.
Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Epoca bizantină
Categorie:
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit:
Locuire civilă;
Mormânt izolat
Județ:
Tulcea
Localitate:
Garvăn
Comuna:
Jijila
Punct:
Cetate
Toponim:
Dinogetia
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Barnea Alexandru Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan", Bucureşti
Ionescu Mihai Severus Baza 90 Transport Aerian Otopeni
Olariu Cristian Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Paraschiv-Grigore Eugen Marius Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
Cod RAN:
Raport:

Programul prevăzut pentru septembrie-octombrie 2003 a cuprins efectuarea de cercetări arheologice în capătul dinspre V al S 3 (în afara incintei, pe sistemul defensiv exterior) şi o mai mare atenţie acordată conservării primare, atât pentru monumente cât şi pentru protecţia patrimoniului mobil în nevoia unei mai bune ordonări şi protejări a acestuia sub acoperiri corespunzătoare cerinţelor de inventariere, înre...gistrare şi prelucrare.
Aşadar, campania de la Dinogeţia (Garvăn, jud. Tulcea) din octombrie 2003 a avut mai multe obiective. În primul rând, realizarea unor lucrări de conservare primară, (inclusiv consolidarea peretelui nordic al casei cetăţii), finalizate până la sfârşitul campaniei. Apoi, reamenajarea depozitului de materiale, activitate care va fi continuată şi în anii următori, în vederea organizării unui muzeu al sitului, prevăzut a se amenaja în protecţia încă în lucru a termelor.
Un alt obiectiv important l-a constituit cercetarea în exteriorul cetăţii, unde la S de S 3C1, a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 3 x 2 m (denumită S 3C1P). Aici, la o adâncime de 0,70 m, în partea de S a casetei, sub un nivel de dărâmătură, a fost identificat un mormânt de inhumaţie (M1), cu orientarea V - E, păstrat parţial. Mormântul nu conţinea nici un inventar. De asemenea, în colţul de NV al casetei, a fost descoperit un alt mormânt de inhumaţie (M2), la o adâncime de 0,82 m, orientat V - E. Şi acest mormânt nu avea nici un inventar. Şi acesta era păstrat parţial. În vederea descoperirii integrale a mormântului, care intra în profilul de V, a fost deschisă o nouă casetă, S 3C1P1, în partea de V a S 3C1P, cu orientare N - S şi dimensiuni de 1,50 x 1 m.
Adâncimea la care au fost descoperite cele două morminte şi faptul că se aflau sub un nivel de dărâmătură ne fac să credem că ele sunt databile în ultima perioadă de locuire a cetăţii (probabil a doua jumătate a secolului al XII-lea).
Sub M1, la adâncimea de 0,80 m, a fost identificată o podea din lut galben bine tasat. Mai jos, la –1,07 m, a fost descoperită o nouă podea din lut galben, spartă în partea de NNV şi în cea de SSE de gropi. Groapa din partea de NNV se continua până la o adâncime de 1,15 m, în vreme ce aceea din partea de SSE ajunge până la o adâncime maximă de 1,43 m, sub care a fost identificat un nivel de distrugere.
În aceeaşi casetă, la –1,37 m, în colţul de NE al casetei, a fost descoperit un zid cu grosimea de 0,60 m, orientat N - S şi format din pietre de formă neregulată legate cu pământ şi spart în partea de NV de o groapă în care au fost descoperite urme de arsură.
În celălalt capăt al casetei, la adâncimea de -1,60 m, a fost a fost identificată o vatră circulară, mărginită de cărămizi şi care intră în profilul de S. De asemenea, în partea de NV a casetei, la –1,52 m, a fost identificată o groapă menajeră care intra în profil.
Cercetările din campaniile următoare vor clarifica situaţia apărută în această casetă.

English Abstract:

The campaign at Dinogetia had the purpose of conducting primary conservation works (including the consolidation of a north wall of the fortress house), completed until the end of the campaign. Later, to reorganize the material barn, an activity that is to continue also in the following years, in order to organize a museum of the site, planned to be built in the protection of the thermae under development. Another important goal is to investigate the exterior of the fortress where we uncovered a grave with no goods.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO