Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Albeşti | Judeţ: Constanţa | Punct: Cetate | Anul: 1995

Anul   1995
Epoca
Epoca greacă şi elenistică
Perioade
Categorie
Apărare (construcţii defensive);
Civil;
Domestic
Tipuri de sit
Fortificaţii
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Albeşti
Comuna   Albeşti
Punct
Cetate
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
Cod RAN    60954.01
Raport Cercetările recente de la Albeşti s-au desfăşurat în interiorul fortificaţiei, în câteva carouri situate în apropierea laturii de est a incintei.


Au fost cercetate două complexe de locuire şi raportarea acestora la căile de acces interioare.


Locuinţa din caroul 14, sector B, din care s-au descoperit zidurile de sud şi de vest, păstrează două nivele de construcţie: primul este marcat de pietre mai mari care stau pe un strat de tasare şi formeză un prag de cca. 0,25 m. Faza a II-a este documentată din pietre aşezate mai ordonat, păstrând orientarea fazei anterioare. Nu a fost identificată nici o amenajare interioară; din interiorul şi exteriorul locuinţei provin în schimb materiale ceramice databile în prima jumătate a sec III a.Chr.: ştampile amorfice de Heraclea Pontică (grupa a IV) şi Cnidos, lekythos cu corp ovoidal, kantharos attic etc.


La nord de prima locuinţă a fost cercetată o a doua care, păstrând ordonarea perpendiculară faţă de laturile incintei, este de dimensiuni mai mari şi are în interior amenajată o vatră. Locuinţa corespunde carourilor 5 şi 15 (lungimea păstrată a zidului de sud este de 5,10 m). Zidul de est, lung de 2,15 m, prezintă o deschidere largă de 1,90 m. Pe latura nordică, locuinţa suprapune pavajul unei străzi bine marcate, care urmând direcţia est-vest, este perpendiculară pe incintă.


Materialul ceramic recoltat, predominant grecesc, asigură şi acestei locuinţe funcţionalitatea în sec. III a.Chr. Locuinţele sunt clar delimitate, la est şi nord de străzi.


Prima stradă, semnalată încă din primele campanii, are direcţia sud-nord şi s-a păstrat pe o lungime de 7,20 m în carourile 3-4, sector B. În partea de sud, lăţimea străzii este de 3,70 m, pentru ca în colţul de sud-est al caroului 14 lăţimea să se reducă la 2,80 m.


Strada, amenajată în etapele anterioare de existenţă ale fortului, continuă să funcţioneze până în momentul ridicării locuinţelor; construirea primei locuinţe (c.14) determină tocmai îngustarea străzii; spre nord pavajul de piatră al străzii continuă până în zidul de est al locuinţei aflată în c.5-15, s.B.


A doua stradă urmează direcţia est-vest şi a fost surprinsă pe o lungime de cca. 8 m. Amenajarea ei este anterioară ridicării locuinţei din carourile 5-15 şi poate să corespundă cu prima fază de construire a locuinţei din caroul 14, sector B.


Observaţiile urmează a fi verificate într-o campanie viitoare, când intenţionăm să finalizăm investigarea fortului de la Albeşti în sectorul B.

Rezumat
English Abstract
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO
 


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu