.
Veţel | Judeţ: Hunedoara | Anul: 2002
Anul:
2002
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic
Tipuri de sit:
Aşezare deschisă
Județ:
Hunedoara
Localitate:
Veţel
Comuna:
Veţel
Sector:
Sector: Aşezare civilă. E Amfiteatru.
Toponim:
[Micia]
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Alicu Dorin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Petculescu Liviu responsabil Muzeul Naţional de Istorie a României
Rădeanu Virginia Maria Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Simion Mihaela Muzeul Naţional de Istorie a României
Cod RAN:
Raport:

Sector: Aşezare civilă. E Amfiteatru.
Campania de săpături arheologice efectuată de Muzeul Naţional de Istorie a României s–a desfăşurat în perioada 30.7 – 31.8.2002 şi la ea au participat Liviu Petculescu (întreaga perioadă) şi Mihaela Simion (9 zile). Obiectivul campaniei a fost continuarea descoperirii complexelor principale intersectate în secţiunea magistrală S 1 orientată N - S, executata în anul 20...001. S-a utilizat aceeaşi metodă de cercetare ca şi în anul precedent, anume săpătura în suprafaţă. În 2001 au fost executate două suprafeţe Sp 1 şi Sp 2, de câte 10 x 6 m, plasate la 1 m vest de capătul de nord al lui S 1 şi distanţate la 1 m între ele2. În 2002 s-au trasat la sud de Sp 2 încă 4 suprafeţe tot de 10 x 6 m şi cu martori între ele şi faţă de S 1 de aceleaşi dimensiuni ca şi în anul precedent. Întrucât în S 1 au fost surprinse complexe majore în dreptul lui Sp 5 şi 6, s-a hotărât deschiderea acestor suprafeţe şi amânarea cercetării Sp 3 şi 4 pentru o perioadă ulterioară, atunci când se va pune problema degajării întregii fâşii de teren late de 6 m de la vest de S 1. Datorită fondurilor limitate nu s-a putut săpa decât până la adâncimea de -1,10 m, rămânând ca suprafeţele să fie epuizate în 2003.
În Sp 5 a fost descoperită marginea de V a locuinţei cu pereţi de lemn din S 1(Cpl 6)3 aparţinând primei faze a aşezării civile de la Micia, datate aproximativ 106 – 150/170. Prima cameră dinspre nord are dimensiunile de 2,94 x 3,20 m iar a doua 3,94 x 3,45 m. În cea de a doua cameră s–a surprins o groapă circulară de par cu diametrul de 0,43 m şi adâncimea de -0,10 m, distanţată la 1,80 m de o groapă similară din S 1. Spre nord de această cameră este o anexă, probabil o terasă, lată de 1,20 m. Podelele camerelor bine păstrate sunt făcute din mortar amestecat cu lut şi cărămidă pisată. Pe aceste podele nu s–au descoperit materiale arheologice. În umplutura imediat de deasupra nivelului podelelor, însă în exteriorul construcţiei, au apărut mai multe monede: un denar ilizibil, denari de la Traian, Hadrian şi Diva Faustina. Din acest nivel s–au recuperat şi alte materiale: mărgele pepene, chei, mecanism de broască, ţintă şi aplică cruciformă de bronz. În suprafaţă a apărut multă zgură de fier, bronz şi pastă de sticlă de la cuptoarele metalurgice funcţionând în această fază de locuire. Peste nivelul podelei stratigrafia este simplă: pământ vegetal, dărâmături de pietre, ţigle, cărămizi şi olane de la clădirea de piatră al cărei perete a fost surprins în profilul secţiunii S 1. În acest strat de dărâmături a fost găsit un stilus de bronz. În suprafaţă ca şi în partea corespunzătoare a lui S 1 nu au fost surprinse complexe majore aparţinând fazei a II-a de locuire romană de la Micia, caracterizată prin construcţii de piatră, datată aproximativ 150/70 – 270.
În Sp 6 nivelul solului se ridică cu 0,40 m faţă de Sp 5, însă cu toate acestea şi aici lipsesc complexe nederanjate aparţinând celei de a doua faze de locuire romane. Întreaga suprafaţă are stratigrafia deranjată de numeroase gropi, unele dintre ele cu fragmente ceramice post romane, medievale şi moderne. Şi aici apare multă zgură metalică provenind de la zona de cuptoare care pare a fi situată mai spre sud. Printre materialele descoperite menţionăm vase de ceramica romană cu unele forme întregi (turribulum), doua opaiţe cu două ciocuri şi alte fragmente de opaiţe Firmalampen.
În campania viitoare vor fi epuizate Sp 5 şi 6 şi se vor săpa una sau doua suprafeţe spre sud pentru a se degaja zona de cuptoare metalurgice anunţata de zgura masiva descoperită. [Liviu Petculescu].

Note Bibliografice:

Note:


1. CCA, campania 2000, 2001, p. 268 – 269.
2. CCA, campania 2001, 2002, p. 331 – 332.
3.Op. cit. nota 1, p. 268.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO