Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Isaccea | Judeţ: Tulcea | Punct: Cetate | Anul: 2003

Anul   2003
Epoca
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca romană târzie (sec. IV - VIII)
Perioade
Epoca romană
Categorie
Apărare (construcţii defensive)
Tipuri de sit
Cetate
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Tulcea
Localitate   Isaccea
Comuna   or. Isaccea
Punct
Cetate
Sector   Sector Cetate – turn colţ (TC)
Toponim   Noviodunum
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Baumann Victor-Heinrich
Bejenaru Luminiţa
Jugănaru Gabriel
Lockyear Kris
Mănucu-Adameşteanu Gheorghe
Olariu Cristian
Popescu Adrian
Sly Timothy
Stănică Aurel
Cod RAN    159696.05
Raport În anul 2003 s-au desfăşurat cercetări arheologice în zona rezervaţiei Noviodunum şi în zona de protecţie, situată la cca. 5 km SV de limita sudică a localităţii Isaccea.
Exceptând cercetările colegilor britanici, realizate în cadrul proiectului N.A.P.(Noviodunum Archaeological Project), săpăturile arheologice din anul 2003 s-au desfăşurat pe 6 sectoare, două în cetate (TC şi Faleză), două în extra muros (S3 – EV şi S4 – NS) şi două, la S şi la V de Staţia 400/750KV Isaccea (ST-TR 750/400).
Aceste cercetări au avut, în general, un caracter de salvare şi au fost finanţate de beneficiarii unor lucrări de construcţii care afectau stratul arheologic, fie în zona rezervaţiei arheologice, în cazul lucrărilor de alimentare cu apă potabilă a staţiei de gaze naturale Isaccea a S.A. Transgaz Mediaş, fie în zona de protecţie de la SV Isaccea, zonă în care Transelectrica S.A.- ST Constanţa a realizat, alimentarea cu apă potabilă a Staţiei 400/750KV Isaccea şi lucrări de plantare a unor stâlpi de înaltă tensiune. Retragerea apelor Dunării ne-a permis desfăşurarea unor cercetări de salvare în zona incintei de N a cetăţii. În extramuros, în marginea de răsărit a cetăţii, ICEM Tulcea a finanţat lucrările de alimentare cu apă potabilă a Centrului de cercetări arheologice. În zona de SE a cetăţii au fost efectuate cercetări arheologice în sectorul turnului de colţ (TC).
Campania de cercetări arheologice din 2003 de la Isaccea a început pe 22 iunie şi s-a terminat la începutul lunii noiembrie.

Sector Cetate – turn colţ (TC)
Cristian Olariu, Victor Henrich Baumann
Săpăturile din 2003 a avut drept obiectiv principal elucidarea unor situaţii apărute în campania precedentă (august-septembrie 2002). În acest scop, s-a continuat adâncirea în TC1 şi TC2 şi s-a deschis o nouă secţiune, TC3, la est de TC2 şi paralelă cu aceasta, orientată N - S şi având dimensiunile de 30 x 2,50 m.
În TC1, caroul 8, a fost descoperit un mormânt de copil, orientat cca. NV - SE, la o adâncime de – 0,62 m, păstrat parţial. În caroul 7, la –0,58 m, a fost identificat un nivel de călcare, format din lut cenuşiu, bine tasat. În carourile 7-8, la –0,53 m, un alt nivel de călcare era spart de o groapă menajeră
În TC2, în caroul 8, în colţul de NV, a fost descoperit un nivel de călcare format din lut cenuşiu, foarte bine tasat, aflat la o adâncime de 0,63 m. În caroul 7, la –0,37 m, a apărut un nivel de călcare spart de o groapă menajeră. În caroul 6, la adâncimea de –0,82 m, a fost descoperit un zid orientat N - S, cu parament şi emplecton.
În caroul 4, la –1,42 m, a fost identificat un zid orientat uşor oblic faţă de cel de deasupra (aflat imediat sub stratul vegetal) şi probabil folosit de acesta ca plintă. La –1,79 m a fost identificată o vatră în formă circulară, construită din cărămizi şi având în interior o şapă de mortar. Materialul aflat în interiorul acestei vetre consta din resturi vegetale carbonizate.
În caroul 1, la adâncimea de 0,55 m, a fost descoperit un nivel de călcare format din lut cenuşiu bine tasat. O serie de obiecte romane (fragmente ceramice, cercel de bronz au fost descoperite în carourile 2, 7 şi 8 la adâncimi cuprinse între -0,40 m şi -1 m , relevând o bulversare a nivelurilor romane.
În TC3, în caroul 8, la –0,24 m, a apărut o podea din lut galben, bine tasat, întâlnită şi în TC 2 la aceeaşi adâncime. Aceasta pare a fi legată de zidul descoperit în aceeaşi secţiune, la adâncimea de 0,50 m, gros de 1,64 m şi legat cu mortar. Dacă în partea de nord, podeaua existentă este spartă de zid, podeaua identificată în Caseta 1, deschisă la E de TC 3, aflată la –0,58 m indică faptul că zidul a fost construit anterior ei.
Ca şi în celelalte secţiuni, şi aici materialul este amestecat, întărind încă o dată ideea unei locuiri intense în epoca medievală pînă la sfârşitul secolului al XIV-lea. De altfel, monedele tătaro-genoveze şi pinteni de fier ca şi alte obiecte de inventar descoperite, întăresc această idee.
Pe dărâmătura de pe zid din Caseta 1 caroul 8, la –0,74 m, a fost descoperit un fragment ceramic smălţuit, util pentru datarea zidului. Dintre descoperirile de obiecte mărunte din această casetă, se remarcă un vârf de săgeată din fier, la –0,38 m şi un fragment de opaiţ, la –0,58 m.
Totalul monedelor descoperite în 2003 în sectorul TC se ridică la 27 (păstrate integral sau fragmentar).
Bogăţia materialului şi numeroasele niveluri de locuire certifică încă o dată (dacă mai era nevoie) importanţa sitului.
Rezumat
English Abstract In 2003 we conducted archaeological excavations in the area of the Noviodunum reservation and in the protection area, situated about five km southwest from the south limit of the locality of Isaccea. In the Cetate Sector, the 2003 excavations had the main objective to clear up certain situations from the previous campaign.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu