.
Frumuşeni | Comuna: Fântânele | Judeţ: Arad | Punct: Mănăstirea Bizere | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca romană timpurie (sec. I - III);Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade:
Epoca romană
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Arad
Localitate:
Frumuşeni
Comuna:
Fântânele
Punct:
Mănăstirea Bizere
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Burnichioiu Ileana Universitatea "1 Decembrie 1918", Alba Iulia
Mărginean Florin Complexul Muzeal Arad
Pascu Hurezan George Complexul Muzeal Arad
Rusu Adrian Andrei Institutul de Arheologie şi Istoria Artei, Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Situl arheologic Frumuşeni – Mănăstirea Bizere, se află la 1 km NE de localitate (12 km E de Arad), în lunca Mureşului, pe malul stâng al râului. Amintit în istoriografia secolului XIX, situl a fost sondat arheologic în 1981, cercetarea sistematică începând abia în anul 2001. Au fost excavate: un turn cu fântână la parter, trei clădiri şi, parţial, cimitirul. Cercetările arheologice din 2003 (2...0 iulie – 20 august) au fost finanţate de Consiliul Judeţean Arad şi DCCPCN Arad. Au fost trasate zece secţiuni, urmărindu-se clarificarea planimetriei şi stratigrafiei clădirilor, identificate în anii anteriori în partea de N şi S a perimetrului cercetat. Clădirea din sectorul de NE, de tip palatium, a fost săpată în întregime, iar la cea din sectorul de SE, probabil anexă gospodărească, a rămas necercetată pe închiderea nordică. Au fost reluate săpăturile şi în imediata vecinătate a sondajului din 1981 (la 1,50 m S de acesta), zonă situată între cele două clădiri amintite mai sus, unde a fost cercetată aproape integral o a treia clădire, de plan central, cu dimensiunile de 10 x 10 m. În interior s-au mai păstrat urmele a şase baze de stâlpi. Zidurile au fost construite în tehnica opus quadratum, neavând nici o porţuine de parament păstrată in situ.În colţul de SE al clădirii fost identificată o încăpere, care nu a fost cercetată în totalitate. În interiorul clădirii centrale, a fost dezvelit un mozaic pavimental (4,50 x 1,30 m), compus din trei panouri de formă pătrată, împărţite, la rândul lor, în câte patru registre, în care sunt dispuse motive geometrice, florale, vegetale şi animaliere. Un al doilea mozaic a fost descoperit în încăperea din colţul sud-estic al clădirii. Din acesta ni s-a păstrat doar un fragment de circa 1 m2, cu un decor geometric şi floral. A continuat şi cercetarea cimitirului, numărul mormintelor investigate ajungând la 59. Unul dintre acestea a avut ca piesă de inventar o cărămidă cu inscripţie în latină. Altfel, mormintele au avut un inventar foarte sărac. Materialul arheologic recoltat în campania 2003 este foarte bogat şi divers cuprinzând piese de valoare artistică şi şi istorică excepţională. Este vorba de componente arhitectonice sculptate în gresie sau marmură (fragmente de colonetă, capiteluri, baze, plăci de marmură etc.), piese de paviment din ceramică, piatră, gresie şi marmură (pişcoturi, pătrate, dreptunghilare, semicirculare etc.), monete, obiecte de feronerie (unelte, arme etc.), bronz (aplici, podoabe etc.), sticlă şi ceramică (veselă, cahle etc.). Monumentele descoperite au fost conservate prin acoperire cu pământ. Mozaicurile au fost acoperite cu un strat de nisip (cca. 0,60 m) şi unul de pământ (cca. 0,70 m). Pentru campania 2004 se are în vedere redezvelirea mozaicurilor, în vederea studierii lor de către specialişti în conservarea-restaurarea acestui tip de monumente care vor propune metodele adecvate de restaurare şi de conservare pe termen lung. Săpăturile vor fi extinse în suprafaţă pentru dezvelirea integrală a clădirii cu mozaicuri şi a vecinătăţilor acesteia. Terenul pe care se află situl şi zona de protecţie se află în proprietatea muzeului (cedate gratuit de către Consiliul local Fântânele), zona urmând să fie îngrădită şi transformată în parc arheologic.

English Abstract:

The archaeological site of Frumuşeni – Bizere Monastery, is 1 km to the northeast of the locality (12 km east of Arad), in the Mureş river meadow, on the left bank of the river. Mentioned in the historiography of the 19th century, the site was surveyed archaeologically in 1981, and the systematic excavations began as late as the year 2001. We excavated: a tower with a well on the ground floor, three buildings and, partially, the cemetery. The archaeological material collected during the 2003 campaign is very rich and diverse comprising exceptional artistic and historic pieces.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO