.
Bucureşti | Punct: Militari - Câmpul Boja | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz;Epoca bronzului;Latene;Epoca romană timpurie (sec. I - III)
Perioade:
Neolitic;
Epoca romană;
Epoca bronzului
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti
Comuna:
mun. Bucureşti
Punct:
Militari - Câmpul Boja
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Negru Mircea Muzeul Municipiului Bucureşti
Cod RAN:
Raport:

Obiectivul cercetărilor arheologice întreprinse în anul 2003 a fost continuarea sondării suprafeţei de E, în vederea încheierii acţiunii de delimitare a sitului arheologic.
Suprafeţele totale cercetate reprezintă 147,25 m2. Au fost trasate două secţiuni (S. 42 şi S. 43). Secţiunea S. 42 avea lungimea de 40 m, lăţimea de 2 m şi adâncimea maximă de 0,91 m. Secţiunea S 43 avea lungimea de 26 m, lăţimea de 2 m... şi adâncimea maximă de 0,95 m.
Stratigrafia pe profilul nordic al secţiunii S. 42 este următoarea:
0 -0,25/0,30 m - strat de culoare cenuşiu-castanie (sol vegetal);
-0,25/0,30 -0,42 m - strat de culoare cenuşiu-negricioasă (conţine vestigii din secolele II-III p. Chr. şi VI p. Chr.);
-0,43 -0,60 m - strat de culoare castaniu-negricioasă (epoca bronzului);
-0,61 -0,80 m - strat de culoare castanie (neolitic);
-0,81 -0,91 m - strat de culoare castanie (steril arheologic).
Bordeiul nr. 26
Complexul a fost surprins de la adâncimea de 0,38 m, la baza stratului de cultură cu vestigii din secolele II-III şi VI p. Chr. Un colţ al său intră în profilul nordic al secţiunii S. 43, celălalt în profilul sudic al secţiunii S. 43.
Bordeiul avea forma unui paralelogram. Lungimea sa era de 5,40 m, lăţimea de 4,25 m, iar adâncimea maximă de -0,74 m. Podeaua nu prezintă urme speciale de amenajare.
Umplutura bordeiului cuprindea: fragmente de chirpic (cu lungimi de 1-4 cm), fragmente de vase ceramice modelate cu mâna (chiupuri, oale, capace, o ceaşcă dacică) sau la roată (oale, căni, amfore, străchini), mărgele de sticlă, o cheie romană din fier, fusaiole, fragmente de lemn ars, etc.
Bordeiul nr. 27
A fost surprins doar un colţ al acestui bordei în secţiunea S. 43, motiv pentru care nu se poate preciza forma complexului. Podeaua bordeiului se afla la adâncimea de -0,87 m.
În interiorul complexului au fost găsite puţine fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, lentile compacte de pământ de culoare castaniu-cenuşie şi fragmente de lemn ars.
Bordeiul nr. 28
Complexul a fost surprins de la adâncimea de 0,43 m, la baza stratului de culoare cenuşiu-negricioasă.
Bordeiul avea o formă aproximativ dreptunghiulară şi se prelungeşte în profilul nordic al secţiunii S. 43. Adâncimea sa maximă a fost de 0,88 m. Podeaua nu prezintă urme de amenajări speciale.
În colţul de NE a fost surprins un cuptor menajer în formă de potcoavă construit într-un bloc de lut cruţat. Lungimea vetrei sale era de 0,79 m, lăţimea de 0,57 m, iar grosimea de 0,027 m. Pereţii s-au păstrat până la înălţimi de 0,28/0,31 m şi aveau grosimi de 0,025/0,030 m. În jurul cuptorului au fost găsite fragmente vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, chirpic (cu lungimi de la 1 cm până la 13 cm), lemn ars şi cenuşă.
Umplutura complexului cuprindea: un cuţit din fier, fusaiole, fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, chirpic, zgură de fier, lemn ars etc.
Bordeiul nr. 29
Complexul a fost surprins în secţiunea S. 43 de la adâncimea de 0,42 m.
Forma bordeiului nu poate fi precizată cu exactitate deoarece o mare parte a sa intră în profilul nordic al secţiunii S 43. Podeaua, fără urme de amenajare specială, se afla la adâncimea de 0,93 m.
În interiorul complexului au fost descoperite fragmente de vase ceramice modelate cu mâna sau la roată, chirpic, lemn ars, oase de animale etc.
Groapa nr. 36
În martorul dintre secţiunile prezentate a fost surprinsă groapa nr. 36. Aceasta avea forma rotund-ovală cu diametrele oscilând între 1,15-1,25 m şi adâncimea de 0,93 m. Groapa conţinea o cantitate mare de chirpic cu dimensiuni de 1-3 cm şi câteva fragmente de vase modelate cu mâna.
În profilul sudic al secţiunii S. 42 a fost surprins încă un complex arheologic, despre care nu au putut fi obţinute informaţii relevante. El urmează a fi cercetat în campania arheologică următoare.
Complexele investigate au fost încadrate cronologic în secolele II-III p. Chr. (bordeiele nr. 26 şi 27), respectiv în secolul al VI-lea p. Chr. (bordeiele nr. 28, 29 şi groapa nr. 36).
Unele materiale arheologice descoperite în cadrul bordeiului nr. 26 (mărgelele din sticlă şi un fragment de vas roman decorat cu motivul solzilor de peşte realizat în tehnica barbotinei), ne permit să îl datăm în perioada cuprinsă între a doua jumătate a secolului al II-lea p. Chr. şi prima jumătate a celui următor.
Materialul arheologic descoperit în campania din anul 2003 va fi restaurat în cadrul MMB şi va fi, după caz, propus pentru inventarul general al muzeului sau va fi înregistrat în inventarul şantierului arheologic amintit.
Cercetările arheologice din anul 2003 au confirmat importanţa sitului arheologic pentru cunoaşterea mileniului I p. Chr.

English Abstract:

The objective of the 2003 campaign was the final delimitation of the site territory. For that purpose two trenches were opened in the eastern part of the plateau. Two dwellings were discovered, dated to the late second half of the 2nd century A.D. and the first half of the 3rd century A.D. (B.26, B.27), and two dwellings and a pit from the 6th century A.D. (B.28, B.29 and Gr.36). The archaeological material consists of hand-made and wheel-made pottery, glass beads, animal bones, burned clay and others.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO