.
Mereşti | Judeţ: Harghita | Punct: Dâmbul Pipaşilor | Anul: 1994
Anul:
1994
Epoca:
Latene
Categorie:
Domestic;
Neatribuit
Tipuri de sit:
Locuire
Județ:
Harghita
Localitate:
Mereşti
Comuna:
Mereşti
Punct:
Dâmbul Pipaşilor
Persoane implicate și instituții:
Nume Prenume Rol Instituție
Crişan Viorica responsabil Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca
Molnar Eva Muzeul Secuiesc al Ciucului, Miercurea Ciuc
Cod RAN:
Raport:

Cercetările au continuat pe terasa nr. 5. S-a deschis o suprafaţă de 48 m.p., pentru dezvelirea totală a locuinţelor apărute parţial în secţiunea din anul precedent. Cronologic, acestea se încadrează atât în prima fază a locuirii dacice (L. nr. 9,10,11; sec. II - I a.Chr), cât şi în a doua (L. nr. 7-8; sec. I a.Chr - I p. Chr). Locuinţa nr.8 a avut, se pare, rol de atelier de turnare a pieselor de podoabă. În ...ea erau trei vetre de foc intens folosite iar în jurul acestora s-au aflat mai multe fragmente de creuzete, zgură de fier şi vase fragmentare sau întregi, lucrate cu mâna sau roata. În locuinţe, dar şi în afara lor au fost descoperite numeroase vase fragmentare, întregibile sau chiar întregi dintre care se remarcă un vas borcan mare, două fructiere şi un kantharos, ultimele fiind lucrate cu roata. Alături de ceramică şi de un impresionant număr de oase de animale au mai fost descoperite următoarele piese: 10 fusaiole, 3 lustruitoare, două sfeşnice de lut (miniatură) unelte din os, cute de piatră, două fibule (una de bronz şi alta de argint), un cercel de bronz, două oglinzi fragmentare, două monezi (denari republicani de argint, anii 123 şi 83 a. Chr) şi mai multe cuţite şi cuie de fier. Ca şi în anii anteriori, s-au descoperit şi acum materiale aparţinând epocii bronzului, cultura Wietenberg, precum şi fragmente ceramice atribuite secolelor VII - VIII şi XI - XIII.

Sursa:
Cronica cercetărilor arheologice din România
Editor:
CIMEC
Limba:
RO