Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Mangalia | Judeţ: Constanţa | Punct: str. Oituz, nr.75 | Anul: 2003

Anul   2003
Epoca
Epoca greacă şi elenistică;
Epoca romană timpurie (sec. I - III);
Epoca modernă (sec. XIX - XX)
Perioade
Epoca greacă
Categorie
Religios, ritual şi funerar
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Constanţa
Localitate   Mangalia
Comuna   mun. Mangalia
Punct
str. Oituz, nr.75
Sector   
Toponim   Callatis
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Alexandru Nicolae
Constantin Robert
Ionescu Mihai
Papuc Gheorghe
Radu Laurenţiu
Cod RAN    60491.11
Raport Au fost trasate 39 de secţiuni de 48 x 2 m, orientate E - V. Mormintele au fost notate de la M1 în fiecare secţiune; s-a specificat datarea numai pentru mormintele antice, celelalte morminte fac parte dintr-o necropolă musulmană de epocă modernă.
Pe o suprafaţă de 5568 m2 (116 x 48 m), au fost cercetate 283 de morminte, din care 270 musulmane, de epocă modernă. Majoritatea au fost morminte în firidă, firida blocată cu scândură îmbinată uneori cu cuie de fier, iar după gradul de conservare a resturilor osteologice se pare că această necropolă a evoluat spaţial de la S la N. De remarcat că un cetăţean din Mangalia, A. Iaşar, în vârstă de 70 de ani, a afirmat că mormântul bunicului său, înmormântat în anii ‘20 ai secolului trecut, se află în acest cimitir. Oasele au fost recuperate şi vor fi reinhumate în cimitirul actual al cultului musulman, cu sprijinul municipalităţii.
Mormintele antice cercetate sunt în număr de 13, din care unsprezece elenistice şi două romane. Mormintele elenistice se împart în două categorii: de incineraţie (două rug busta şi unul în urnă) şi de inhumaţie (o cistă dublă, două cu firidă, restul în groapă simplă acoperită cu blochete de calcar), databile în sec. III-II a. Chr. Mormintele romane: unul este cu firidă, databil în sec. II p. Chr., iar celălalt într-un vas ceramic, acesta poate fi datat în sec. IV p. Chr.
Datările pot suferi unele modificări după restaurarea şi studierea completă a tuturor materialelor arheologice, inclusiv cele numismatice.
Rezumat
English Abstract Over an area of 5568 m², we excavated 283 graves, 270 of which Muslim, from the modern age. The ancient graves excavated number 13, eleven of which are Hellenistic and two Roman, the Greek ones dating to the 3rd – 2nd centuries BC, and the Roman ones, one to the 2nd century AD and the second to the 4th.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2020.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu