Home Page
English
Cronica cercetărilor arheologice din România, 1983 - 2012.
Rapoarte preliminare de cercetare arheologică

Raport de cercetare arheologică

Miercurea Sibiului | Punct: Petriş | Anul: 2003

Anul   2003
Epoca
Neolitic, eneolitic, tranziţie la bronz
Perioade
Neolitic
Categorie
Domestic
Tipuri de sit
Localizare pe hartă   Localizează pe harta României
Judet   Sibiu
Localitate   Miercurea Sibiului
Comuna   Miercurea Sibiului
Punct
Petriş
Sector   
Toponim   
Persoane implicate și instituții
NumePrenumerolInstituție
Diaconescu Dragoş
Georgescu Adrian
Luca Sabin Adrian
Suciu Cosmin Ioan
Cod RAN    144937.06
Raport În anul 2003 s-a continuat cercetarea sistematică a suprafeţei S I/2001 având 400 m2 (20 x 20 m). S-au cercetat mai multe complexe adâncite aparţinând culturii Starèevo-Criş, Vinèa şi populaţiilor gepide.
Cultura Starèevo-Criş este reprezentată prin mai multe complexe adâncite de locuire (bordeiele B 10, 1 şi 9) şi menajere (groapa G 13a). Bordeiul B 10 se poate încadra, după analiza tipologică-stilistică şi statistică a ceramicii în faza IB (poate IA?) a culturii. Bordeiul B 1 (descoperit şi cercetat parţial încă din anul 1998) se poate încadra, în urma aceluiaşi tip de analiză, în faza I C/II A a aceleiaşi culturi, iar bordeiul B 9 se poate încadra în faza IIB a culturii.
Cultura Vinèa timpurie este reprezentată prin complexele adâncite de locuire (bordeiele B 4-6, 8) şi menajere (gropile G 7, 11-12, 13b, 14). Bordeiele şi gropile vinciene timpurii aparţin unui aspect dispus cronologic către finele fazei A. Descoperirile viitoare ne vor lămuri mai aprofundat asupra încadrării fine, cronologică şi culturală, a descoperirilor.
Groapa G 9 era plină cu material ceramic vincian timpuriu, dar pe fundul său s-au descoperit fragmente ceramice celto-dacice, fapt ce ne-a făcut să o încadrăm în această perioadă.
În bordeiele B 4 şi B 6 s-au descoperit morminte aparţinând populaţiilor gepide, respectiv mormintele M 4 şi M 3. Mormântul M 3 (bordeiul vincian B 6) poseda două fibule de bronz ornamentate cu rubine. În jurul gâtului s-au descoperit mai multe mărgele din sticlă. Mormântul M 4 (bordeiul vincian B 4) poseda mai multe mărgele de aur, un ac de aur şi sute de mărgele de sticlă de diferite mărimi.
Spre sfârşitul campaniei de cercetare s-a trasat şi excavat stratul de teren superficial într-o nouă suprafaţă de cercetare de 15 x 15 m.
În luna august s-a executat un sondaj de verificare de 10 x 2 m în punctul Pustia situat la aproximativ 6 km în linie dreaptă, spre E, de punctul Petriş. Aici s-au descoperit aşezări Starèevo-Criş, Petreşti şi Coţofeni, completând lipsurile de cunoaştere din punctul Petriş. Acest sondaj s-a executat în urma existenţei unui contract de salvare arheologică cu Distrigaz Mediaş.
Documentaţiile grafice şi fotografice se află la ULB Sibiu. Materialele arheologice se păstrează la MNB Sibiu.
Rezumat
English Abstract During the 2003 campaign we excavated several sunken complexes belonging to the Starčevo-Criş, Vinča cultures and the Gepid populations. In August we conducted a check survey in the location of Pustia situated about 6 km along a straight line, to the east, in the location of Petriş, where we discovered the settlements of Starčevo Criş, Petreşti and Coţofeni.
Bibliografie
Note Bibliografice
Sursa   Cronica cercetarilor arheologice din România
Editor   CIMEC
Limba   RO


Copyright: autorii rapoartelor și Institutul Național al Patrimoniului, CIMEC, 2018.
Coordonator: Bogdan Şandric. Documentarişti-analişti: Alina Iancu, Iuliana Damian, Oana Borlean. Consultant: Irina Oberländer Târnoveanu. Proiectare ASP şi HTML: Cosmin Miu