Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Garvăn | Comuna: Jijila | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2003

Anul   2003
Epoca
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca bizantină
Categorie
Domestic;
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Locuire civilă;
Mormânt izolat
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Garvăn
Comuna   Jijila
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   Dinogetia
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Barnea Alexandru
Ionescu Mihai Severus
Olariu Cristian
Paraschiv Eugen Dorel
Cod RAN    160635.03
Raport Programul prevăzut pentru septembrie-octombrie 2003 a cuprins efectuarea de cercetări arheologice în capătul dinspre V al S 3 (în afara incintei, pe sistemul defensiv exterior) şi o mai mare atenţie acordată conservării primare, atât pentru monumente cât şi pentru protecţia patrimoniului mobil în nevoia unei mai bune ordonări şi protejări a acestuia sub acoperiri corespunzătoare cerinţelor de inventariere, înregistrare şi prelucrare.
Aşadar, campania de la Dinogeţia (Garvăn, jud. Tulcea) din octombrie 2003 a avut mai multe obiective. În primul rând, realizarea unor lucrări de conservare primară, (inclusiv consolidarea peretelui nordic al casei cetăţii), finalizate până la sfârşitul campaniei. Apoi, reamenajarea depozitului de materiale, activitate care va fi continuată şi în anii următori, în vederea organizării unui muzeu al sitului, prevăzut a se amenaja în protecţia încă în lucru a termelor.
Un alt obiectiv important l-a constituit cercetarea în exteriorul cetăţii, unde la S de S 3C1, a fost deschisă o casetă cu dimensiunile de 3 x 2 m (denumită S 3C1P). Aici, la o adâncime de 0,70 m, în partea de S a casetei, sub un nivel de dărâmătură, a fost identificat un mormânt de inhumaţie (M1), cu orientarea V - E, păstrat parţial. Mormântul nu conţinea nici un inventar. De asemenea, în colţul de NV al casetei, a fost descoperit un alt mormânt de inhumaţie (M2), la o adâncime de 0,82 m, orientat V - E. Şi acest mormânt nu avea nici un inventar. Şi acesta era păstrat parţial. În vederea descoperirii integrale a mormântului, care intra în profilul de V, a fost deschisă o nouă casetă, S 3C1P1, în partea de V a S 3C1P, cu orientare N - S şi dimensiuni de 1,50 x 1 m.
Adâncimea la care au fost descoperite cele două morminte şi faptul că se aflau sub un nivel de dărâmătură ne fac să credem că ele sunt databile în ultima perioadă de locuire a cetăţii (probabil a doua jumătate a secolului al XII-lea).
Sub M1, la adâncimea de 0,80 m, a fost identificată o podea din lut galben bine tasat. Mai jos, la –1,07 m, a fost descoperită o nouă podea din lut galben, spartă în partea de NNV şi în cea de SSE de gropi. Groapa din partea de NNV se continua până la o adâncime de 1,15 m, în vreme ce aceea din partea de SSE ajunge până la o adâncime maximă de 1,43 m, sub care a fost identificat un nivel de distrugere.
În aceeaşi casetă, la –1,37 m, în colţul de NE al casetei, a fost descoperit un zid cu grosimea de 0,60 m, orientat N - S şi format din pietre de formă neregulată legate cu pământ şi spart în partea de NV de o groapă în care au fost descoperite urme de arsură.
În celălalt capăt al casetei, la adâncimea de -1,60 m, a fost a fost identificată o vatră circulară, mărginită de cărămizi şi care intră în profilul de S. De asemenea, în partea de NV a casetei, la –1,52 m, a fost identificată o groapă menajeră care intra în profil.
Cercetările din campaniile următoare vor clarifica situaţia apărută în această casetă.
Rezumat
English Abstract The campaign at Dinogetia had the purpose of conducting primary conservation works (including the consolidation of a north wall of the fortress house), completed until the end of the campaign. Later, to reorganize the material barn, an activity that is to continue also in the following years, in order to organize a museum of the site, planned to be built in the protection of the thermae under development. Another important goal is to investigate the exterior of the fortress where we uncovered a grave with no goods.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu