Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Timişoara | Punct: Freidorf | Anul: 2002

Anul   2002
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;
Latene;
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);
Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Perioade
Eneolitic;
Epoca migraţiilor;
La Tène
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar;
Neatribuit
Tipuri de sit
Locuire;
Necropolă
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Timiş
Localitate   Timişoara
Comuna   Timişoara
Punct
Freidorf
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Mare Mircea
Cod RAN    155252.03
Raport Situl arheologic este situat la marginea de sud a cartierului Freidorf din municipiul Timişoara, pe o terasă aflată în stânga drumului de legătură între acest cartier şi DN 59 (spre Stamora - Moraviţa).
Situl cuprinde o aşezare eneolitică, suprapusă parţial de o aşezare daco-romană din secolele II - IV şi de o necropolă din secolul V p. Chr., aparţinând unor populaţii alogene (sarmaţi şi gepizi).
Din anul 1986 se efectuează cercetări sistematice. Aceste cercetări au dus la descoperirea a unsprezece locuinţe (şase de tip bordei şi cinci de suprafaţă), douăsprezece gropi de provizii şi 15 gropi menajere, a unui cuptor de olar şi a unuia menajer, de mari dimensiuni, ambele în spaţii deschise.
În anul 2002 a fost trasată secţiunea S 1/2002, spre limita de est a aşezării din secolele II - IV, orientată NE - SV.
Sub stratul de humus actual, cu o grosime de 0,20 - 0,25 m, apare nivelul de cultură aparţinând aşezării din secolele II - IV, care coboară până la aproximativ -0,65 -0,70 m, unde apare solul viu (lutul).
Între metrii 2 şi 5 ai S 1/2002, la adâncimea de -0,40 m a apărut conturul (parţial) al unui complex arheologic. Pentru delimitarea integrală a acestuia s-a practicat pe latura nordică a secţiunii o casetă cu dimensiunile de 3 x 1,50 m. S-a dezvelit astfel un complex de locuire de formă ovală, cu axele de 2,80 x 2,40 m. Locuinţa, de tip bordei, cobora până la 1,40 m. Ca amenajări interioare, poate fi menţionată prezenţa unei "laviţe" semicirculare, situată pe latura de sud-vest a locuinţei, cruţată în lut, cât şi urmele unei vetre deschise, marcate printr-o zonă cu arsură şi cenuşă, aflată spre marginea de est a locuinţei.
Inventarul arheologic a constat îndeosebi în material ceramic, mai ales fragmente ceramice cenuşii, de la vase lucrate la roată, specifice secolelor III - IV, alături de care au apărut şi fragmente de vase lucrate la roată de culoare roşcată, de tradiţie romană, dar şi ceramică dacică, din pastă negricioasă, cu pietricele în compoziţie şi decorată cu brâu de valuri incizate.
Alături de ceramică s-au mai descoperit fusaiole şi o cute.
Cercetările în situl arheologic de la Timişoara - Freidorf vor continua şi în anii următori, urmărindu-se reconstituirea imaginii specifice a habitatului rural din prima jumătate a mileniului l p. Chr.
Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu