.
Băbeni | Comuna: Topliceni | Judeţ: Buzău | Punct: Biserica parohială "Sf. Împăraţi" | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Neprecizată
Perioade:
Epocă neprecizată
Categorie:
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Biserică;
Necropolă
Localizare pe hartă:
Județ:
Buzău
Localitate:
Băbeni
Comuna:
Topliceni
Punct:
Biserica parohială "Sf. Împăraţi"
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Lupu Emil Institutul Naţional al Monumentelor Istorice
Sârbu Dorin Muzeul Judeţean Buzău
Cod RAN:
Raport:

În perioada 11 noiembrie – 15 decembrie 2003, la biserica fostei mănăstiri Băbeni, au fost efectuate activităţi de supraveghere arheologică, în timpul lucrărilor de săpătură pentru consolidarea bisericii. La data începerii contractului, deja fuseseră începute şanţuri exterioare, la nivelul pridvorului, naosului şi altarului. La săparea şanţurilor exterioare, în perimetrul absidei altarului, pe laturile de S şi ...de N ale naosului şi în cele două casete efectuate la N şi la S de biserică (pentru construirea unor eşafodaje de schelă), au fost descoperite morminte de inhumaţie, aparţinând necropolei fostei mănăstiri. În interiorul bisericii, au fost supravegheate săpăturile din naos şi a fost efectuată o casetă în pridvor, în faţa uşii de acces în pronaos, fiind interceptate mai multe morminte de inhumaţie.
În continuare, fiind epuizată suma prevăzută pentru supraveghere arheologică, executantul nu a mai prelungit contractul de asistenţă arheologică, astfel că săpăturile din pronaosul bisericii şi în restul de tronsoane perimetrale exterioare, nu au mai fost supravegheate de către responsabilul ştiinţific.
Atragem atenţia asupra faptului că, o supraveghere arheologică, în timpul efectuării lucrărilor de consolidare, nu este în nici un caz măsura ştiinţifică avenită pentru salvarea complexelor arheologice şi pentru realizarea unei corecte cercetări arheologice.
Inventarul arheologic descoperit în perioada contractului, reprezentat de monede, cărămizi funerare, ceramică, a fost preluat în totalitate de reprezentantul MJ Buzău.

English Abstract:

At the church of the former Băbeni monastery we conducted activities of archaeological surveillance, during the excavations for consolidating the church. Inside the church, we watched the excavations in the nave and conducted a sondage in the porch, in front of the access door to the pronaos, and found several inhumation graves. It should be mentioned that an archaeological survey does not allow a correct excavation into the deposits uncovered.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO