi patela) de om (Homo sapiens). Dintre acestea numai două provin de la peşti, restul aparţinând exclusiv mamiferelor. În cazul primului grup faunistic, s-au găsit o vertebră de la un teleostean (fără să putem preciza specia) şi un so...lz de dimensiuni mari, de la un acipenserid (Acipenser sp.).
Cea mai mare parte dintre resturile osoase şi dentare provine de la mamiferele domestice, în cadrul acestui grup cea mai mare pondere având-o cele de la vită. Speciile de mamifere domestice identificate sunt: Bos taurus, Equus caballus, Sus domesticus, Ovis aries, Capra hircus, Equus asinus, Canis familiaris şi Felis domestica. Speciile de mamifere sălbatice reprezentate în eşantioane sunt Cervus elaphus, Sus scrofa şi Capreolus capreolus.
În cazul mamiferelor domestice resturile osoase identificate aparţin tuturor regiunilor scheletului. Piesele osoase sunt într-o bună stare de conservare. Gradul de fragmentare al acestora este redus, deci mare parte dintre ele sunt întregi ceea ce permite efectuarea a numeroase măsurători, cât şi estimarea anumitor parametrii corporali ai animalelor de la care provin.
Pe baza materialului faunistic recoltat până în prezent se poate spune că animalele crescute de către populaţia de la Ibida erau sacrificate la maturitatea lor. Este situaţia pentru vită, cal, asin şi ovicaprine, de la care în eşantioane există numai piese osoase epifizate sau, în cazul pieselor care poartă dinţi, al treilea molar definitiv este ajuns deja la nivel iar în alte cazuri prezintă diferite stadii de erodare. Situaţia este diferită în cazul porcului, de la care s-au păstrat piese, în majoritatea lor, provenind de la indivizi imaturi. Porcii erau sacrificaţi pentru carne, nefiind ţinuţi pentru a se obţine şi o cantitate mai mare de grăsime.
Descrierea materialului faunistic:
Sectorul Curtina G
S 1 G, C 17, -2 m (nivel)
De aici provin 68 resturi faunistice, dintre care 47 au aparţinut unui căţel, probabil abia fătat. Restul de 21 piese osoase şi dentare au fost repartizate astfel: 7 pentru Bos taurus, 4 Equus caballus, 1 Ovis aries, 1 Ovis/Capra, 3 Sus domesticus, 1 Sus scrofa şi 4 piese pentru care nu s-a putut specifica specia şi au fost atribuite grupului de mamifere de talie mare (probabil au aparţinut vitei sau calului, specii deja identificate în eşantionul recoltat din caroul 17, la 2 m adâncime).
Craniul de Ovis aries, din care a fost găsită numai jumătatea dreaptă, a fost tăiat pe linia lui sagitală pentru a se scoate creierul; el a aparţinut unui mascul (cornul a fost tăiat de la baza lui).
Resturile osoase de cal, pe baza fragmentelor de mandibulă, s-a putut estima că provin de la 2 indivizi; unul dintre ei, pe baza stadiului de uzură al incisivilor de pe mandibulă s-a estimat că avea o vârstă de 12 ani. Înălţimea la greabăn a fost apreciată pe baza unui metacarp III întreg ca fiind de 142,3 cm.
S 1 G, C 17, -1,8 m (deasupra nivelului)
Din acelaşi carou 17, dar de la adâncimea de -1,8 m s-au colectat 9 piese osoase, dintre care una, este vorba de o patelă, provine de la om iar restul de la mamifere, după cum urmează: Bos taurus (4), Equus caballus (2), Sus domesticus (1) şi o piesă atribuită grupului de mamifere de talie mijlocie.
Mandibula de vită are dinţii jugali puternic erodaţi, probabil provine de la un individ sacrificat la 8-10 ani. Pe baza unui metatars provenit de la o femelă de vită s-a estimat o înălţime la greabăn de 125,7 cm (indice Fock, 1966).
S 1 G, C 17, -2,2 m (groapă)
Din groapa aflată la -2,2 m în caroul 17 s-au colectat 12 resturi osoase, aparţinând la 6 specii animale, după cum urmează: 1 Acipenser sp., 4 Bos taurus, 1 Capra hircus, 1 Equus asinus, 4 Equus caballus şi 1 Sus domesticus.
S 1 G, C 16, -1,8 m (deasupra nivelului)
A fost colectată o singură piesă osoasă, şi anume un humerus de Bos taurus, provenind de la un individ matur.
S 1 G, C 16, -3 m (groapă)
Cele 6 piese osoase găsite la această adâncime provin de la un teleostean (un corp vertebral de la o vertebră troncală), Sus domesticus (o mandibulă care are şi dinţi de lapte, deci provine de la un individ imatur) şi Bos taurus (4 oase, printre care un metatarsian întreg de la o femelă; pe baza metatarsianului s-a estimat o înălţime la greabăn de 116 cm).
S 1 G, C 20, -1 m
Au fost găsite numai două fragmente de craniu, mai precis fragmente de frontal, de la un individ de Ovis aries (probabil o femelă matură acornută) şi de la un individ matur de Bos taurus (fragmentul de os frontal purta şi cornul, care este de tip brahiceros, şi a permis efectuarea de măsurători la nivelul bazei lui).
S 1 G, C 25, -1,35 m (nivel)
De la acest nivel s-au colectat 30 resturi osoase, aparţinând la 6 specii de mamifere domestice şi una sălbatică: Bos taurus (12 piese osoase), Equus caballus (1), Equus asinus (1), Sus domesticus (5), Ovis/Capra (2), Felis domestica (1) şi Cervus elaphus (1); celelalte 7 resturi osoase nu au fost determinate specific, ci atribuite grupului de mamifere de talie mare (5), respectiv mamifere de talie mijlocie (2).
Sectorul Poarta de Vest
Strat romano-bizantin
Din acest strat s-au adunat 57 resturi osoase şi dentare, care provin atât de la mamiferele domestice, cât şi de la cele sălbatice. Astfel, 12 piese osoase provin de la Bos taurus, 3 de la Canis familiaris, 1 de la Equus asinus, 1 de la Equus caballus, 2 de la Ovis aries, 4 de la Ovis/Capra, 2 de la Sus domesticus, 1 de la Capreolus capreolus, 1 de la Cervus elaphus; 30 fragmente osoase nu au permis identificarea specifică, ele au fost atribuite grupului de mamifere de talie mare (17), cât şi mamiferelor de talie mijlocie (13).
Cerbului i s-a atribuit un segment de corn, tăiat cu un fierăstrău la ambele capete. Astfel de segmente circulare se obţin prin debitare în procesul de fabricare a pieptenilor. Aceste segmente circulare erau apoi despicate în patru părţi, urmând cioplirea lor în vederea obţinerii plăcuţelor rectangulare. Probabil în această aşezare se obţineau piepteni. Nu putem preciza dacă acest segment provine dintr-un corn de cerb vânat sau cornul a fost pur şi simplu adunat din pădure în cursul primăverii, tocmai cu intenţia de a servi ca materie primă la confecţionarea pieptenilor.
S1 (colţ exterior incintă turn 3), -1,85 -2,05 m (corespunzător plintei)
Au fost găsite numai 2 piese osoase, una fiind o mandibulă de la un copil (Homo sapiens) de circa 10 ani şi cea de-a doua un fragment dintr-un maxilar de Sus domesticus, un individ imatur.
Sectorul Extra muros vest I
S 1, C 2, -0,35 m (sub nivel cu ţigle şi cărămizi căzute)
Materialul faunistic este în număr mic, şi anume câteva coaste fragmentare (4), provenite de la un mamifer de talie mare.
S 2, C 2, -0,3 m (umplutură cu lut şi resturi de ţigle)
Toate cele 14 piese osoase şi dentare (maxilar superior fragmentar, mandibulă fragmentară, 4 dinţi superiori şi 7 dinţi inferiori) provin de la acelaşi individ de Equus caballus, un mascul care a fost sacrificat în jurul vârstei de 16 ani.
Sectorul Extra muros vest II
S 2, C 3, -0,45 m (nivel)
Materialul faunistic este reprezentat numai printr-un fragment de mandibulă de Bos taurus şi un fragment de os lat, de la un mamifer de talie mare. [Simina Stanc]

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO