.
Bobota | Judeţ: Sălaj | Punct: Pe Valea Crasnei | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII);Epoca medievală (sec. XIII -XVIII);Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade:
Epoca modernă;
Epoca romană;
Epoca medievală mijlocie
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Sălaj
Localitate:
Bobota
Comuna:
Bobota
Punct:
Pe Valea Crasnei
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Băcueţ-Crişan Dan Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, Zalău
Sana Daniel Vasile Direcția pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Sălaj
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic este plasat în hotarul localităţii Bobota (com. Bobota), judeţul Sălaj, pe ambele maluri ale râului Crasna, în aval de podul rutier Bobota-Derşida, la cca 400 m de acesta.
Săpătura arheologică a fost realizată în baza autorizaţiei nr. 196/2003 emisă de MCC.
Cercetările din acest sit au avut un caracter de salvare, fapt determinat de lucrările de amenajare a cursului râului Crasna (ben...eficiar Administraţia Naţională "Apele Române" SA, Direcţia Apelor Someş-Tisa).
În cadrul cercetărilor desfăşurate în anul 2003, pe malul stâng al râului Crasna, au fost trasate 10 secţiuni, notate: S 1, S 2, S 3, S 4, S 5, S 6, S 7, S 8, S 9 şi S 10.
Din punct de vedere stratigrafic, situaţia se prezintă astfel: depunere modernă (lut maroniu), strat cu materiale arheologice din sec. XIV - XVI (cenuşiu negricios), strat cu materiale arheologice din sec. IX - X (de culoare neagră), steril arheologic (galben lutos).
S 1/2003
La adâncimea de 2,10 m, în sterilul arheologic s-au conturat 4 gropi de stâlp sub forma unor pete de culoare neagră, gropi care proveneau de la o locuinţă de suprafaţă notată cu indicativul L2.
S 2/2003
La adâncimea de 1,80 m a fost identificat un cuptor notat cu indicativul C1. Această instalaţie de foc face parte din categoria cuptoarelor de tip "pietrar", cu pereţii ridicaţi din pietre clădite una peste alta. Cuptorul a fost distrus din vechime.
S 3/2003
În această suprafaţă au fost descoperite mai multe fragmente ceramice, fără a se identifica urmele unor complexe arheologice.
S 4/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprinsă groapa notată cu indicativul G1. Acest complex avea forma oval-alungită şi se adâncea în steril până la -1,20 m. Pe nivelul -0,90 m, a fost conturată o nouă groapă notată G2. Fundul complexului a fost atins la adâncimea de 1,15 m.
S 5/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprinsă groapa notată cu indicativul G3, fundul acestui complex atingând adâncimea de 1,28m.
S 6/2003
La adâncimea de 0,70 m, a fost surprinsă o instalaţie de foc (vatră). Aceasta a fost realizată din lut făţuit aplicat peste un pat din pietre de râu. La adâncimea de 1 m, a fost conturată o locuinţă notată cu indicativul L3. Locuinţa este de tip adâncit, fiind săpată în trepte în sterilul arheologic. Complexul era prevăzut cu două instalaţii de foc: un cuptor scobit în peretele locuinţei şi o vatră plasată pe podea. De asemenea, în acestă secţiune au mai fost identificate următoarele complexe: o locuinţă (L4) şi trei gropi (G4, G5, G6).
L4 - la adâncimea de 1 m, au fost conturate 6 gropi de stâlp, ce provin de la o locuinţă de suprafaţă.
G4 - complex de formă ovală, conturat la adâncimea de 1 m.
G5 - complex de formă oval-alungită, conturat la adâncimea de 1 m.
G6 - complex de formă oval-alungită, conturat la adâncimea de 1 m.
S 7/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprins un cuptor, notat cu indicativul C2. Acesta a fost distrus din vechime, în momentul decopertării prezentându-se sub forma unei aglomerări de pietre de râu şi blocuri de micaşist.
S 8/2003
La adâncimea de 1 m, a fost surprinsă o groapă de stâlp de formă circulară, care se adâncea în steril 0,20 m.
S 9/2003
În această suprafaţă, la adâncimea de 1 m, au fost surprinse şase gropi de stâlp, care delimitau o construcţie de suprafaţă (construcţie notată cu indicativul L5).
S 10/2003
La adâncimea de 1,20 m, a fost conturată o groapă de formă ovală, notată cu indicativul G7.
Au mai fost surprinse următoarele complexe:
Locuinţa L1 - depistată prin îndreptarea unei porţiuni din malul (stâng) al râului Crasna.
Locuinţa X - complex depistat în malul drept al râului Crasna.
În cadrul săpăturilor de salvare desfăşurate în anul 2003, la Bobota "Pe Vale" au fost identificate cinci locuinţe, două cuptoare şi şapte gropi. Materialul arheologic este bogat şi variat: ceramică (oale, ţesturi, tăviţe), piese de metal (cuţite de fier, cuie), unelte din piatră (gresii pentru ascuţit) sau din os (străpungătoare, ace).
Pe baza materialului arheologic descoperit, aşezarea din acest punct poate fi datată în linii mari în sec. VIII-IX. Pe lângă complexele medievale timpurii, în suprafaţele cercetate au fost recoltate şi fragmente ceramice din epoca romană (sec. II-III), precum şi din evul mediu (sec. XV-XVI).
Întreaga cantitate de material arheologic se află în depozitele MJIA Zalău.

English Abstract:

The archaeological site is located on the border of the locality of Bobota (Bobota commune), Sălaj county, on both banks of the Crasna river, downstream the Bobota-Derşida road bridge, about 400 m from it. The excavations into this site were rescue ones, which entailed improvement works on the Crasna river course. We identified five houses, two kilns and seven pits. The archaeological material is rich and varied: pottery (pots, lids, trays), metal artifacts (iron knives, nails), stone tools (sharpening sandstones) or bone ones (awls, pins) dating to the 8th – 9th centuries.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO