Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mangalia | Judeţ: Constanţa | Punct: Biogaz | Anul: 2003

Anul   2003
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca medievală timpurie (sec. X - XIII)
Perioade
Epoca bizantină
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Mangalia
Comuna   mun. Mangalia
Punct
Biogaz
Sector   
Toponim   Callatis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexandru Nicolae
Constantin Robert
Ionescu Mihai
Papuc Gheorghe
Cod RAN    60491.11
Raport În anul 2003, colectivul de cercetare al MA Mangalia a efectuat cercetări arheologice cu caracter de salvare în 31 de puncte, ce au însumat o suprafaţă totală de 13.618 m2. Datorită fondurilor MCC a fost efectuată o cercetare sistematică în necropola romano-bizantină, în punctul Biogaz.
Au fost trasate două noi secţiuni la S de cele cercetate în anii 1996-1999, prima de 10,5 x 2 m, orientată E - V, trasată în dreptul mormântului de tip hypogeu notat M9 în planul cercetării. În capătul de V a fost pus în valoare un mormânt de tip hypogeu (M9 notat în planul săpăturii). În acest punct a fost deschisă o casetă de 5 x 5 m, tocmai pentru a surprinde limitele constructive ale cavoului. Stratigrafia în această secţiune: sub un strat vegetal (de cca. 1 m), pământ adus după anul 2000, a fost surprins un strat de umplutură modern, neomogen, până la –1,80 m; între –1,80 m şi –2,60 m strat brun tasat cu fragmente ceramice de epocă romano-bizantină; -2,60 m –2,80 m galben steril. Intervenţiile moderne au distrus eventualele complexe funerare.
A doua secţiune de 10,5 x 2 m, orientată E - V, trasată la 11,5 m S de prima secţiune trasată anul acesta. În carourile 1-3, la –0,80 m, a fost surprinsă o construcţie de beton ce a aparţinut instalaţiei de biogaz. Cercetarea a continuat în restul secţiunii, până la –1,60 m, unde a fost descoperit un bazin de beton ce a aparţinut tot staţiei de biogaz.
S-a reluat cercetarea celor trei morminte de tip hypogeu din acest punct (notate în timpul cercetării din perioada 1996-1999 M2, M4 şi M9), care în anii trecuţi fuseseră astupate, pentru punerea lor în valoare, şi pe viitor, de aplicare a unui proiect de conservare a acestora. Facem mai jos descrierea acestor trei morminte unde am reluat săpătura.
M 2. Intrarea în acest mormânt se află în S I, carourile 9-10, la -2 m, este orientat E - V; reluarea cercetării la acest mormânt s-a făcut în condiţii dificile, bolta camerei funerare a fost distrusă în anii ’50 în timpul construirii unui depozit de carburanţi, iar în anii trecuţi clădirea modernă a fost demolată şi subsolul acesteia a fost umplut cu pământ, pământ care a intrat şi în interiorul mormântului. Astfel a trebuit să scoatem mai întâi depunerile din această clădire, pe un perimetru necesar nouă, pentru a curăţa mormântul.
Intrarea în M2 ( dromos-ul ), inclusiv prima dală a treptelor, are o lungime de 2,07 m şi o înălţime maximă de 1,65 m, cu patru trepte realizate din dale de calcar; pe o lungime de 0,90 m, între trepte şi intrarea în camera funerară, podeaua intrării este reprezentată de pământul viu.
Pereţii intrării, în lăţime de 0,65 m la S, şi 0,70 m la N sunt realizaţi din blochete mici de calcar semifasonate legate cu pământ. Capacul a fost construit din două placi mari de calcar. Dromos-ul este despărţit de camera funerară de un perete realizat din blochete de calcar legate cu mortar (var, nisip de mare, cărămida sfărâmată, cărbune ), lat de 0,65 m, în care a fost cruţată o intrare de 0,64 x 0,86 şi 0,65 m adâncime, ce are canatele realizate din plăci de calcar şi prevăzute cu uşă batantă, ce a fost dezafectată ulterior, încă din perioada antică.
În camera funerară se intra cu ajutorul a două trepte realizate din blochete de calcar; dimensiunile camerei funerare sunt: 2,17 x 2,20 x 1,80 m, nivelul superior al bolţii. Tehnica de construcţie: blochete de calcar legate cu acelaşi tip de mortar descris deja, pereţii nu sunt tencuiţi decât la rosturile blochetelor; bolta, în plincintru, cu aceeaşi orientare E - V, este realizată din blochete semifasonate de calcar şi cheie de boltă, iar deasupra intrării se afla un tub ceramic, poate de hypocaust, a cărei utilitate, fie pentru aerisire, fie pentru libaţii, rămâne în discuţie.
În peretele de V a fost cruţată o comunicare (firidă) de 0,64 x 0,60 m ce comunica, cel puţin aparent cu un mormânt comun săpat în lut, de dimensiuni aproximative 3 x 4 m, pe direcţia E - V.
Al doilea mormânt de tip hypogeu (M4), unde a fost reluată săpătura, are orientarea NV - SE şi se află în carourile 4-6 ale secţiunilor S V si S VII pe planul cercetării din anii ’90. Groapa de construcţie a dromos-ului şi un bloc rezultat din construcţia acestuia au fost identificate în profilul de V al secţiunii S VIII. Mormântul hypogeu este realizat din blochete de calcar legate cu mortar (nisip de mare, var, cărbune, cărămidă sfărâmată).
Dimensiunile interioare ale camerei funerare sunt: 1,95 m, pe latura de E; 1,90 m, latura de V; 2,53 m, latura de S şi 2,65 m, latura de N, iar pereţii sunt de o grosime variabilă, între 0,45 si 0,55 m, iar rosturile sunt tencuite doar la interior; a fost de asemenea surprinsă şi o parte din începutul bolţii, pe latura de NV a mormântului.
Accesul în camera funerară se face printr-un dromos, lat de 0,85 m (lungimea nu a putut fi stabilită, pentru ca intrarea se afla sub martorul ce desparte S VII de S VIII); dromosul este acoperit cu plăci de calcar (pe o lungime de 0,90 m), iar pe cca. 0,60 m de o boltă în plincintru, realizată în aceeaşi tehnică precum camera funerară. Pereţii intrării au fost tencuiţi cu tencuială fină; zidul despărţitor faţă de camera funerară are 0,45 m lăţime, iar intrarea este de 0,60 x 0,80 m, ce are canatele realizate din blochete de calcar şi un prag din acelaşi material, era blocată cu o lespede de calcar (0,95 x 0,60 x 0,15 m).
Al treilea mormânt hypogeu, a fost cercetat în continuarea secţiunii S I (întrerupte din cauza existenţei a două staţii de canal betonate); acest mormânt care a mai fost cercetat în anii ’80 cu ocazia unei săpături de salvare, şi acoperit apoi cu pământ a fost notat în planul săpăturii din anii ’90 M9.
Dimensiunile mormântului: camera funerară la exterior 2 x 3,50 m, la interior 1,55 x 3,10 m, cu bolta în demicilindru, înălţimea în punctul maxim al boltii 1,80 m; dromos-ul, cât se mai păstrează, are lungimea de 1,25 m, din care 0,50 m cuprins în bolta în plincintru ce continua de la camera funerară, iar restul de 0,75 m cu două trepte din calcar de 0,20 m respectiv 0,35 m; aici se mai păstrează din pereţii dromos-ului la N o asiză din calcar, iar la S două asize suprapuse. Orientarea mormântului este NV - SE, cu intrarea la E şi camera funerară la V, orientare identică cu celelalte morminte hypogee cercetate în acest punct: M2 si M4. În coltul de SV al camerei funerare bolta este distrusă pe o arie de 0,70 x 0,50 m de o intervenţie mecanică din anii ’80.
În acest an, cu secţiunile noi trasate, a fost finalizată cercetarea în punctul "Biogaz". Din păcate secţiunile trasate anul acesta au demonstrat că restul sitului a fost afectat grav de intervenţiile modene.
Rezumat
English Abstract In 2003, the research team of MA Mangalia conducted archaeological rescue excavations in 31 locations, summing up a total area of 13,618 m ². We resumed the excavations in the three graves of the hypogeum type in that location (noted during the 1996 – 1999 period excavations M2, M4 and M9), that in past years had been stopped up. That year, with the newly drawn sections, we finalized the investigation in the location “Biogaz”. Unfortunately, the sections drawn that year proved that the rest of the site was seriously damaged by modern interventions.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu