.
Lupu | Comuna: Cergău | Judeţ: Alba | Punct: Cimitirul nou | Anul: 2003
Anul:
2003
Epoca:
Hallstatt;Latene;Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade:
Hallstatt;
La Tène
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Localizare pe hartă:
Județ:
Alba
Localitate:
Lupu
Comuna:
Cergău
Punct:
Cimitirul nou
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Bodó Cristina Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane, Deva
Gheorghiu Gabriela Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Glodariu Ioan Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Moga Vasile Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
Suciu Liliana Universitatea "Babeş - Bolyai", Cluj-Napoca
Cod RAN:
Raport:

Cimitirul nou se află în imediata apropiere a intrării în sat dinspre VNV, pe latura stângă (versantul sudic al Dealului Chicui) a unui semiamfiteatru natural, ce mărgineşte din trei direcţii o luncă mlăştinoasă.
Cercetarea arheologică are ca obiectiv delimitarea întinderii aşezărilor antice (mai bine păstrate sunt cea hallstattiană şi cea din a doua epocă a fierului), în măsura în care cimit...irul actual o permite, precum şi investigarea complexelor ce au aparţinut acestor aşezări. Importanţa sitului constă în existenţa aici a unei succesiuni de locuiri, o însemnătate deosebită având cele din epocă La Tene. Pentru această perioadă există două nivele: unul timpuriu şi unul, ce se datează în sec. I a. Chr. – I p. Chr., cel timpuriu neavând deocamdată material celtic. În anul 1978 a fost descoperit întâmplător (cu ocazia săpării unei gropi pentru mormânt) un tezaur de obiecte de argint dacice.
În anul 2003 a fost trasată o secţiune de 2 x 15 m, la 4 m distanţă de mormântul lui Oarga Gheorghe. Orientarea acestei secţiuni a fost N - S 6000. Capătul de S al secţiunii se află în dreptul porţii cimitirului actual.
Stratigrafia secţiunii măsoară 2,20–2,40 m, în funcţie de panta terenului, şi este, de sus în jos, următoarea: un strat de aluviune a cărei grosime variază între 0,50 şi 0,60 m, un strat de cultură în care materialul de sec. VIII-IX este amestecat cu cel La Tene de sec. II a. Chr. – sec. I p. Chr.; un strat de cultură cu material La Tene de sec. IV-III a. Chr.; un strat de cultură cu material hallstattian timpuriu (Ha A1-A2) şi sterilul.
Primului nivel (de sus în jos) de cultură îi aparţine un bordei de sec. VIII-IX, ce s-a conturat între m. 4,70 şi 6,70. Foarte probabil acest complex a dezafectat un alt bordei de sec. II a. Chr. – sec. I p. Chr. Din păcate nu s-a putut sesiza clar delimitarea dintre ele. De bordeiul de sec. VIII - IX ţine un grup de pietre de gresie roşiatică şi o piatră mai mare, rotunjită, tot din gresie, dar de culoare alb-gălbuie. Materialul arheologic de sec. VIII-IX constă din fragmente de vase ceramice, unele dintre ele ornamentate cu fascicole de linii orizontale urmate de altele cu linii vălurite, fragmente de vatră, fragmente de lipitură şi oase de animale, în special de la suine. Cel de sec. II a. Chr. – sec. I p. Chr. constă din diverse fragmente ceramice specifice, inclusiv cenuşii lucrate la roată, oase de animale şi puţină lipitură arsă. În dreptul metrului 6, la adâncimea de 0,75 m au fost descoperite două obiecte de metal: un cuţitaş din fier şi un fragment de "tablă" din fier placată cu bronz. Deoarece materialul arheologic este foarte amestecat în acest strat datorită intervenţiei masive a celor din sec. VIII - IX, deocamdată cele două piese de metal nu pot fi încadrate cronologic. Sperăm ca în urma restaurării plăcuţa să ne poată oferi mai multe informaţii în acest sens.
Nivelul La Tene de sec. IV - III a. Chr. conţine multe fragmente ceramice, dintre care unele cu butoni specifici, oase de animale şi fragmente de lipitură de perete. În dreptul metrului 6, la o adâncime de 1,65 - 1,75 m, înspre peretele de E al secţiunii s-a constat o "aglomerare" de fragmente de lipitură arsă de perete cu urme de nuiele. Unele dintre fragmente au şi urme de "ornament" – o bordură simplă. Ca şi în anii anteriori acest nivel nu conţine material de factură celtică.
Nivelul hallstattian a fost mai sărăcăcios, fiind descoperite doar câteva fragmente ceramice şi câteva oase de animale.
Cele trei sondaje efectuate pe dealul de vis - a – vis de punctul unde se fac cercetări sistematice nu au avut ca rezultat, din păcate, descoperirea altor puncte cu urme arheologice.
Materialul arheologic rezultat a intrat în patrimoniul MNIT.

English Abstract:

In 2003 a 2 x 15 m section, orientated to N - S 6000, was excavated. Following the ground slope the stratigraphy measures between 2.20 and 2.40 m. From top to bottom the stratigraphy is as follows: - silt layer with a thickness between 0.50 and 0.60 m; - a layer of material. The artifacts from the 8th – 9th centuries A.D. are mixed with those from the La Tène period of the 2nd century B.C. – 1st century A.D.; - layer of material of the La Tène period (4th – 3rd centuries B.C.); - layer of material from the Early Hallstatt period (Ha A1 – A2); - sterile soil. The archaeological material recovered from this section consists of sherds, a small iron knife, an iron plaque bronze plated, fragments of adobe (some of them are decorated with a simple curb) and animal bones.

Sursa:
Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO