.
Iclod | Judeţ: Cluj | Punct: Tabla Popii | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Cluj
Localitate:
Iclod
Comuna:
Iclod
Punct:
Tabla Popii
Toponim:
Tabla Popii
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bulbuc Aurel Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Crişan Viorica Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Lazarovici Gheorghe responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Maxim Zoia Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Cercetările arheologice desfăşurate pe o mică suprafaţă din acest punct au scos la lumină un bogat material aparţinând epocii bronzului şi primei vârste a fierului. În secţiunea trasată au fost decopertate parţial două locuinţe de suprafaţă construite din lemn şi chirpici aparţinând Hallstattului timpuriu. În locuinţa nr. 1 au fost descoperite în preajma vetrei de foc un mare număr de fragmente ceramice de culo...are neagră cu luciu metalic şi caneluri în exterior şi brun roşcate în interior, precum şi un vas întreg. În locuinţa nr. 2 s-a descoperit tot o vatră de foc, bucăţi de perete căzut peste aceasta, iar în imediata apropiere se afla un fragment arhitectural din lut, de forma unui fagure având diametrul orificiului central de 130 mm. Tot aici s-au descoperit mai multe fragmente ceramice asemănătoare celor din locuinţa nr.1 şi un număr însemnat de oase de animale. Materialele aparţinând epocii bronzului sunt puţin numeroase în sectorul cercetat ele concretizându-se în câteva fragmente ceramice. Din cercetările de suprafaţă şi sondajele anterioare în punctul numit "Tabla Popii" au existat şi locuiri din epoca dacică, romană şi post romană.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO