.
Lapoş | Judeţ: Prahova | Punct: Poiana Roman | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Paleolitic şi mezolitic
Perioade:
Mezolitic
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Prahova
Localitate:
Lapoş
Comuna:
Lapoş
Punct:
Poiana Roman
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Anghelinu Mircea Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârciumaru Marin Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cârstina Ovidiu Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cosac Marian Universitatea "Valahia", Târgovişte
Mărgărit Monica Universitatea "Valahia", Târgovişte
Cod RAN:
Raport:

În perioada 17.07 – 31.07.2003 au fost continuate cercetările în aşezarea atelier atribuită paleoliticului superior târziu de la Lapoş – "Poiana Roman". Finanţarea a fost asigurată de MCC, prin intermediul MNIR, iar forţa de muncă, de o grupă de studenţi ai Facultăţii de istorie – arheologie şi istorie – geografie din Târgovişte, care au efectuat un stagiu de practică. Lucrările s-au concentrat în partea de SV ...a poienii, mai exact liziera pădurii şi imediat în dreapta drumului ce duce la Valea Unghiului, unde, începând din 1998, au fost decapate resturile mai multor ateliere de cioplire, in situ.
Obiectivele campaniei din acest an au fost: decaparea exhaustivă a complexelor de cioplire din zona adiacentă S XXI, S XXIV, S XXV, în vederea precizării caracteristicilor tipo-tehnologice, obţinerea de eventuale date stratigrafice suplimentare privind etapele ocupării sitului, ridicarea topo si delimitarea exactă a celor şapte coline din poiană. Nu în ultimul rând, având în vedere specificitatea sitului (atelier de cioplire), s-a urmărit completarea datelor privind sursele de materie primă, în funcţie de tipul de material litic descoperit în anii trecuţi şi în campania din acest an. De asemenea, pentru delimitarea mai precisă a suprafeţei sitului au fost efectuate mai multe sondaje, în diferite condiţii geomorfologice. În acelaşi timp, s-a continuat cercetarea Văii Nişcovului în vederea identificării unui campament de bază, în condiţiile în care săpăturile anterioare nu au dus la descoperirea unor dovezi care să indice punctul Poiana Roman drept o aşezare permanentă sau de mai lungă durată. Prin urmare, considerăm că situl de aici a funcţionat exclusiv ca atelier de debitaj, informaţiile istorice pe care le poate furniza fiind preponderent tehnologice. În acest sens, o latură importantă a studiului de aici a constituit-o, ca şi în anii anteriori, experimentarea diferitelor tehnici de debitaj pe materiile prime locale, în scopul unei mai bune înţelegeri a lanţurilor operatorii evidenţiate de analiza resturilor de debitaj paleolitice. Cercetarea arheologică propriu-zisă a încercat delimitarea precisă a arealelor de abandon al materialului litic, recuperarea integrală a artefactelor şi precizarea fină a repartiţiei spaţiale a fiecărui nivel de abandon.
Metoda de săpătură a urmărit deschiderea unor secţiuni mai largi care să faciliteze identificarea planimetrică a fiecărui nivel de abandon. Tehnica altimetrică este înlocuită cu o atentă decapare în nivele minimale de câţiva centimetri, în scopul observării precise a nivelelor de concentrare relativă şi a structurilor topografice. Scopurile acestor tehnici sunt facilitarea prelucrării statistice a întregului material, dar şi a efectuării remontajelor, esenţiale pentru înţelegerea organizării şi funcţionării unui sit atelier. Astfel, ca metodologie a cercetării s-a aplicat modelul francez, utilizat pe şantierul de la Etiolle. Fiecare carou, cu dimensiunile de 1 x 1 m, beneficiază de un set de fişe de înregistrare a tuturor pieselor litice, descoperite prin excavarea pe niveluri groase de 5 cm şi, uneori, chiar prin răzuire.
Amplasarea noii secţiuni a încercat să acopere un sector mai puţin cercetat al sitului, în vederea surprinderii cât mai complexe a secvenţelor de debitaj şi a eventualei succesiuni culturale şi/sau tehnologice din cadrul sitului. Secţiunea XXVII a cuprins nouă carouri (1 x 1 m), din care, din păcate, s-a recuperat un set litic modest (347 piese litice).
Din punct de vedere al stratigrafiei geologice, nu s-au constatat deosebiri faţă de campaniile anterioare, succesiunea straturilor prezentându-se astfel:
- sediment provenit din activitatea antropică;
- sediment de acumulare slabă de humus, neconsolidat, cenuşiu-brun ( 10 YR 5/2);
- sediment cu textură lutos – nisipoasă, compact de culoare brună- pal (10 YR 6/3) penetrat adesea de crotovine şi cornevine ;
- sediment brun foarte pal (10 YR 7/3) cu textură lutoasă, structură pulverulentă şi aspect loessoid. Foarte rar este intersectat de cornevine;
- depozit cu aspect marmorat, în care alternează zonele de culoare brun închis (7,5 YR 4/4) şi oliv (5 Y 5/4) cu textură argiloasă şi structură prismatică, ce conferă, după uscarea sedimentului, un aspect poligonal. Sunt prezente bobovinele şi acumulările de oxizi feromanganici pe feţele de desprindere.
Din punct de vedere al activităţii antropice, s-a constatat concentrarea deşeurilor masive de prelucrare şi a structurilor de debitaj nederanjate în partea inferioară a secvenţei stratigrafice, în depozitul geologic 5, situaţie similară celei din anii anteriori.
Partea superioară a secvenţei a oferit numeroase piese litice diseminate, fără a putea invoca o concentrare stratigrafică sau planimetrică evidentă.
Analiza tehno-tipologică preliminară, efectuată pe şantier, a oferit următoarele categorii tehnice generale, grupate pe carouri.
Unul dintre obiectivele importante ale acestei campanii a fost ridicarea topografică a zonei în care s-au făcut cercetări arheologice, începând cu anul 1993, delimitarea exactă a suprafeţei poienii şi marcarea pe planul rezultat a tuturor secţiunilor practicate. Măsurătorile au fost realizate de domnul inginer Nicolae Tinel, şeful Oficiului de Cadastru, al Consiliului Local Târgovişte, urmând ca la sfârşitul lunii august să ne remită rezultatele, prelucrate pe computer.
Observaţiile din această campanie au întărit supoziţia emisă de noi privind existenţa sigură a unui nivel gravittian în acest sit. În acest stadiu al cercetărilor, este certă apartenenţa unui mare volum al materialului litic la o tradiţie tehnică cu afinităţi gravettiene. [Marin Cârciumaru]

English Abstract:

We continued the excavations in the workshop settlement attributed to the Late Upper Paleolithic at Lapoş – “Poiana Roman”. The purposes of this year’s campaign were: the exhaustive uncovering of the carving complexes in order to specify the typo - technological characteristics, to obtain possible supplementary stratigraphical data on the phases of the site occupation, to perform the topographic survey and to precisely delimit the seven hillocks in the glade. We continued the investigations in the Nişcov Valley in order to identify a basic camp, given that the previous excavations did not lead to the discovery of evidence pointing to the location of Poiana Roman as a permanent or long-lasting settlement. The observations in this campaign strengthened the supposition issued on the certain existence of a Gravettian occupation of this site.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO