.
Teiuş | Judeţ: Alba | Punct: Parohia romano-catolică (fosta mănăstire franciscană) | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca medievală (sec. XIII -XVIII)
Perioade:
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică
Județ:
Alba
Localitate:
Teiuş
Comuna:
or. Teiuş
Punct:
Parohia romano-catolică (fosta mănăstire franciscană)
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Rusu Adrian Andrei responsabil Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Investigaţiile au vizat în principal claustrul de secol XVIII, curtea şi latura de nord a bisericii (dinspre curte). Cu acest prilej au fost descoperite substrucţiile claustrului din secolul al XV-lea, care sunt suprapuse, în cea mai mare parte, de cele din secolul al XVIII-lea. Diferenţe majore s-au constatat doar pe vestul curţii, unde vechile clădiri medievale nu au fost refăcute, ci au rămas în sol. Pe latu...ra de nord a fost regăsită fundaţia porticului iniţial, ridicat la oarecare distanţă cronologică după biserică. Pe latura de est s-a stabilit că în prima fază de construcţie, alături de sacristie şi turnul clopotniţă a mai existat încă o încăpere. După toate probabilităţile, fântâna din curte este cea medievală. Materialele arheologice cuprind în special elemente de profilaturi gotice, ceramică comună şi de construcţie etc.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO