.
Suceagu | Comuna: Baciu | Judeţ: Cluj | Punct: Oradba | Anul: 1995
Anul:
1995
Epoca:
Epoca migraţiilor (sec. III - VI);Epoca migraţiilor (sec. VII - XI)
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Cluj
Localitate:
Suceagu
Comuna:
Baciu
Punct:
Oradba
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Cociș Sorin Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Oprean Coriolan Horaţiu responsabil Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:


Au continuat cercetările în punctul "Oradba". Au fost săpate patru suprafeţe mari, în continuarea celor din 1994.


Nivelul roman se află la 0,60 - 0,70 m adâncime. Lui îi aparţine o locuinţă de suprafaţă de formă rectangulară, ce trebuie să fi avut pereţi de lemn. Podeaua locuinţei a fost amenajată din pământ bătut amestecat cu lut de culoare portocalie.


Singurul inventar descoperit con...stă în fragmente ceramice. O altă construcţie din epoca romană, având o podea amenajată asemănător a fost surprinsă parţial în colţul ultimei suprafeţe săpate. Pe nivel, în afara locuinţelor, a fost găsită o fibulă de bronz cu corpul puternic profilat, databilă în primele decenii ale secolului II p.Chr.


La 0,40 - 0,45 m adâncime se află nivelul de călcare corespunzător secolelor IV - V. În zona învecinată cuptorului de ars ceramică săpat în 1994, am surprins groapa din faţa gurii acestuia, fiind descoperit un ulcior gri, întreg, ornamentat cu motive lustruite. Exact deasupra locuinţei romane, am identificat o locuinţă de suprafaţă, având acelaşi plan şi aceeaşi orientare. Podeaua era din pământ bătut, în două colţuri fiind vizibile două gropi circulare de stâlpi, care străpungeau colţurile podelei de lut romane. În interiorul locuinţei s-au găsit fragmente ceramice mari (întregibile) din vase roşii romane şi fragmente mărunte de cărămizi romane. A fost de asemenea, descoperit un fragment de pieptene de os cu mâner semicircular, supraînălţat, un fragment de râşniţă de tuf vulcanic, două cuţite şi o dăltiţă de fier. Datarea în secolul IV este asigurată şi de o fibulă de bronz, cu piciorul întors pe dedesubt. Tot în locuinţă a fost descoperit un chiup din pastă gri săpunoasă, spart pe loc datorită presiunii pământului, având în interiorul său oase de la un animal de talie mică. Ceramica gri din pastă specifică secolului IV era numeroasă, o strachină mare fiind întregită. Exista de asemenea, multă ceramică din pastă zgrunţuroasă ornamentată pe umăr cu fascicole de linii vălurite.


Pe nivelul de călcare al acestei etape de locuire au mai fost descoperite: o fibulă de bronz cu picior întors pe dedesubt, databilă în a doua jumătate a secolului IV, un fragment de pieptene de os, ars, cu un singur rând de dinţi şi mâner supraînălţat ornamentat prin gravare cu un posibil motiv animalier, având aceeaşi cronologie. Mai târziu, probabil, din primele decenii ale secolului V, ar putea fi un alt pieptene cu un singur rând de dinţi, având mânerul de formă triunghiulară şi ornamentat cu cercuri concentrice incizate, descoperit întreg în apropierea gropii cuptorului. Trebuie amintite, de asemenea, fragmentele unei oale mari gri, ornamentată cu ştampile de dimensiuni mari, de factură romană, dar databilă în secolele IV - V.


Spre deosebire de 1994, fragmentele ceramice databile în secolele VII - IX au apărut doar sporadic.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO