.
Babadag | Judeţ: Tulcea | Punct: Dealul Cetăţuia | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Hallstatt;Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca romană;
Epoca bizantină;
Hallstatt
Categorie:
Apărare (construcţii defensive);
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire;
Fortificaţii
Județ:
Tulcea
Localitate:
Babadag
Comuna:
or. Babadag
Punct:
Dealul Cetăţuia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Ailincăi Sorin Cristian Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Jugănaru Gabriel Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea
Ţârlea Alexandra Clara Universitatea Bucureşti
Vernescu Mirela Muzeul Brăilei
Cod RAN:
Raport:

În perioada 10 iulie - 5 august 2003 s-au desfăşurat cercetări arheologice în staţiunea din prima epocă a fierului de la Babadag "Dealul Cetăţuia", finanţator fiind ICEM Tulcea.
Obiectivele acestei campanii au fost: continuarea cercetărilor în sectorul V al aşezării şi extinderea S VI, care secţionează fortificaţia, până la baza promontoriului. Lucrările au fost mult îngreunate de precipitaţiile abundente ...ce au căzut în perioada desfăşurării şantierului.
Sectorul V
Cercetările din acest sector au scopul de a salva informaţia arheologică ameninţată de masivele prăbuşiri ale falezei de loess, care din păcate au continuat şi în perioada 2003-2004.
În campania 2003 am continuat săparea nivelului II hallstattian în casetele V – VIII (dimensiunile şi detaliile legate de amplasamentul lor sunt date în CCA 2002). Acest nivel este caracterizat de resturile unor locuinţe de suprafaţă ce se păstrează sub forma unor podele de lut care au fost surprinse aproape pe toată suprafaţa casetelor VI şi VII.
Podelele sunt puternic deranjate de intervenţiile ulterioare, inclusiv de gropile săpate din nivelul I. Ceramica descoperită pe acest nivel nu este foarte diversă ca forme şi se poate încadra în cea de a treia fază a culturii Babadag, aşa cum a fost ea descrisă de Sebastian Morintz.
Sector fortificaţie
Secţiunea VI a tăiat perpendicular fortificaţia din prima epocă a fierului şi pe cea romano-bizantină. Cercetările din 2003 au avut ca scop continuarea acesteia până la baza promontoriului pentru a verifica posibilitatea existenţei unui alt element de fortificaţie în exteriorul valului hallstattian.
Astfel, secţiunea a fost prelungită cu 45 m, pe o lăţime de 2 m. La o distanţă de 5 m de zidul roman, la o adâncime de 1 m a fost descoperită o aglomeraţie de pietre pe un singur rând, care avea o grosime de un metru.
La 9 m de zidul roman, imediat sub stratul vegetal, pe o lungime de 7 m, pe toată suprafaţa secţiunii, a apărut o altă aglomeraţie de pietre, pe o singură asiză, aşezată direct pe solul steril. Această situaţie poate fi pusă în legătură cu o un eventual drum pietruit extramuros al fortificaţiei romano-bizantine. Fragmentele ceramice descoperite aici indică o contemporaneitate cu fortificaţia (sec. V-VI p. Chr.)

English Abstract:

We conducted archaeological excavations in the first Iron Age of Babadag “Dealul Cetăţuia”. The purposes of this campaign were: continuing the excavations in the west sector of the settlement and extending SVI, which crosses the fortification, down to the base of the promontory. The works were rendered difficult by the heavy rainfall on the site.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO